5th Mingren

Organizers: PEI-SHENG CULTURAL AND EDUCATIONAL FOUNDATION, Haifong Qiyuan

Tournament table

Players 1st round02-19 2nd round02-26 3rd round03-04 Semifinals Final
Chen Qirui(8d) Chen QiruiB+R Lu YichuanW+R Xu QingenW+0.5 1st roundXu HaohongB+R03-11 2nd roundXu HaohongW+R03-25 3rd round Xu Haohongwon by 2-0 1st roundXu HaohongB+R04-08 2nd roundLin JunyanB+0.504-15 3rd roundXu HaohongB+R05-06 4th roundXu HaohongW+4.505-13 5th roundXu HaohongB+R06-17 6th round 7th round Xu Haohongwon by 4-1
Pai Xinhui(3d)
Chen Xi(5d) Lu YichuanB+R
Lu Yichuan(6d)
Chen Shaoxuan(3d) Chen ShaoxuanB+0.5 Xu QingenB+1.5
Lin Xinwei(3d)
Zheng Yuhao(1d) Xu QingenB+R
Xu Qingen(6d)
Wang Yuanjun(9d) Wang YuanjunW+R Wang YuanjunW+R Xu HaohongW+R
Li Wei(6d)
Xiao Zhenghao(9d) Yang ZixuanW+1.5
Yang Zixuan(5d)
Niu Shite(5d) Niu ShiteB+R Xu HaohongW+R
Lin Shixun(8d)
Lin Shuyang(9d) Xu HaohongW+R
Xu Haohong(9d)
Lin Yiting(3d) Lai YouchengB+R Lai YouchengB+R Lin JunyanW+R 1st roundLai JunfuW+R03-11 2nd roundLin JunyanW+R03-18 3rd roundLin JunyanW+R03-25 Lin Junyanwon by 2-1
Lai Youcheng(ama)
Wu Yanchen(1d) Wu YanchenW+R
Huang Wei(2d)
Lin Yancheng(4d) Lin YanchengW+R Lin JunyanB+R
Yang Bowei(7d)
Li Jiaxin(2d) Lin JunyanB+R
Lin Junyan(9d)
Lin Lixiang(9d) Chen ShiyuanB+5.5 Chen ShiyuanB+R Lai JunfuW+R
Chen Shiyuan(9d)
Lin Shimin(4d) Cai ChengweiW+R
Cai Chengwei(5d)
Chen Weiting(4d) Chen WeitingW+2.5 Lai JunfuB+R
Lin Yuxiang(6d)
Jian Jingting(7d) Lai JunfuB+R
Lai Junfu(8d)