2nd Kuaiqi (HayaGo) tournament

Organizers: Chinese Professional Weiqi Association
Co-sponsors: Haifong Qiyuan, PEI-SHENG CULTURAL AND EDUCATIONAL FOUNDATION
Sponsors: United Microelectronics Corporation

Tournament table

Players 1st round11-16 2nd round11-19 3rd round11-23 Quarterfinals Semifinals Final
Wang Yuanjun(T) Wang YuanjunW+R Wang YuanjunB+R Wang YuanjunW+R11-24 Jian JingtingW+R12-02 1st roundXu HaohongB+R12-27 2nd roundXu HaohongW+R12-28 3rd round12-29 Xu Haohongwon by 2-0
Zhang Jiahuan(2d) Zhang JiahuanB+R
Lin Shuyang(9d)
Xu Yukqi(4d) Xu YukqiW+R Xu YukqiW+1.5
Huang Yancheng(3d)
Xu Qingen(3d)
Lin Lixiang(9d) Lin LixiangB+R Chen QiruiB+R
Huang Wei(2d) Huang WeiB+0.5
Chen Xi(5d)
Lin Yancheng(3d) Lin ZiyuanW+R Chen QiruiW+R
Lin Ziyuan(2d)
Chen Qirui(7d)
Yu Lijun(3d) Lin XinweiB+R Jian JingtingW+3.5 Jian JingtingW+R11-26
Huang Xiupu(1d) Lin XinweiB+R
Lin Xinwei(3d)
Pai Xinhui(3d) Pai XinhuiB+R Jian JingtingW+R
Chen Yixiang(5d)
Jian Jingting(6d)
Yang Bowei(7d) Yang BoweiB+R Yang BoweiW+R
Huang Shiyuan(4d) Huang ShiyuanW+6.5
Zhang Zhehao(6d)
Zhou Pingqiang(6d) Lin YuxiangW+5.5 Lai JunfuW+R
Lin Yuxiang(6d)
Lai Junfu(7d)
Lin Junyan(Q) Lin JunyanB+R Zhou JunxunW+R Zhou JunxunB+R11-30 Xu HaohongB+R12-03
Lu Yuhua(4d) Lin JiehanW+R
Lin Jiehan(4d)
Chen Weiting(3d) Zhou JunxunB+R Zhou JunxunW+1.5
Zhou Junxun(9d)
Lin Shixun(7d)
Chen Shiyuan(9d) Chen ShiyuanB+4.5 Yang ZixuanW+3.5
Lin Shimin(4d) Lin ShiminB+1.5
Gao Jun(4d)
Zhou Yinnan(6d) Zhou YinnanW+R Yang ZixuanB+R
Shu Jingwen(1d)
Yang Zixuan(4d)
Li Wei(5d) Li WeiB+2.5 Xiao ZhenghaoW+R Xu HaohongW+R12-01
Cai Chengwei(4d) Cai ChengweiW+R
Juan Chengjun(3d)
Lin Hanchang(2d) Lin HanchangW+R Xiao ZhenghaoW+R
Zhou Keping(6d)
Xiao Zhenghao(9d)
Lu Yichuan(4d) Niu ShiteB+R Xu HaohongW+R
Niu Shite(3d) Niu ShiteB+R
Wang Zhihong(1d)
Chen Shoulian(3d) Liu YaowenB+R Xu HaohongW+R
Liu Yaowen(6d)
Xu Haohong(M)