1st Mingren

Organizers: PEI-SHENG CULTURAL AND EDUCATIONAL FOUNDATION, Haifong Qiyuan

Tournament table

Players 1st round07-16 2nd round07-20 3rd round07-23 Semifinals Final
Wang Yuanjun(Q) Wang YuanjunW+R Yang BoweiB+R Yang BoweiB+13.5 1st roundLin JunyanB+R08-24 2nd roundLin JunyanW+R08-26 3rd round08-28 Lin Junyanwon by 2-0 1st roundLin JunyanW+R11-16 2nd roundXu HaohongW+R11-19 3rd roundLin JunyanW+R11-23 4th roundLin JunyanB+1.511-26 5th roundXu HaohongB+2.511-30 6th roundLin JunyanB+R12-03 7th round12-07 Lin Junyanwon by 4-2
Ding Shaojie(3d)
Yang Bowei(6d) Yang BoweiW+R
Lai Youcheng(ama)
Chen Feng(5d) Chan YitienB+R Lin XinweiB+1.5
Chan Yitien(ama)
Lin Xinwei(2d) Lin XinweiW+R
Lin Shixun(7d)
Lin Jiehan(3d) Lin YuxiangW+5.5 Lin JunyanW+R Lin JunyanB+R
Lin Yuxiang(5d)
Lin Junyan(8d) Lin JunyanW+R
Huang Shiyuan(3d)
Zhou Yinnan(6d) Li WeiB+R Li WeiW+R
Li Wei(5d)
Lin Shuyang(9d) Lin ShuyangW+R
Hei Jiajia(7d)
Zhou Junxun(9d) Zhou JunxunB+R Chen ShiyuanB+1.5 Chen ShiyuanB+R 1st roundXu HaohongB+R08-24 2nd roundXu HaohongW+1.508-26 3rd round08-28 Xu Haohongwon by 2-0
Huang Wei(1d)
Chen Shiyuan(9d) Chen ShiyuanW+R
Chen Qirui(6d)
Jian Jingting(5d) Lin LixiangW+R Lin LixiangW+5.5
Lin Lixiang(8d)
Zhang Jiahuan(1d) Lin XiupingB+R
Lin Xiuping(6d)
Yang Zixuan(3d) Xu QingenW+R Chen XiW+R Xu HaohongB+R
Xu Qingen(3d)
Xiao Zhenghao(9d) Chen XiB+0.5
Chen Xi(4d)
Lu Yichuan(4d) Xu YukqiW+R Xu HaohongB+R
Xu Yukqi(3d)
Chen Yanru(ama) Xu HaohongB+R
Xu Haohong(S)

