16th Xinren Wang(Shinjin O)

Host Organization: Shanhai Qiyuan
Players 1st round
03-04
2nd round
03-05
3rd round
03-07
Semifinals
03-08
Final
05-01~04
Gu Lingyi(5d) Gu Lingyi
 
Cui Can
W+R
Cui Can
B+7.5
Shi Yue
B+1.5
1st round
Shi Yue
W+R
05-01
 
2nd round
Shi Yue
B+R
05-02
 
3rd round
 
 
05-04
 
Shi Yue
won by 2-0
Tao Xin(4d)
Zhuang Yuan(3d) Cui Can
 
Cui Can(5d)
Wang Tao(3d) Wang Tao
B+1.5
Wang Tao
W+R
Meng Lei(3d)
Cao Xiaoyang(2d) Cao Xiaoyang
B+R
Tao Xinran(2d)
Peng Liyao(4d) Peng Liyao
W+R
Peng Liyao
W+R
Shi Yue
B+R
Cai Jing(2d)
Huang Chen(5d) Chun Guangya
 
Chun Guangya(4d)
Lan Tian(4d) Lan Tian
 
Shi Yue
B+R
Li Haojie(2d)
Wang Haoyang(5d) Shi Yue
 
Shi Yue(4d)
Zhu Yuanhao(3d) Zhu Yuanhao
 
Zhu Yuanhao
B+R
Zhu Yuanhao
B+1.5
Zhu Yuanhao
B+R
Chen Xiaonan(3d)
Yin Hang(4d) Yan Huan
 
Yan Huan(3d)
Guo Wenchao(4d) Guo Wenchao
B+R
Guo Wenchao
B+R
Zhang Yabo(2d)
Ma Xiaobing(4d) Ma Xiaobing
W+R
Fu Chong(4d)
Mao Ruilong(4d) Jiang Weijie
W+R
Jiang Weijie
B+R
Tan Xiao
B+R
Jiang Weijie(4d)
Sun Li(4d) Zhong Wenjing
 
Zhong Wenjing(5d)
Zhang Wei(5d) Zhang Wei
W+R
Tan Xiao
W+2.5
Sun Tengyu(3d)
Tan Xiao(4d) Tan Xiao
 
Tuo Jiaxi(3d)
History;
  2009-03-03 Page was created.
  2009-03-04,05,07,08 Updated.
  2009-05-01,02 Updated.