Shiduan

5th Shiduan

Host Organization : Chinese Professional Weiqi Association.

Title match

Players 1st round
08-31
2nd round
09-03
3rd round
 
Lin Junyan (Shiduan)      
Xiao Zhenghao (Guoshou) B+R W+R  
Xiao Zhenghao got the title by 2-0.

Tournament table

Players 1st round
06-11
2nd round
06-15
Semifinals
06-18
Winner's final
06-25
Challenger
decision
match
Wang Yuanjun(Q) Zhou Yinnan
B+1.5
Lin Xiuping
W+R
Xiao Zhenghao
W+1.5
Chen Shiyuan
W+R
Xiao Zhenghao
B+R
07-16
Zhou Yinnan(5d)
Chen Feng(4d) Lin Xiuping
W+R
Lin Xiuping(5d)
Hei Jiajia(6d) Hei Jiajia
B+R
Xiao Zhenghao
B+1.5
Lin Shimin(2d)
Chen Qirui(3d) Xiao Zhenghao
W+R
Xiao Zhenghao(T)
Lin Shuyang(8d) Lin Shuyang
W+R
Li Wei
B+4.5
Chen Shiyuan
W+R
Lin Lixiang(6d)
Li Wei(2d) Li Wei
B+R
Zhou Pingqiang(6d)
Zhou Junxun(9d) Chen Shiyuan
B+R
Chen Shiyuan
W+1.5
Chen Shiyuan(9d)
Yang Bowei(5d) Yang Bowei
W+R
Zhang Kaixin(5d)
--- upper; winner's tournament / lower; loser's tournament ---
Wang Y Wang Y
W+1.5
Chen Q
W+1.5
Lin L
B+R
Xiao Z
B+R
Xiao Z
B+4.5
Chen F
Lin Sm Chen Q
W+R
Chen Q
Lin L Lin L
W+R
Lin L
W+R
Zhou P
Zhou J Zhou J
W+R
Zhang K
Xiao Z
Zhou Y Hei J
W+R
Hei J
W+R
Hei J
W+R
Hei J
Lin Sy Lin Sy
B+R
Yang B
Lin X Lin X
W+R
Li W
Players 1st round
06-15
2nd round
06-18
3rd round
06-25
Semifinals
06-29
Loser's final
07-02
Challenger
decision
match
Note;
  (Q); Qiwang  (T); Tianyuan

History;
  2015-06-11 Page was created.
  2015-06-15,20,25 Updated.
  2015-07-02,16 Updated.
  2015-08-31 Updated.
  2015-09-03 Updated.

