Update information (2019/10/8)

 • Go News was updated.

  Japan

  • Kisei
  • Meijin
  • Ryusei
  • NHK Cup
  • Shinjin O
  • Female Kisei

  Korea

  • Korean Baduk League

  China

  • Chinese A League

  Taiwan

  • Qiwang
  • Guoshou
  • Zhonghuan Qisheng

  Others

  • Win-Loss Ranking