Preliminary tournament

 • Players 1st round02-06 Final02-13
  Players 1st round02-13 Final02-17
  Lin Yancheng(2d) Chen WeitingW+R Jian JingtingB+R
  Chen Weiting(2d)
  Li Wei(4d) Jian JingtingB+R
  Jian Jingting(5d)
  ---
  Lin Yancheng(3d) Li WeiB+R Li WeiW+R
  Li Wei(4d)
  Chen Weiting(2d)
 • Players 1st round02-06 Final02-13
  Players 1st round02-13 Final02-17
  Xu Yukqi(3d) Xu YukqiW+0.5 Xu YukqiW+R
  Zhou Pingqiang(6d)
  Chen Yixiang(5d) Chen YixiangB+R
  Yang Zixuan(3d)
  ---
  Zhou Pingqiang(6d) Yang ZixuanB+R Yang ZixuanB+R
  Yang Zixuan(3d)
  Chen Yixiang(5d)
 • Players 1st round02-06 Final02-13
  Players 1st round02-13 Final02-17
  Lin Shixun(6d) Lin ShixunB+R Lin ShixunW+R
  Liu Yaowen(6d)
  Lai Junfu(4d) Chen QiruiW+R
  Chen Qirui(6d)
  ---
  Liu Yaowen(6d) Lai JunfuB+R Chen QiruiB+R
  Lai Junfu(4d)
  Chen Qirui(6d)
 • Players 1st round02-06 Final02-13
  Players 1st round02-13 Final02-17
  Yu Lijun(3d) Lu YichuanW+R Lu YichuanB+R
  Lu Yichuan(3d)
  Zhou Yinnan(6d) Zhou YinnanB+R
  Chen Guoxin(4d)
  ---
  Yu Lijun(3d) Yu LijunB+R Zhou YinnanB+R
  Chen Guoxin(4d)
  Zhou Yinnan(6d)
 • Players 1st round02-06 Final02-13
  Players 1st round02-13 Final02-17
  Yang Bowei(6d) Yang BoweiB+R Yang BoweiW+R
  Gao Jun(3d)
  Huang Xiangren(6d) Zhang JiahuanW+R
  Zhang Jiahuan(1d)
  ---
  Gao Jun(3d) Huang XiangrenW+1.5 Zhang JiahuanW+R
  Huang Xiangren(6d)
  Zhang Jiahuan(1d)
 • Players 1st round02-06 Final02-13
  Players 1st round02-13 Final02-17
  Lin Junyan(T) Lin JunyanB+R Lin JunyanB+R
  Lin Xinwei(2d)
  Tu Yupong(1d) Chen GuanweiW+R
  Chen Guanwei(3d)
  ---
  Lin Xinwei(2d) Lin XinweiB+R Lin XinweiW+3.5
  Tu Yupong(1d)
  Chen Guanwei(3d)
 • Players 1st round02-06 Final02-13
  Players 1st round02-13 Final02-17
  Lin Xiaotong(ama) Chen ShiyuanB+R Chen ShiyuanW+0.5
  Chen Shiyuan(9d)
  Cai Chengwei(4d) Huang WeiB+1.5
  Huang Wei(1d)
  ---
  Lin Xiaotong(ama) Cai ChengweiB+R Huang WeiW+R
  Cai Chengwei(4d)
  Huang Wei(1d)
 • Players 1st round02-06 Final02-13
  Players 1st round02-13 Final02-17
  Lai Youcheng(ama) Lai YouchengB+R Lai YouchengW+R
  Zhi Jingyao(1d)
  Chen Xi(4d) Jian JingtingB+R
  Huang Youteng(1d)
  ---
  Zhi Jingyao(1d) Chen XiB+R Chen XiW+R
  Chen Xi(4d)
  Huang Youteng(1d)
 • Players 1st round02-06 Final02-13
  Players 1st round02-13 Final02-17
  Ding Shaojie(3d) Lin XiupingW+R Lin XiupingW+R
  Lin Xiuping(6d)
  Chen Shaoxuan(2d) Chen ShaoxuanW+R
  Chen Qiulong(3d)
  ---
  Ding Shaojie(3d) Ding ShaojieW+R Ding ShaojieB+1.5
  Chen Qiulong(3d)
  Chen Shaoxuan(1d)
 • Players 1st round02-06 Final02-13
  Players 1st round02-13 Final02-17
  Chan Yitien(ama) Xiao ZhenghaoW+R Xiao ZhenghaoB+R
  Xiao Zhenghao(9d)
  Zeng Pinjie(1d) Xia DamingB+R
  Xia Daming(7d)
  ---
  Chan Yitien(ama) Chan YitienW+10.5 Chan YitienB+R
  Zeng Pinjie(1d)
  Xia Daming(7d)
 • Players 1st round02-06 Final02-13
  Players 1st round02-13 Final02-17
  Chen Yanru(ama) Lin YuxiangW+1.5 Lin YuxiangB+R
  Lin Yuxiang(5d)
  Zhang Zhehao(6d) Huang YanchengW+5.5
  Huang Yancheng(3d)
  ---
  Chen Yanru(ama) Chen YanruB+3.5 Chen YanruW+R
  Zhang Zhehao(6d)
  Huang Yancheng(3d)
 • Players 1st round02-06 Final02-13
  Players 1st round02-13 Final02-17
  Lu Yuhua(3d) Lu YuhuaB+R Lin LixiangB+R
  Wang Zhihong(1d)
  Lin Lixiang(7d) Lin LixiangW+3.5
  Chen Feng(5d)
  ---
  Wang Zhihong(1d) Chen FengB+R Chen FengB+R
  Chen Feng(5d)
  Lu Yuhua(3d)
 • Players 1st round02-06 Final02-13
  Players 1st round02-13 Final02-17
  Pai Xinhui(2d) Pai XinhuiW+R Huang ShiyuanB+R
  Dang Xijun(3d)
  Huang Shiyuan(3d) Huang ShiyuanW+R
  Lin Jiehan(3d)
  ---
  Dang Xijun(2d) Lin JiehanB+5.5 Lin JiehanB+R
  Lin Jiehan(3d)
  Pai Xinhui(2d)
 • Players 1st round02-06 Final02-13
  Players 1st round02-13 Final02-27
  Lin Shuyang(9d) Lin ShuyangB+R Xu QingenW+0.5
  Chen Shoulian(2d)
  Xu Qingen(2d) Xu QingenB+R
  Niu Shite(2d)
  ---
  Chen Shoulian(2d) Chen ShoulianW+0.5 Lin ShuyangB+R
  Niu Shite(2d)
  Lin Shuyang(9d)