Wu Qingyuan Cup

4th Wu Qingyuan Cup

Organizers: China Go Association, Fuzhou Municipal People's Government

Preliminary tournament of Korea

 • Players 1st round05-24 1st round05-25 Final05-26
  Cho Seunga(3d) Cho SeungaB+R Cho SeungaB+R
  Park Jiyeon(5d) Kim DayoungW+R
  Kim Dayoung(4d)
  Kang Dajeong(3d) Kim HyeoiminW+R O JungaW+R
  Kim Hyeoimin(9d)
  O Junga(5d)

Preliminary tournament of Taiwan

 • Players 1st round05-20 Final05-28
  Yang Zixuan(4d) Yang ZixuanW+R Lu YuhuaW+R
  Zhang Kaixin(5d)
  Yu Lijun(3d) Lu YuhuaB+R
  Lu Yuhua(3d)