20th Agon Cup(All-Japan HayaGo Open Tournament)

Host Organization : Agon(Buddhist Organisation)

Tournament table

Players 1st round 2nd round Semifinals Final
Komatsu Hideki(9d) Cho U
B+R
06-27
Cho U
W+3.5
07-29
Murakawa D
W+R
08-19
Murakawa D
B+3.5
10-05
Cho U(Agon)
Iyama Yuta(K) Iyama Y
B+R
06-21
Shimojima Yohei(8d)
Seto Taiki(7d) Seto T
B+3.5
06-24
Murakawa D
B+R
07-29
Hon Soggi(ama)
Ryu Shikun(9d) Murakawa D
B+3.5
07-04
Murakawa Daisuke(7d)
Ko Iso(8d) Shida T
B+R
06-24
Shida T
W+0.5
08-15
Shida T
B+0.5
08-19
Shida Tatsuya(6d)
Takao Shinji(9d) Takao S
B+R
06-22
Anzai Nobuaki(6d)
Tsuruyama Atsushi(7d) Tsuruyama A
W+R
06-27
Ichiriki R
W+R
07-29
Yamashita Keigo(M)
Yuki Satoshi(J) Ichiriki R
B+R
07-04
Ichiriki Ryo(3d)
Note;
 (Agon); Agon Cup (K); Kisei (M); Meijin (J); Judan

History;
 2013-06-04 Page was created.
 2013-06-22,28 Updated.
 2013-07-06,26 Updated.
 2013-08-02,09,16,23 Updated.
 2013-09-27 Updated.
 2013-10-05 Updated.

The last preliminary tournament

Players 1st round Final
Komatsu Hideki(9d) Komatsu H
W+R
04-11
Komatsu H
B+R
05-16
Shuto Shun(7d)
Sakai Hideyuki(8d)
Kanazawa Makoto(3d) Shimojima Y
W+0.5
04-25
Shimojima Y
W+R
05-23
Shimojima Yohei(7d)
Mizokami Tomochika(8d)
Tokimoto Hajime(9d) Yo Chito
W+R
04-11
Anzai N
B+6.5
05-23
Yo Chito(1d)
Anzai Nobuaki(6d)
Sakamoto Yasuo(4d) Hon Soggi
B+R
04-15
Hon Soggi
B+R
05-20
Hon Soggi(ama)
Rin Shien(7d)
Nakano Yasuhiro(9d) O Meien
W+R
04-25
Takao S
W+R
06-03
O Meien(9d)
Takao Shinji(9d)
Yamashiro Hiroshi(9d) Ichiriki R
W+R
05-02
Ichiriki R
W+R
06-06
Ichiriki Ryo(3d)
Cho Chikun(25H)
Cho Riyu(8d) Seto T
B+R
05-02
Seto T
W+4.5
05-30
Seto Taiki(7d)
Sonoda Yasutaka(9d)
Hoshino Masaki(8d) Ko Iso
B+5.5
04-18
Ko Iso
W+R
05-23
Ko Iso(8d)
Kato Atsushi(9d)
Muramatsu Hiroki(3d) Shida T
W+8.5
05-09
Shida T
W+R
05-30
Shida Tatsuya(6d)
Yanaka Katsunori(8d)
Ryu Shikun(9d) Ryu Shikun
W+R
05-09
Imamura Toshiya(9d)
Murakawa Daisuke(7d) Murakawa D
B+7.5
05-02
Nakano Hironari(9d)
Yo Kagen(9d) Yuki S
B+22.5
05-30
Yuki Satoshi(J)
Rin Kanketsu(7d) Tsuruyama A
W+0.5
04-25
Tsuruyama Atsushi(7d)
Note;
 (J); Judan (25H); 25th Honinbo

History;
 2013-03-31 Page was created.
 2013-04-06,13,20,26 Updated.
 2013-05-03,11,17,24,31 Updated.
 2013-06-07 Updated.