The last preliminary tournament

Players 1st round
05-28
Semifinals
05-28
Final
06-01
Chen Qirui(3d) Chen Qirui
 
Chen Qirui
 
Chen Qirui
 
Huang Daolong(1d)
Liu Jianchang(2d) Lin Yuxiang
 
Lin Yuxiang(5d)
Xiao Ailin(2d) Huang Yancheng
 
Liao Kwanghong
 
Huang Yancheng(2d)
Liao Kwanghong(3d) Liao Kwanghong
 
Yu Chengjuei(3d)
Chen Feng(4d) Huang Shiyuan
 
Zhao Peizhe
 
Lin Lixiang
 
Huang Shiyuan(1d)
Zhao Peizhe(3d) Zhao Peizhe
 
Xu Changzheng(2d)
Yang Zhude(5d) Xu Haohong
 
Lin Lixiang
 
Xu Haohong(2d)
Lin Lixiang(6d)
Lin Xiuping(5d) Lin Xiuping
 
Lin Xiuping
 
Lin Xiuping
 
Yu Lijun(1d)
Chen Qingyu(2d) Gao Jun
 
Gao Jun(2d)
Jian Jingting(1d) Jian Jingting
 
Jian Jingting
 
Chen Xiulong(3d)
Lin Xinyi(1d) Lin Xinyi
 
Chen Yida(5d)
Zhou Yinnan(5d) Zhou Yinnan
 
Zhou Yinnan
 
Chen Shiyuan
 
Juan Chengjun(1d)
Chen Quanming(1d) Chen Guanwei
 
Chen Guanwei(3d)
Zhou Xufeng(6d) Zhou Xufeng
 
Chen Shiyuan
 
Tuan Yupong(1d)
Chen Shiyuan(9d)
Zhang Zhehao(5d) Lin Shimin
 
Lin Shimin
 
Lin Shimin
 
Lin Shimin(2d)
Zhang Zhengping(3d) Zhang Zhengping
 
Cai Wenhe(1d)
Ding Shaojie(3d) Ding Shaojie
 
Ding Shaojie
 
Dang Xijun(2d)
Ye Hongyuan(3d) Zhou Pingqiang
 
Zhou Pingqiang(6d)
Chen Yixiang(4d) Fan Yangbo
 
Lin Tingyi
 
Zhou Junxun
 
Fan Yangbo(3d)
Dong Youtong(1d) Lin Tingyi
 
Lin Tingyi(2d)
Cai Chengwei(1d) Cai Chengwei
 
Zhou Junxun
 
Peng Jinghua(7d)
Zhou Junxun(9d)
Hei Jiajia(6d) Hei Jiajia
 
Hei Jiajia
 
Hei Jiajia
 
Zhou Keping(5d)
Huang Xiangren(6d) Yang Mengyun
 
Yang Mengyun(4d)
Chen Guoxin(4d) Xu Yukqi
 
Xu Yukqi
 
Xu Yukqi(1d)
Lin Jiehan(2d) Lin Shixun
 
Lin Shixun(5d)
Liu Yaowen(5d) Liu Yaowen
 
Li Wei
 
Yang Bowei
 
Su Shengfang(2d)
Li Wei(2d) Li Wei
 
Xia Daming(6d)
Lin Shengxian(8d) Zhang Yuanrong
 
Yang Bowei
 
Zhang Yuanrong(2d)
Yang Bowei(5d)
--- upper; winner's tournament / lower; loser's tournament ---
Huang Daolong(1d) Huang Daolong
 
Huang Daolong
 
Chen Feng
 
Chen Feng
 
Chen Feng
 
Liu Jianchang(2d)
Xiao Ailin(2d) Yu Chengjuei
 
Yu Chengjuei(3d)
Chen Feng(4d) Chen Feng
 
Chen Feng
 
Xu Changzheng(2d)
Yang Zhude(5d)
Liao Kwanghong(3d)
Lin Yuxiang(5d) Lin Yuxiang
 
Xu Haohong
 
Xu Haohong
 
Huang Yancheng(2d)
Huang Shiyuan(1d) Xu Haohong
 
Xu Haohong(2d)
Zhao Peizhe(3d)
Yu Lijun(1d) Yu Lijun
 
Chen Yida
 
Juan Chengjun
 
Jian Jingting
 
Zhou Yinnan
 
Chen Qingyu(2d)
Chen Xiulong(3d) Chen Yida
 
Chen Yida(5d)
Juan Chengjun(1d) Juan Chengjun
 
Juan Chengjun
 
Chen Quanming(1d)
Tuan Yupong(1d)
Jian Jingting(1d)
Gao Jun(2d) Lin Xinyi
 
Lin Xinyi
 
Zhou Yinnan
 
Lin Xinyi(1d)
Chen Guanwei(3d) Chen Guanwei
 
Zhou Xufeng(6d)
Zhou Yinnan(5d)
Zhang Zhehao(5d) Zhang Zhehao
 
Zhang Zhehao
 
Zhang Zhehao
 
Zhang Zhehao
 
Zhou Pingqiang
 
Cai Wenhe(1d)
Dang Xijun(2d) Ye Hongyuan
 
Ye Hongyuan(3d)
Chen Yixiang(4d) Chen Yixiang
 
Chen Yixiang
 
Dong Youtong(1d)
Peng Jinghua(7d)
Ding Shaojie(3d)
Zhang Zhengping(3d) Zhou Pingqiang
 
Zhou Pingqiang
 
Zhou Pingqiang
 
Zhou Pingqiang(6d)
Fan Yangbo(3d) Cai Chengwei
 
Cai Chengwei(1d)
Lin Tingyi(2d)
Zhou Keping(5d) Huang Xiangren
 
Lin Jiehan
 
Xia Daming
 
Xia Daming
 
Li Wei
 
Huang Xiangren(6d)
Chen Guoxin(4d) Lin Jiehan
 
Lin Jiehan(2d)
Su Shengfang(2d) Xia Daming
 
Xia Daming
 
Xia Daming(6d)
Lin Shengxian(8d)
Xu Yukqi(1d)
Yang Mengyun(4d) Lin Shixun
 
Liu Yaowen
 
Li Wei
 
Lin Shixun(5d)
Liu Yaowen(5d) Liu Yaowen
 
Zhang Yuanrong(2d)
Li Wei(2d)
Players 1st round
05-28
2nd round
06-01
3rd round
06-01
Semifinals
06-04
Final
06-04
History;
  2015-05-30 Page was created.
  2015-06-01,04 Updated.