15th Xinren Wang(Shinjin O)

Host Organization: Shanhai Qiyuan
Players 1st round
01-21
2nd round
01-22
3rd round
01-23
Semifinals
01-24
Final
02-21~24
Zhou Ruiyang(XR) Zhou Ruiyang
W+0.5
Zhou Ruiyang
W+R
Zhou Ruiyang
W+R
Zhou Ruiyang
B+R
1st round
Zhou Ruiyang
B+R
02-21
 
2nd round
Zhou Ruiyang
W+R
02-22
 
3rd round
 
 
02-24
 
Zhou Ruiyang
won by 2-0
Huang Chen(4d)
Wang Haoyang(4d) Zhu Yuanhao
 
Zhu Yuanhao(3d)
Tan Xiao(4d) Cui Can
 
Cui Can
 
Cui Can(5d)
Meng Tailing(4d) Meng Tailing
 
Wang Youxia(4d)
Zhang Yabo(2d) Zhong Wenjing
 
Lan Tian
 
Lan Tian
 
Zhong Wenjing(5d)
Lan Tian(4d) Lan Tian
 
Chun Guangya(4d)
Peng Liyao(4d) Peng Liyao
 
Peng Liyao
B+R
Jiang Weijie(3d)
Wang Wei(2d) Piao Wenyao
 
Piao Wenyao(5d)
Gu Lingyi(5d) Gu Lingyi
 
Gu Lingyi
 
Gu Lingyi
 
Tuo Jiaxi
W+R
Yin Hang(3d)
Sun Li(3d) Sun Li
 
Fu Chong(4d)
Chen Xiaonan(3d) Zhang Wei
 
Li Kang
 
Zhang Wei(5d)
Li Kang(6d) Li Kang
 
Tao Xin(4d)
Tuo Jiaxi(3d) Tuo Jiaxi
B+R
Tuo Jiaxi
 
Tuo Jiaxi
 
Ma Xiaobing(4d)
Shi Yue(4d) Liu Xi
 
Liu Xi(2d)
Mao Ruilong(4d) Meng Lei
 
Meng Lei
 
Meng Lei(3d)
Han Han(3d) Li Zhe
 
Li Zhe(6d)
Note;
  (XR); Xinren Wang

History;
  2008-01-20 Page was created.
  2008-01-21,22,23,24 Updated.
  2008-02-21,22 Updated.