19th Xinren Wang(Shinjin O)

Host Organization: Shanhai Qiyuan
Players 1st round
03-19
2nd round
03-20
3rd round
03-21
Semifinals
03-22,28
Final
 
Fan Tingyu(3d) Fan Tingyu
W+R
Fan Tingyu
W+R
Fan Tingyu
W+R
Fan Tingyu
W+R
03-28
1st round
Fan Tingyu
B+R
05-02
 
2nd round
Fan Tingyu
W+R
05-03
 
3rd round
 
 
05-04
 
Fan Tingyu
won by 2-0
Li Ming(3d)
Chen Ho(3d) Dong Mengcheng
W+R
Dong Mengcheng(3d)
Tong Yulin(4d) Zhang Puipui
B+R
Cai Jing
W+R
Zhang Puipui(1d)
Li Xuanhao(3d) Cai Jing
W+R
Cai Jing(4d)
Yang Dingxin(3d) Yang Dingxin
B+R
Yang Dingxin
B+R
Tao Xinran
B+R
Wang Chenxing(5d)
Dang Yifei(4d) Dang Yifei
B+3.5
Zhang Yueran(1d)
Tao Xinran(4d) Tao Xinran
B+3.5
Tao Xinran
W+0.5
Li Haojie(4d)
Tang Jingxuan(2d) Tang Jingxuan
B+R
Tang Weixing(3d)
Lian Xiao(4d) Lian Xiao
B+R
Lian Xiao
B+R
Fan Yunruo
B+R
Huang Yunsong
B+R
03-22
Chen Yiming(1d)
Guo Yuzheng(3d) Guo Yuzheng
W+R
Zheng Miaoxin(4d)
Li He(3d) Fan Yunruo
B+R
Fan Yunruo
W+R
Fan Yunruo(3d)
Cao Xiaoyang(4d) Cao Xiaoyang
W+R
Mi Yuting(3d)
Liao Xingwen(5d) Huang Yunsong
B+R
Huang Yunsong
W+R
Huang Yunsong
W+R
Huang Yunsong(2d)
Wang Shuang(1d) Song Ronghui
 
Song Ronghui(5d)
Wang Wei(4d) Yu Zhiying
Default
Zhou Hexi
W+R
Yu Zhiying(2d)
Lou Luoning(4d) Zhou Hexi
W+0.5
Zhou Hexi(4d)
History;
  2012-03-18 Page was created.
  2012-03-19,20,21,22,28 Updated.
  2012-05-02,03 Updated.