Guoshou

17th Guoshou

Organizers : Taiwan Qiyuan Culture Foundation

Title match

Players 1st round05-18 2nd round06-08 3rd round06-15 4th round07-02 5th round08-03
Xu Haohong (Guoshou) W+R B+R W+0.5
Lin Lixiang (8 dan)

Tournament table

Players 1st round 2nd round 3rd round 4th round04-09 Quarterfinals04-16 Semifinals04-23 Challengerdecisionmatch
Chen Qirui(7d) Chen QiruiB+R03-26 Chen QiruiW+R04-02 Chen FengB+R Lin LixiangW+3.5 Lin LixiangW+R Lin LixiangB+R04-30
Li Kuihan(1d)
Lin Hanchang(1d) Niu ShiteW+R03-19
Niu Shite(3d)
Juan Chengjun(2d) Juan ChengjunW+R03-26 Chen FengW+3.504-02
Lin Jiehan(4d)
Liu Yaowen(6d) Chen FengW+R03-19
Chen Feng(5d)
Lin Lixiang(8d) Lin LixiangB+5.503-26 Lin LixiangW+R03-30 Lin LixiangB+R
Chen Weiting(3d)
Lin Yuxiang(5d) Lin YuxiangB+4.503-19
Huang Shiyuan(3d)
Lin Shengyi(3d) Lin ShengyiW+R03-19 Lin YanchengW+7.504-02
Huang Xiupu(1d)
Lin Yancheng(3d) Lin YanchengW+R03-26
Zhou Pingqiang(6d) Zhou PingqiangW+R03-19
Lin Yuting(1d)
Xiao Zhenghao(9d) Xiao ZhenghaoB+16.503-26 Xiao ZhenghaoW+R04-02 Xiao ZhenghaoW+R Wang YuanjunW+R
Peng Junde(2d)
Zeng Pingjie(2d) Wang ZhihongW+0.503-19
Wang Zhihong(1d)
Lin Shixun(7d) Lin ShixunW+R03-19 Lin ShixunW+R04-02
Lin Xiuping(6d)
Zhi Jingyao(1d) Zhi JingyaoB+R03-26
Chen Shaoxuan(2d) Huang YanchengB+R03-19
Huang Yancheng(3d)
Wang Yuanjun(T) Wang YuanjunB+R03-26 Wang YuanjunB+R04-01 Wang YuanjunW+R
Ding Shaojie(3d)
Xu Qingen(3d) Xu QingenB+R03-19
Lu Yuhua(3d)
Yang Bowei(7d) Yang BoweiB+R03-19 Yang BoweiB+R04-02
Lu Yuchuan(4d)
Su Shengfang(3d) Su ShengfangB+R03-25
Chen Yixiang(3d) Bai XinhuiW+5.503-19
Bai Xinhui(3d)
Lai Junfu(UMC) Lai JunfuW+R03-26 Lai JunfuW+R04-02 Lai JunfuW+R Lai JunfuW+R Lai JunfuW+R
Zhou Keping(6d)
Cai Chengwei(4d) Cai ChengweiB+0.503-26
Zhou Yinnan(6d)
Lin Shengxian(8d) Lin ShengxianDefault03-19 Yu LijunB+R04-02
Liu Jianchang(3d)
Yu Lijun(3d) Yu LijunB+2.503-26
Liu Chuanshen(1d) Liu ChuanshenW+R03-19
Chen Xi(4d)
Lin Junyan(M) Lin JunyanW+R03-26 Lin JunyanB+R04-02 Lin JunyanW+R
Gao Jun(3d)
Chen Yida(5d) Chen YidaW+R03-23
Huang Wei(2d)
Huang Xiangren(6d) Huang XiangrenW+R03-19 Xu YukqiB+R04-02
Yang Zixuan(4d)
Zhao Peizhe(3d) Xu YukqiW+R03-26
Zhang Tingwei(1d) Xu YukqiW+R03-19
Xu Yukqi(4d)
Chen Shiyuan(9d) Chen ShiyuanB+R03-26 Zhang JiahuanB+0.504-02 Sun WeixunW+0.5 Lin ShuyangB+12.5
Jian Jingting(5d)
Zhang Jiahuan(2d) Zhang JiahuanB+R03-19
Peng Jinghua(7d)
Zhang Kaixin(6d) Zhang KaixinB+R03-26 Sun WeixinW+2.504-03
Dang Xijun(3d)
Sun Weixun(1d) Sun WeixunB+R03-19
Liu Yifang(1d)
Li Wei(5d) Li WeiB+R03-26 Li WeiW+R04-02 Lin ShuyangW+2.5
Zhang Yuanrong(3d)
Chen Shoulian(3d) Zhang ZhehaoB+R03-19
Zhang Zhehao(6d)
Lin Xinyi(3d) Lin XinyiW+8.503-26 Lin ShuyangB+R04-02
Lin Shimin(3d)
Dai Jiashen(7d) Lin ShuyangW+R03-19
Lin Shuyang(9d)