Female Mingren

6th Female Mingren

Organizers: Tasen Go Art Culture Foundation
Supports: Chinese Professional Weiqi Association, Ing Changqi Weiqi Educational Foundation, Taiwan Qiyuan, eweiqi Co.LTD

Tournament table

Players 1st round03-17 Semifinals04-24 Winner's final05-11 Final
Yang Zixuan(5d) Yang ZixuanW+3 Yang ZixuanW+R Lu YuhuaB+1 1st roundYang ZixuanB+309-19 2nd round (Lu Yuhuaadvantage 1 win)
Lin Yiting(1d)
Zhang Kaixin(6d) Pai XinhuiW+9
Pai Xinhui(3d)
Li Jiaxin(1d) Li JiaxinB+R Lu YuhuaW+R
Lin Yuting(2d)
Shu Jingwen(1d) Lu YuhuaB+R
Lu Yuhua(4d)
--- upper; winner's tournament / lower; loser's tournament ---
Lin Yiting(1d) Lin YitingB+1 Pai XinhuiW+3 Li JiaxinB+R Yang ZixuanW+R
Lin Yuting(2d)
Pai Xinhui(3d)
Zhang Kaixin(6d) Shu JingwenB+7 Li JiaxinW+R
Shu Jingwen(1d)
Li Jiaxin(1d)
Yang Zixuan(5d)
Players 1st round04-24 2nd round05-11 Semifinals06-12 Loser's final07-14 Final