21st Xinren Wang(Shinjin O)

Host Organization: Shanhai Qiyuan
Tournament table
Players 1st round
02-10
2nd round
02-11
3rd round
02-12
Semifinals
02-13
Final
03-01~04
Li Qincheng(1d) Li Qincheng
B+R
Li Qincheng
B+R
Li Qincheng
W+R
Li Qincheng
W+R
1st round
Yu Zhiying
B+R
03-01
 
2nd round
Li Qincheng
B+3.5
03-02
 
3rd round
Yu Zhiying
B+R
03-04
 
Yu Zhiying
won by 2-1
Chen Yusen(2d)
Chen Zhengxun(1d) Chen Zhengxun
W+4.5
Zhao Jiannan(2d)
Chen Zijian(1d) Li Biqi
W+R
Xie Ke
W+R
Li Biqi(1d)
Zhao Guanru(1d) Xie Ke
W+R
Xie Ke(1d)
Jiang Qirun(1d) Jiang Qirun
B+R
Jiang Qirun
B+R
Jiang Qirun
W+R
Chen Yunong(1d)
Ding Shixiong(1d) Ding Shixiong
W+R
Gao Xing(1d)
Wang Yijin(2d) Wang Yijin
B+R
Xie Erhao
B+R
Liao Yuanhe(1d)
Kou Zhengyan(1d) Xie Erhao
W+R
Xie Erhao(2d)
Xu Jiayang(2d) Xu Jiayang
B+R
Zhao Chenyu
 
Yu Zhiying
B+R
Yu Zhiying
W+R
Chen Wenzheng(1d)
Wang Yubo(1d) Zhao Chenyu
W+R
Zhao Chenyu(3d)
Xu Zejin(1d) Xu Zejin
B+R
Yu Zhiying
W+R
Ma Yichao(2d)
Ding Hao(1d) Yu Zhiying
W+R
Yu Zhiying(4d)
Zhou Yuanjun(1d) Zhou Yuanjun
W+R
He Yuhan
B+R
Li Weiqing
W+R
Tao Ran(1d)
He Yuhan(1d) He Yuhan
W+R
Shu Yixiao(1d)
Yi Lingtao(1d) Yi Lingtao
W+R
Li Weiqing
W+R
Huang Jingyuan(1d)
Li Weiqing(1d) Li Weiqing
W+R
Gu Zihao(3d)
History;
  2014-02-10 Page was created.
  2014-02-11,12,13 Updated.
  2014-03-01,02,04 Updated.