53rd Okan-sen

Host Organization: Chunichi Shimbun

Title match

Players 1st round
11-27
Takayama
Gifu
Hane Naoki (Okan) W+3.5
Nakano Hironari (9 dan)  
Hane Naoki kept the title.

Tournament table

Players 1st round 2nd round Semifinals Challenger
decision
match
Nakano Hironari(9d) Nakano H
B+0.5
03-08
Nakano H
B+R
05-10
Nakano H
B+0.5
09-13
Nakano H
W+R
10-11
Ida Atsushi(3d)
Nakane Naoyuki(8d)
Shimojima Yohei(7d) Shimojima Y
W+R
01-12
Shida T
B+1.5
07-05
Yanagisawa Satoshi(3d)
Shida Tatsuya(5d)
Matsuoka Hideki(8d) Hane Y
B+R
12-15
Imamura Y
B+R
06-07
Yamashiro H
W+7.5
08-02
Hane Yasumasa(9d)
Imamura Yoshiaki(9d)
Yoshioka Kaoru(7d) Katayama Y
B+R
02-09
Yamashiro H
B+3.5
04-19
Katayama Yasuo(8d)
Yamashiro Hiroshi(9d)
History;
 2011-12-16 Page was created.
 2012-01-06,14 Updated.
 2012-02-03,10 Updated.
 2012-03-02,09 Updated.
 2012-04-13,20 Updated.
 2012-05-04,13 Updated.
 2012-06-02,08 Updated.
 2012-07-01,07,28 Updated.
 2012-08-03 Updated.
 2012-09-07,15 Updated.
 2012-10-05,12 Updated.
 2012-11-27 Updated.