Haifong Cup

8th Haifong Cup

Host Organization: Haifong Qiyuan.
Players 1st round
03-03
2nd round
03-07
3rd round
03-21,25
4th round
04-11
Quarterfinals
04-14
Semifinals
05-05
Final
05-09~16
Wang Yuanjun(T) Wang Yuanjun
B+R
Wang Yuanjun
B+3.5
03-21
Wang Yuanjun
B+R
Jian Jingting
W+R
Jian Jingting
B+R
1st round
Xiao Zhenghao
B+0.5
05-09
 
2nd round
Jian Jingting
B+R
05-12
 
3rd round
Xiao Zhenghao
W+4.5
05-16
 
Xiao Zhenghao
won by 2-1
Lu Yichuan(1d) Juan Ihung
W+R
Juan Ihung(1d)
Xu Yukqi(2d) Xu Yukqi
W+R
Yu Lijun(1d)
Chen Feng(4d) Chen Feng
B+1.5
Lin Zhihan
W+3.5
03-21
Chen Yida(5d)
Lin Zhihan(9d) Lin Zhihan
B+R
Dang Xijun(2d)
Chen Qirui(4d) Chen Qirui
B+R
Chen Qirui
B+3.5
03-21
Jian Jingting
B+R
Chen Guoxin(4d)
Huang Xiangren(6d) Huang Xiangren
B+R
Yang Mengyun(4d)
Yang Bowei(5d) Yang Bowei
W+R
Jian Jingting
B+R
03-21
Chen Qingyu(2d)
Jian Jingting(2d) Jian Jingting
W+R
Wang Xiangjie(3d)
Zhou Junxun(Q) Lai Junfu
B+3.5
Cai Chengwei
B+R
03-21
Cai Chengwei
B+R
Lin Junyan
W+R
Chen Quanming(1d) Lai Junfu
W+R
Lai Junfu(1d)
Cai Chengwei(2d) Cai Chengwei
W+5.5
Chen Yixiang(4d)
Xu Haohong(3d) Xu Haohong
B+R
Xu Haohong
B+R
03-21
Xiao Ailin(2d)
Zhou Pingqiang(6d) Zhou Pingqiang
B+0.5
Lin Yuxiang(5d)
Lin Junyan(6d) Lin Junyan
W+R
Lin Junyan
B+R
03-21
Lin Junyan
B+R
Zhao Puizhe(3d)
Huang Shiyuan(1d) Huang Shiyuan
W+R
Zhou Keping(6d)
Li Wei(3d) Li Wei
B+R
Huang Donglong
B+R
03-21
Cai Wenhe(1d)
Lin Shimin(2d) Huang Donglong
B+R
Huang Donglong(2d)
Chen Shiyuan(HC) Chen Shiyuan
B+R
Chen Shiyuan
B+R
03-21
Chen Shiyuan
B+5.5
Lin Shuyang
B+R
Xiao Zhenghao
W+R
Zhang Huaiyi(3d) Chen Qiulong
W+R
Chen Qiulong(3d)
Xia Daming(6d) Chen Xi
W+R
Chen Xi(3d)
Huang Yancheng(3d) Huang Yancheng
W+R
Huang Yancheng
W+R
03-21
Yu Chengjuei(3d)
Zhou Yinnan(5d) Zhou Yinnan
B+R
Liu Jianchang(2d)
Lin Shixun(5d) Lin Shixun
B+R
Lin Shixun
B+R
03-21
Lin Shuyang
W+3.5
Tuan Yupong(1d)
Liu Yaowen(5d) Liu Yaowen
B+R
Su Shengfang(2d)
Lin Shuyang(8d) Lin Shuyang
W+2.5
Lin Shuyang
B+R
03-21
Lin Shengxian(8d)
Gao Jun(3d) Gao Jun
W+R
Ding Shaojie(3d)
Xiao Zhenghao(S) Xiao Zhenghao
W+R
Xiao Zhenghao
B+R
03-25
Xiao Zhenghao
W+1.5
Xiao Zhenghao
B+R
Wei Haoting(2d) Wei Haoting
B+R
Yu Henrykeanu(1d)
Zhang Zhengping(3d) Zhang Zhengping
B+R
Peng Jinghua(7d)
Hei Jiajia(7d) Hei Jiajia
W+0.5
Zhang Zhehao
W+R
03-21
Fan Yangbo(3d)
Zhang Zhehao(5d) Zhang Zhehao
W+R
Zhou Xufeng(6d)
Lin Lixiang(7d) Lin Lixiang
W+R
Lin Lixiang
W+2.5
03-21
Lin Lixiang
B+R
Yang Zhude(5d)
Zhang Kaixin(5d) Lin Tingyi
B+2.5
Lin Tingyi(2d)
Lin Xiuping(5d) Lin Xiuping
W+R
Lin Xiuping
B+R
03-21
Peng Junde(2d)
Lin Jiehan(2d) Lin Jiehan
 
Lin Xinyi(2d)
Note;
  (HC); Haifong Cup  (Q); Qiwang  (T); Tianyuan  (S); Shiduan

History;
  2016-03-11 Page was created.
  2016-03-23,25 Updated.
  2016-04-15 Updated.
  2016-05-05,09,12,18 Updated.