Shinin-Wang

17th South-West Qiwang

Host Organization : China Sichuan Airline
Players 1st round
03-09
2nd round
03-09
Semifinals
03-10
Final
03-10
Chang Hao(9d) Liao Yuanhe
W+R
Shi Yue
W+0.5
Tang Weixing
B+R
Mi Yuting
B+R
Liao Yuanhe(6d)
Wang Yao(6d) Shi Yue
W+R
Shi Yue(9d)
Tang Weixing(9d) Tang Weixing
B+R
Tang Weixing
W+R
Li Xiangyu(3d)
Fu Chong(6d) Ke Jie
W+R
Ke Jie(9d)
Gu Li(9d) Mao Ruilong
B+R
Choi Cheolhan
W+4.5
Mi Yuting
W+0.5
Mao Ruilong(5d)
Dang Yifei(9d) Choi Cheolhan
B+R
Choi Cheolhan(9d)
Mi Yuting(9d) Mi Yuting
W+R
Mi Yuting
B+R
Tan Xiao(9d)
Gu Lingyi(5d) Yang Dingxin
W+8.5
Yang Dingxin(SW)
Note;
  (SW); South-West Qiwang

History;
  2018-03-10 Table was created.
  2018-03-16 Updated.