UMC Cup (tournament)

1st UMC Cup (tournament)

Organizers: Chinese Professional Weiqi Association
Sponsors: United Microelectronics Corporation, Haifong Qiyuan

Tournament table

Players 1st round10-14 2nd round10-21 3rd round10-28 Quarterfinals11-07 Semifinals Final
Wang Yuanjun(Q) 1st round 2nd round 3rd round
Lin Shuyang(9d) Lin ShengyiB+R
Lin Shengyi(3d)
Zhou Pingqiang(6d) Peng JundeW+6.5
Peng Junde(2d)
Xu Yukqi(4d)
Chen Shiyuan(9d)
Chen Shaoxuan(2d) Chen ShaoxuanB+R
Niu Shite(3d)
Zhou Junxun(9d) Zhou JunxunW+2.5
Chen Weiting(2d)
Lin Lixiang(7d)
Lu Yuhua(3d)
Chen Shoulian(2d) Lu YuchuanW+R
Lu Yuchuan(4d)
Yang Zixuan(4d) Yang ZixuanB+R
Chen Guoxin(4d)
Yang Bowei(6d)
Li Wei(5d)
Lin Shimin(3d) Lin ZhihanB+4.5
Lin Zhihan(9d)
Zhang Jiahuan(2d) Zhang JiahuanW+R
Zhang Kaixin(5d)
Lin Shixun(7d)
Lin Junyan(8d)
Chen Xi(4d) Liu YaowenW+0.5
Liu Yaowen(6d)
Zeng Pingjie(1d) Huang WeiW+R
Huang Wei(1d)
Yu Lijun(3d)
Chen Qirui(6d)
Chen Yida(5d) Xu QingenB+R
Xu Qingen(3d)
Cai Chengwei(4d) Cai ChengweiB+R
Liu Jianchang(2d)
Lai Junfu(5d)
Jian Jingting(5d)
Huang Shiyuan(3d) Lin JiehanW+R
Lin Jiehan(3d)
Lin Yuxiang(5d) Zhou YinnanB+R
Zhou Yinnan(6d)
Xiao Zhenghao(9d)
Bai Xinhui(2d)
Zhang Zhehao(6d) Zhang ZhehaoW+R
Gao Jun(3d)
Juan Chengrui(2d) Lin XinyiB+R
Lin Xinyi(2d)
Xu Haohong(S)