Haifong Cup

12th Haifong Cup

Organizers: Haifong Qiyuan, PEI-SHENG CULTURAL AND EDUCATIONAL FOUNDATION

Tournament table

Players 1st round
02-20
2nd round
02-24
3rd round
03-02
Quarterfinals
03-05
Semifinals
03-09
Final
Xu Haohong(HC) 1st round 2nd round 3rd round
Shu Jingwen(1d)
Lin Yancheng(3d)
Lin Yuxiang(5d)
Lin Shuyang(9d)
Liu Jianchang(2d)
Lin Jiehan(3d)
Zhang Yuanrong(3d)
Chen Qirui(6d)
Chen Guoxin(4d)
Huang Shiyuan(3d)
Zhi Jingyao(1d)
Xiao Zhenghao(9d)
Ye Hongyuan(3d)
Xu Qingen(2d)
Wang Zhihong(1d)
Jian Jingting(4d)
Liu Yifang(1d)
Zhang Jiahuan(2d)
Zhang Kaixin(6d)
Pai Xinhui(2d)
Huang Xiangren(6d)
Chen Weiting(1d)
Yang Zhude(6d)
Lai Junfu(4d)
Zeng Pingjie(1d)
Zhou Pingqiang(6d)
Lin Xiuping(6d)
Li Wei(4d)
Lu Yuhua(3d)
Niu Shite(2d)
Chen Yida(6d)
Wang Yuanjun(Q)
Huang Youteng(1d)
Chen Shoulian(2d)
Chen Feng(5d)
Xu Yukqi(3d)
Chen Shaoxuan(2d)
Lu Yuchuan(3d)
Lin Shengyi(3d)
Chen Shiyuan(9d)
Cai Wenhe(1d)
Liu Yaowen(6d)
Cai Chengwei(4d)
Lin Shixun(7d)
Chen Qiulong(3d)
Huang Wei(1d)
Ding Shaojie(3d)
Lin Junyan(T)
Chen Guanwei(3d)
Gao Jun(3d)
Yang Zixuan(3d)
Yu Lijun(3d)
Li Kuihan(1d)
Zhang Zhehao(6d)
Chen Yixiang(5d)
Lin Lixiang(7d)
Dang Xijun(2d)
Zhou Yinnan(6d)
Huang Yancheng(3d)
Yang Bowei(6d)
Yu Chengjuei(3d)
Chen Xi(4d)
Su Shengfang(3d)