4th Qisheng

Host Organization : Luoyang Dragon Gate

Title match

Players 1st round
08-03
2nd round
08-05
3rd round
08-06
Lian Xiao (Qisheng) W+0.5
Ke Jie (9 dan) W+3.5 W+R

Tournament table

Players 1st round
02-25
2nd round
02-26
3rd round
04-26
Semifinals
04-27
Challenger
decision
match
Mi Yuting(M) Fan Yunruo
Fan Yunruo
B+R
Ke Jie
B+R
06-15
Jiang Weijie(9d) Fan Yunruo
W+R
Meng Tailing(6d) Fan Yunruo
W+R
Fan Yunruo(7d)
Tang Weixing(9d) Rong Yi
W+R
Fan Tingyu
Xie Ke(7d) Rong Yi
W+R
Rong Yi(6d)
Fan Tingyu(9d) Fan Tingyu
W+R
Xie Erhao(9d)
Gu Zihao(9d) Gu Zihao
W+R
Xu Jiayang
Ke Jie
W+0.5
Shi Yue(9d)
Chen Yaoye(9d) Xu Jiayang
W+R
Zhou Ruiyang(9d) Xu Jiayang
B+R
Xu Jiayang(8d)
Ke Jie(9d) Ke Jie
Tuo Jiaxi(9d) Tuo Jiaxi
B+R
Yang Dingxin(9d) Yang Dingxin
W+R
Li Xuanhao(7d)

Preliminary tournament

 • Players 1st round
  12-25
  Semifinals
  12-27
  Final
  12-28
  Li Weiqing(6d) Li Weiqing
  Zhao Chenyu
  Li Xuanhao
  Mao Ruilong(5d)
  Zhao Chenyu(7d)
  Yang Kaiwen(6d) Tu Xiaoyu
  Li Xuanhao
  Tu Xiaoyu(4d)
  Li Xuanhao(7d)
 • Players 1st round
  12-25
  Semifinals
  12-27
  Final
  12-28
  Liao Xingwen(6d) Ding Shixiong
  W+R
  Ding Shixiong
  Meng Tailing
  Ding Shixiong(5d)
  Liao Yuanhe(6d)
  Chun Guangya(7d) Chun Guangya
  Meng Tailing
  Ding Hao(5d)
  Meng Tailing(6d)
 • Players 1st round
  12-25
  Semifinals
  12-27
  Final
  12-28
  He Jin(4d) Shu Yixiao
  Shu Yixiao
  Xu Jiayang
  Shu Yixiao(4d)
  Li Qincheng(9d)
  Dang Yifei(9d) Dang Yifei
  Xu Jiayang
  W+0.5
  Hu Xiao(2d)
  Xu Jiayang(7d)
 • Players 1st round
  12-25
  Semifinals
  12-27
  Final
  12-28
  Huang Yunsong(6d) Huang Yunsong
  Xie Ke
  Xie Ke
  Xue Guanhua(4d)
  Xie Ke(6d)
  Han Yizhou(7d) Han Yizhou
  B+R
  Tan Xiao
  B+R
  Liu Xing(7d)
  Tan Xiao(7d)
 • Players 1st round Semifinals
  12-27
  Final
  12-28
  Zhang Tao(6d) Sun Tengyu
  W+R
  12-26
  Tong Mengcheng
  Rong Yi
  Sun Tengyu(7d)
  Tong Mengcheng(7d)
  Rong Yi(6d) Rong Yi

  12-25
  Rong Yi
  Chen Hanqi(3d)
  Tao Xinran(7d)
 • Players 1st round
  12-25
  Semifinals
  12-27
  Final
  12-28
  Gu Li(9d) Gu Li
  W+2.5
  Gu Li
  B+R
  Fan Yunruo
  Pan Tingyu(3d)
  Fan Yin(7d)
  Peng Liyao(6d) Fan Yunruo
  Fan Yunruo(7d)