15th Qiwang

Organizers: Haifong Qiyuan, PEI-SHENG CULTURAL AND EDUCATIONAL FOUNDATION

Title match

Players 1st round11-07 2nd round11-14 3rd round11-28 4th round12-05 5th round12-12 6th round12-19 7th round12-26
Lin Junyan (Qiwang) B+1.5
Xu Haohong (Mingren) B+R B+R W+R B+R

Challenger decision match

Players Result10-20
Xu Haohong(M) Xu HaohongB+R
Lai Junfu(7d)

League

Rank Players X.H W.Y L.L L.J X.Q L.W J.J N.S Result
1 Xu Haohong(M) - W+2.510-13 B+1.510-06 X09-29 W+R09-22 B+R09-19 W+R09-15 B+R09-12 6-1 C
2 Wang Yuanjun(UMC) X10-13 - X09-19 X10-06 W+R09-15 X09-29 B+R09-12 W+R09-22 3-4 DM
3 Lin Lixiang(8d) X10-06 B+R09-19 - B+R09-15 W+R09-29 X09-12 W+R09-22 B+R10-13 5-2 3
4 Lai Junfu(7d) B+R09-29 B+R10-06 X09-15 - B+R09-12 W+R09-22 W+R10-13 B+R09-19 6-1 2
5 Xu Qingen(4d) X09-22 X09-15 X09-29 X09-12 - X10-13 X09-19 B+R10-06 1-6 DM
6 Li Wei(6d) X09-19 B+0.509-29 B+1.509-12 X09-22 W+R10-13 - X10-06 B+R09-15 4-3 4
7 Jian Jingting(6d) X09-15 X09-12 X09-22 X10-13 B+R09-19 B+R10-06 - W+R09-29 3-4 DM
8 Niu Shite(4d) X09-12 X09-22 X10-13 X09-19 X10-06 X09-15 X09-29 - 0-7 DM

The last preliminary tournament

Players 1st round07-07 2nd round07-28 Semifinals08-04 Final08-08
Jian Jingting(6d) Jian JingtingW+R Jian JingtingW+R Xu QingenW+R Xu QingenW+R
Zhang Jiahuan(2d)
Huang Shiyuan(4d) Yang BoweiB+R
Yang Bowei(7d)
Xu Qingen(4d) Xu QingenB+R Xu QingenB+R
Chen Shiyuan(9d)
Lin Xiuping(7d) Lin XiupingB+3.5
Chen Shaoxuan(2d)
Chen Qirui(7d) Chen QiruiB+R Chen QiruiW+1.5 Chen QiruiW+R
Yang Mengyun(4d)
Lin Xinwei(3d) Lin XinweiW+R
Zhi Jingyao(2d)
Yu Lijun(4d) Lin YanchengW+R Chen XiB+R
Lin Yancheng(4d)
Chen Xi(5d) Chen XiB+R
Huang Yancheng(3d)
Xiap Zhenghao(9d) Niu ShiteB+0.5 Niu ShiteB+R Li WeiW+R Li WeiW+0.5
Niu Shite(4d)
Chen Weiting(3d) Chen WeitingW+R
Lu Yuhua(4d)
Chen Yida(5d) Zhang ZhehaoW+R Li WeiB+0.5
Zhang Zhehao(6d)
Li Wei(6d) Li WeiB+R
Zhou Keping(6d)
Cai Chengwei(5d) Cai ChengweiW+R Chan YitienW+3.5 Lu YichuanW+R
Lin Shixun(7d)
Chan Yitien(3d) Chan YitienB+R
Huang Xiupu(2d)
Chen Shoulien(3d) Lu YichuanW+2.5 Lu YichuanB+R
Lu Yichuan(5d)
Lin Shuyang(9d) Lin ShuyangB+R
Zhou Yinnan(6d)
--- upper; winner's tournament / lower; loser's tournament ---
Zhang Jiahuan(2d) Huang ShiyuanB+R Huang ShiyuanW+R Huang ShiyuanB+R Lu YichuanW+R Jian JingtingW+R09-06
Huang Shiyuan(4d)
Chen Shiyuan(9d) Chen ShaoxuanW+R
Chen Shaoxuan(2d)
Yang Mengyun(4d) Zhi JingyaoW+1.5 Yu LijunW+R
Zhi Jingyao(2d)
Yu Lijun(4d) Yu LijunW+R
Huang Yancheng(3d)
Lu Yichuan(5d)
Chen Weiting(3d) Zhang ZhehaoW+2.5 Lin ShuyangW+2.5 Jian JingtingB+0.5
Zhang Zhehao(6d)
Cai Chengwei(5d) Lin ShuyangW+R
Lin Shuyang(9d)
Jian Jingting(6d) Jian JingtingW+R
Chen Xi(5d)
Xiao Zhenghao(9d) Xiao ZhenghaoB+R Xiao ZhenghaoW+R Xiao ZhenghaoW+R Xiao ZhenghaoW+R Niu ShiteB+R08-31
Lu Yuhua(4d)
Chen Yida(5d) Zhou KepingW+0.5
Zhou Keping(6d)
Lin Shixun(7d) Huang XiupuW+R Zhou YinnanW+R
Huang Xiupu(2d)
Chen Shoulian(3d) Zhou YinnanW+R
Zhou Yinnan(6d)
Chen Qirui(7d)
Yang Bowei(7d) Lin XiupingB+R Lin XinweiB+11.5 Niu ShiteB+R
Lin Xiuping(6d)
Lin Xinwei(3d) Lin XinweiW+1.5
Lin Yancheng(4d)
Niu Shite(4d) Niu ShiteB+2.5
Chan Yitien(3d)
Players 1st round07-28 2nd round08-04 3rd round08-08 Semifinals08-24 Final