1st Kuaiqi (HayaGo) tournament

Organizers: Chinese Professional Weiqi Association
Co-sponsors: Haifong Qiyuan, PEI-SHENG CULTURAL AND EDUCATIONAL FOUNDATION
Sponsors: United Microelectronics Corporation

Tournament table

Players 1st round10-14 2nd round10-21 3rd round Quarterfinals Semifinals Final
Wang Yuanjun(Q) Wang YuanjunB+R Wang YuanjunB+R10-28 Wang YuanjunB+R11-07 Wang YuanjunB+R11-21 1st roundWang YuanjunB+0.512-12 2nd roundWang YuanjunW+0.512-19 3rd round12-26 Wang Yuanjunwon by 2-0
Lin Shuyang(9d) Lin ShengyiB+R
Lin Shengyi(3d)
Zhou Pingqiang(6d) Peng JundeW+6.5 Xu YukqiW+R
Peng Junde(2d)
Xu Yukqi(4d)
Chen Shiyuan(9d) Chen ShaoxuanB+0.5 Zhou JunxunW+R10-28
Chen Shaoxuan(2d) Chen ShaoxuanB+R
Niu Shite(3d)
Zhou Junxun(9d) Zhou JunxunW+2.5 Zhou JunxunB+2.5
Chen Weiting(2d)
Lin Lixiang(8d)
Lu Yuhua(3d) Lu YichuanB+1.5 Yang BoweiW+4.510-28 Li WeiB+R11-07
Chen Shoulian(2d) Lu YichuanW+R
Lu Yichuan(4d)
Yang Zixuan(4d) Yang ZixuanB+R Yang BoweiB+R
Chen Guoxin(4d)
Yang Bowei(6d)
Li Wei(5d) Li WeiW+4.5 Li WeiB+R10-28
Lin Shimin(3d) Lin ZhihanB+4.5
Lin Zhihan(9d)
Zhang Jiahuan(2d) Zhang JiahuanW+R Zhang JiahuanB+R
Zhang Kaixin(5d)
Lin Shixun(7d)
Lin Junyan(M) Lin JunyanB+R Lin JunyanB+R10-28 Lin JunyanB+R11-14 Lin JunyanW+R11-28
Chen Xi(4d) Liu YaowenW+0.5
Liu Yaowen(6d)
Zeng Pinjie(1d) Huang WeiW+R Huang WeiB+R
Huang Wei(1d)
Yu Lijun(3d)
Chen Qirui(6d) Chen QiruiW+R Lai JunfuB+R10-28
Chen Yida(5d) Xu QingenB+R
Xu Qingen(3d)
Cai Chengwei(4d) Cai ChengweiB+R Lai JunfuW+R
Liu Jianchang(2d)
Lai Junfu(5d)
Jian Jingting(5d) Jian JingtingB+R Xiao ZhenghaoW+2.510-28 Xu HaohongB+R11-14
Huang Shiyuan(3d) Lin JiehanW+R
Lin Jiehan(3d)
Lin Yuxiang(5d) Zhou YinnanB+R Xiao ZhenghaoB+5.5
Zhou Yinnan(6d)
Xiao Zhenghao(9d)
Bai Xinhui(2d) Zhang ZhehaoW+R Xu HaohongW+1.510-23
Zhang Zhehao(6d) Zhang ZhehaoW+R
Gao Jun(3d)
Juan Chengrui(2d) Lin XinyiB+R Xu HaohongB+R
Lin Xinyi(2d)
Xu Haohong(S)