3rd Kuaiqi (HayaGo) tournament

Organizers: Chinese Professional Weiqi Association
Co-sponsors: Haifong Qiyuan, PEI-SHENG CULTURAL AND EDUCATIONAL FOUNDATION

Tournament table

Players 1st round 2nd round 3rd round Quarterfinals Semifinals11-10 Final
Xu Haohong(M) Xu HaohongB+R10-17 Xu HaohongW+R10-24 Xu HaohongB+0.511-03 Xu HaohongB+R 1st roundXu HaohongW+0.512-01 2nd roundXu HaohongB+R12-08 3rd round12-15 Xu Haohongwon by 2-0
Su Shengfang(4d) Niu ShiteW+R10-03
Niu Shite(4d)
Zhang Huaiyi(3d) Zeng PinjieB+R10-03 Li WeiW+R10-24
Zeng Pinjie(2d)
Li Wei(6d)
Xiao Zhenghao(9d) Xiao ZhenghaoB+R10-17 Chen ShoulienW+R10-24
Pai Xinhui(3d) Pai XinhuiW+R10-03
Zhou Keping(6d)
Chen Weiting(3d) Chen ShoulienB+R10-03 Chen ShoulienW+R10-17
Chen Shoulien(3d)
Lin Lixiang(9d)
Lu Yuhua(4d) Lin ShixunW+R10-17 Xu QingenW+R11-03 Xu QingenB+R11-03
Huang Shiyuan(4d) Lin ShixunW+R10-03
Lin Shixun(7d)
Lin Shuyang(9d) Lin ShuyangB+R10-03 Xu QingenW+R10-17
Zhi Jingyao(2d)
Xu Qingen(4d)
Chen Xi(5d) Chen XiB+R10-17 Lin JunyanB+R10-24
Li Kuihan(2d) Lin YutingW+R10-03
Lin Yuting(2d)
Zhang Jiahuan(2d) Liu YaowenB+R10-03 Lin JunyanB+R10-24
Liu Yaowen(6d)
Lin Junyan(Q)
Jian Jingting(6d) Jian JingtingB+R10-17 Yang BoweiB+R10-24 Lu YichuanB+R10-31 Wang YuanjunW+R
Huang Yancheng(3d) Huang YanchengB+R10-03
Long Haoyu(1d)
Peng Junde(3d) Peng JundeW+R10-03 Yang BoweiW+7.510-17
Juan Chengjun(3d)
Yang Bowei(7d)
Lu Yichuan(5d) Lu YichuanW+3.510-17 Lu YichuanB+4.510-24
Zhang Zhehao(6d) Zhang ZhehaoB+R10-11
Yu Lijun(4d)
Huang Wei(2d) Zhou YinnanW+R10-03 Lai JunfuB+R10-17
Zhou Yinnan(6d)
Lai Junfu(8d)
Chen Qirui(7d) Chen QiruiW+5.510-17 Chen QiruiW+R10-24 Wang YuanjunB+R10-31
Chen Yida(5d) Gao JunB+R10-03
Gao Jun(4d)
Yang Zixuan(5d) Lin JiehanW+R10-03 Chen ShiyuanW+R10-17
Lin Jiehan(4d)
Chen Shiyuan(9d)
Cai Chengwei(5d) Xu YukqiB+2.510-17 Wang YuanjunW+R10-24
Lin Yancheng(4d) Xu YukqiB+2.510-03
Xu Yukqi(4d)
Lin Yuxiang(6d) Lin YuxiangW+4.510-03 Wang YuanjunB+R10-17
Lin Shimin(4d)
Wang Yuanjun(9d)