1st Wu Qingyuan Cup

Host Organization : China Qiyuan, The people's Government of Fuzhou

Tournament table

Players 1st round
04-27
Fuzhou
China
2nd round
04-28
Fuzhou
China
3rd round
04-30
Fuzhou
China
Semifinals
05-01
Fuzhou
China
Final
07-23~26
Fuzhou
China
(cn)Yu Zhiying(6d) Yu Zhiying
W+R
Yu Zhiying
W+R
Yu Zhiying
W+R
Kim Jaeyoung
W+0.5
1st round
Kim Jaeyoung
W+R
07-23

2nd round
Kim Jaeyoung
B+5.5
07-25

3rd round


07-26

Kim Jaeyoung
won by 2-0
(na)Ying Mingming(1d)
(kr)O Yujin(6d)
(kr)O Junga(3d) O Junga
W+R
O Junga
B+R
(eu)Guo Juan(5d)
(cn)Wang Chenxing(5d)
(cn)Zhang Xiang(8d) Zhang Xiang
W+R
Xie Yimin
W+R
Kim Jaeyoung
B+R
(eu)Rita Pocsai(ama)
(jp)Xie Yimin(6d)
(kr)Kim Jaeyoung(3d) Kim Jaeyoung
B+1.5
Kim Jaeyoung
B+R
(jp)Nyu Eiko(2d)
(cn)Gao Xing(4d)
(cn)Li He(5d) Li He
B+R
Li He
B+R
Li He
W+R
Choi Jung
W+R
(tw)Yang Zixuan(2d)
(tw)Hei Jiajia(7d)
(jp)Ueno Asami(2d) Ueno Asami
B+R
Ueno Asami
B+R
(na)Yu Jin(ama)
(cn)Rui Naiwei(9d)
(cn)Lu Minquan(4d) Lu Minquan
W+R
Lu Minquan
W+R
Choi Jung
B+R
(eu)Manja Marz(ama)
(jp)Fujisawa Rina(4d)
(cn)Yin Qu(2d) Yin Qu
B+R
Choi Jung
W+R
(na)Feng Yun(9d)
(kr)Choi Jung(9d)