4th Kuaiqi (HayaGo) tournament

Organizers: Chinese Professional Weiqi Association
Co-sponsors: Haifong Qiyuan, PEI-SHENG CULTURAL AND EDUCATIONAL FOUNDATION

Tournament table

Players 1st round09-14 2nd round 3rd round10-23 Quarterfinals Semifinals11-13 Final
Xu Haohong(9d) Xu HaohongB+R10-16 Xu HaohongB+R Chen QiruiW+R10-30 Lin YanchengW+R 1st roundXu QingenW+R12-04 2nd roundXu QingenB+R12-11 3rd round12-18 Xu Qingenwon by 2-0
Lin Yiting(3d) Xu YukqiB+R
Xu Yukqi(4d)
Yang Bowei(7d) Yang BoweiDefault Chen ShiyuanW+R10-16
Zhang Zhehao(6d)
Chen Shiyuan(9d)
Lin Lixiang(9d) Lin XinweiB+R10-16 Chen QiruiB+R
Chen Shaoxuan(3d) Lin XinweiW+R
Lin Xinwei(3d)
Cai Chengwei(5d) Niu ShiteB+R Chen QiruiW+R10-16
Niu Shite(4d)
Chen Qirui(8d)
Lu Yuhua(4d) Lu YuhuaB+1.510-16 Lin YanchengW+R Lin YanchengW+R10-30
Liu Yaowen(6d) Liu YaowenW+2.5
Lin Shuyang(9d)
Li Jiaxin(2d) Lin YanchengW+R Lin YanchengB+R10-16
Lin Yancheng(4d)
Jian Jingting(7d)
Li Wei(6d) Li WeiW+R10-16 Li WeiW+R
Juan Chengjun(3d) Zheng YuhaoB+R
Zheng Yuhao(1d)
Lin Hancheng(2d) Yang MengyunB+R Yang ZixuanW+13.510-23
Yang Mengyun(5d)
Yang Zixuan(5d)
Wang Yuanjun(9d) Wang YuanjunW+R10-16 Wang YuanjunW+R Wang YuanjunB+3.511-06 Xu QingenW+2.5
Chen Weiting(4d) Chen WeitingW+R
Shen Yien(2d)
Zhou Yinnan(6d) Zhou YinnanW+R Zhou YinnanW+R10-16
Zhou Pingqiang(6d)
Chen Xi(5d)
Lu Yichuan(6d) Lu YichuanW+R10-16 Lin JunyanB+R
Zeng Pinjie(2d) Chan YitienB+R
Chan Yitien(3d)
Lin Shimin(4d) Chen ShoulienB+R Lin JunyanB+R10-16
Chen Shoulien(4d)
Lin Junyan(9d)
Lin Shixun(8d) Lin ShixunW+R10-16 Xu QingenW+R Xu QingenB+R11-06
Huang Xiupu(2d) Pai XinhuiB+R
Pai Xinhui(3d)
Huang Shiyuan(4d) Huang ShiyuanB+8.5 Xu QingenB+R10-16
Peng Junde(3d)
Xu Qingen(5d)
Xiao Zhenghao(9d) Xiao ZhenghaoW+R10-16 Lai JunfuW+7.5
Huang Jiayin(1d) Huang JiayinW+R
Yu Lijun(4d)
Sun Weixun(2d) Huang YanchengB+1.5 Lai JunfuB+R10-16
Huang Yancheng(4d)
Lai Junfu(8d)