Tianyuan

21st Tianyuan

Organizers: Taiwan Qiyuan Culture Foundation

Title match

Players 1st round05-03 2nd round05-10 3rd round05-17 4th round05-24 5th round06-07 6th round06-14 7th round06-21
Wang Yuanjun (Tianyuan) W+0.5
Xu Haohong (Mingren) W+R W+2.5 B+1.5 W+1.5

Challenger decision match

Players Result04-01
Lai Junfu(7d) Xu HaohongB+0.5
Xu Haohong(M)

League

Rank Players J.J C.Q L.J L.J C.S X.H X.Z L.S Result
1 Jian Jingting(6d) - X03-29 X03-25 X03-15 W+R03-11 X03-08 X02-18 X02-15 1-6 DM
2 Chen Qirui(7d) W+R03-29 - X03-15 X03-11 X03-08 B+R02-18 W+R02-15 W+R03-25 4-3 3
3 Lin Junyan(Q) B+R03-25 W+R03-15 - X03-08 X02-18 B+R02-15 B+R03-29 X03-11 4-3 4
4 Lai Junfu(7d) B+R03-15 W+R03-11 W+R03-08 - W+R02-15 X03-29 X03-25 W+R02-18 5-2 2
5 Chen Shiyuan(9d) X03-11 B+0.503-08 W+1.502-18 X02-15 - X03-25 X03-15 X03-29 2-5 DM
5 Xu Haohong(M) B+R03-08 X02-18 X02-15 B+R03-29 B+0.503-25 - B+R03-11 W+R03-15 5-2 C
5 Xiao Zhenghao(9d) B+1.502-18 X02-15 X03-29 B+R03-25 B+R03-15 X03-11 - W+R03-08 4-3 DM
5 Lin Shixun(7d) B+2.502-15 X03-25 B+R03-11 X02-18 W+R03-29 X03-15 X03-08 - 3-4 DM

The last preliminary tournament

Players 1st round01-18 2nd round01-21 Final01-25
Lu Yuchuan(5d) Lu YuchuanW+R Chen ShiyuanB+0.5 Chen ShiyuanW+R
Gao Jun(3d)
Chen Shiyuan(9d) Chen ShiyuanB+R
Chen Xi(5d)
Lin Lixiang(8d) Lin LixiangW+4.5 Li WeiW+2.5
Lin Shuyang(9d)
Zhou Pingqiang(6d) Li WeiW+R
Li Wei(5d)
Xu Haohong(M) Xu HaohongB+R Xu HaohongB+R Xu HaohongW+R
Yang Bowei(7d)
Chen Feng(5d) Chen ShoulienW+0.5
Chen Shoulien(3d)
Xiao Zhenghao(9d) Xiao ZhenghaoW+R Xiao ZhenghaoW+R
Niu Shite(4d)
Huang Shiyuan(4d) Huang ShiyuanB+R
Lin Shixun(7d)
--- upper; winner's tournament / lower; loser's tournament ---
Xiao Zhenghao(9d) Xiao ZhenghaoB+R
Lin Lixiang(8d) Lin LixiangB+R01-25 Lin LixiangB+R
Gao Jun(3d) Chen XiW+R
Chen Xi(5d)
Lu Yuchuan(5d) Lin ShuyangB+R01-25
Lin Shuyang(9d) Lin ShuyangW+9.5
Zhou Pingqiang(6d)
Li Wei(5d) Lin ShixunW+R
Huang Shiyuan(4d) Yang BoweiW+R01-25 Lin ShixunW+R
Yang Bowei(7d) Yang BoweiW+1.5
Chen Feng(5d)
Chen Shoulien(3d) Lin ShixunW+1.502-06
Niu Shite(4d) Lin ShixunB+R
Lin Shixun(7d)
Players 1st round01-21 2nd round Semifinals02-08 Final02-11