4th Mingren

Organizers: PEI-SHENG CULTURAL AND EDUCATIONAL FOUNDATION, Haifong Qiyuan

Tournament table

Players 1st round02-06 2nd round 3rd round03-06 Semifinals Final
Lin Junyan(9d) Lin JunyanW+R Xiao ZhenghaoB+1.503-04 Xiao ZhenghaoW+R 1st roundChen QiruiW+0.503-13 2nd roundChen QiruiB+R03-20 3rd round03-27 Chen Qiruiwon by 2-0 1st roundLai JunfuB+R04-10 2nd roundLai JunfuW+R04-17 3rd roundLai JunfuB+R04-24 4th roundLai JunfuW+R05-15 5th round06-05 6th round06-12 7th round06-19 Lai Junfuwon by 4-0
Chen Yanru(ama)
Xiao Zhenghao(9d) Xiao ZhenghaoW+R
Zhang Jiahuan(3d)
Chen Shiyuan(9d) Chen ShiyuanB+R Lin LixiangW+R02-20
Niu Shite(4d)
Lin Shuyang(9d) Lin LixiangW+R
Lin Lixiang(9d)
Chen Qirui(8d) Chen QiruiW+R Chen QiruiW+R02-20 Chen QiruiW+R
Li Wei(6d)
Xu Qingen(5d) Xu QingenW+R
Lin Hanchang(2d)
Jian Jingting(6d) Chen WeitingB+0.5 Yang ZixuanB+R02-20
Chen Weiting(4d)
Long Haoyu(1d) Yang ZixuanB+4.5
Yang Zixuan(5d)
Lai Junfu(8d) Lai JunfuB+R Lai JunfuB+R02-20 Lai junfuB+3.5 1st roundLai JunfuB+R03-13 2nd roundLai JunfuW+R03-20 3rd round03-27
Juan Chengjun(3d)
Chen Xi(5d) Lin YanchengW+R
Lin Yancheng(4d)
Lu Yuhua(4d) Lu YuhuaB+R Lu YichuanB+R02-20
Yang Bowei(7d)
Huang Xiupu(2d) Lu YichuanB+R
Lu Yichuan(5d)
Wang Yuanjun(9d) Wang YuanjunB+R Wang YuanjunB+R02-20 Wang YuanjunB+R
Huang Shiyuan(4d)
Peng Junde(3d) Chan YitienB+8.5
Chan Yitien(3d)
Chen Shoulien(3d) Lin ShixunW+R Xu HaohongW+R02-20
Lin Shixun(8d)
Xu Yukqi(4d) Xu HaohongW+R
Xu Haohong(9d)