5th Qiwang

Host Organization : Haifong Qiyuan

Title match

Players 1st round
08-23
2nd round
08-30
3rd round
09-06
4th round
09-20
5th round
09-27
6th round
10-04
7th round
10-11
Chen Shiyuan (Qiwang) W+2.5 B+0.5   B+R   B+R  
Xiao Zhenghao (7 dan)     B+R   B+R    
Chen Shiyuan kept the title by 4-2.
The win-loss records; Chen Shiyuan 35-9 Xiao Zhenghao.
Challenger decision match
Players Result
Xiao Zhenghao(7d) Xiao Zhenghao
W+0.5
08-09
Lin Lixiang(5d)

League

Rank Players Z.J X.Z L.Z L.L H.X H.J Z.Y Y.B Result
1 Zhou Junxun(S) - X
06-28
W+7.5
06-18
W+R
06-21
W+R
06-07
X
05-28
X
05-31
W+R
05-24
4-3 3
2 Xiao Zhenghao(7d) B+6.5
06-28
- X
07-19
X
05-31
W+R
05-24
B+3.5
06-07
B+R
06-14
W+R
05-17
5-2 C
3 Lin Zhihan(G) X
06-18
B+1.5
07-19
- B+R
05-24
X
05-17
X
05-31
W+R
06-07
W+R
06-28
4-3 4
4 Lin Lixiang(5d) X
06-21
B+0.5
05-31
X
05-24
- W+0.5
06-14
W+3.5
06-28
W+R
05-17
B+R
06-07
5-2 2
5 Huang Xiangren(6d) X
06-07
X
05-24
W+R
05-17
X
06-14
- B+0.5
06-21
B+R
06-28
B+2.5
05-31
4-3 DM
5 Hei Jiajia(6d) B+0.5
05-28
X
06-07
B+5.5
05-31
X
06-28
X
06-21
- X
05-24
B+R
06-18
3-4 DM
5 Zhou Yinnan(4d) W+2.5
05-31
X
06-14
X
06-07
X
05-17
X
06-28
W+R
05-24
- X
06-21
2-5 DM
5 Yang Bowei(2d) X
05-24
X
05-17
X
06-28
X
06-07
X
05-31
X
06-18
B+4.5
06-21
- 1-6 DM
Note;
 (S); Shiduan (G); Guoshou

History;
 2012-03-22 Page was created.
 2012-05-17,27,28,31 Updated.
 2012-06-08,14,21,28 Updated.
 2012-07-19 Updated.
 2012-08-09,23,30 Updated.
 2012-09-06,20,27 Updated.
 2012-10-05 Updated.

The last preliminary tournament

Players 1st round
02-09
2nd round
02-16,20
Semifinals
02-23
Final
03-08
Xia Daming(6d) Chen Feng
W+0.5
Lin Xiuping
W+R
02-20
Peng Jinghua
B+0.5
Hei Jiajia
W+3.5
Chen Feng(3d)
Lin Xiuping(4d) Lin Xiuping
B+1.5
Chen Yongan(6d)
Chen Qiulong(2d) Chen Qiulong
B+2.5
Peng Jinghua
W+1.5
02-16
Wei Haoting(2d)
Peng Jinghua(7d) Peng Jinghua
W+1.5
Ye Hongyuan(2d)
Hei Jiajia(5d) Hei Jiajia
W+R
Hei Jiajia
B+7.5
02-16
Hei Jiajia
B+R
Zhou Pingqiang(5d)
Huang Yancheng(1d) Huang Yancheng
W+R
Yang Zhude(5d)
Yang Bowei(2d) Yang Bowei
W+3.5
Yang Bowei
B+9.5
02-16
Lin Yuxiang(2d)
Lin Shengxian(8d) Lin Shengxian
B+R
Li Kuihan(1d)
Lin Shuyang(7d) Ding Shaojie
B+R
Ding Shaojie
B+0.5
02-16
Ding Shaojie
W+4.5
Huang Xiangren
W+R
Ding Shaojie(3d)
Lin Junyan(3d) Wang Yuanjun
B+3.5
Wang Yuanjun(4d)
Chen Yongqi(1d) Tuan Yupong
B+R
Liu Yaowen
B+R
02-16
Tuan Yupong(2d)
Liu Yaowen(4d) Liu Yaowen
B+R
Yang Mengyun(4d)
Huang Xiangren(6d) Huang Xiangren
B+R
Huang Xiangren
W+10.5
02-16
Huang Xiangren
W+R
Chen Yida(4d)
Chen Yixiang(4d) Chen Yixiang
B+R
Chen Xi(2d)
Zhou Keping(5d) Chen Qingyu
W+R
Zhou Yinnan
Default
02-16
Chen Qingyu(2d)
Yu Chengjuei(1d) Zhou Yinnan
W+R
Zhou Yinnan(4d)
--- upper; winner's tournament / lower; loser's tournament ---
Xia Daming(6d) Xia Daming
W+2.5
02-16
Wei Haoting
W+R
Lin Yuxiang
W+4.5
03-08
Lin Yuxiang
B+R
Yang Bowei
W+9.5
Chen Yongan(6d)
Wei Haoting(1d) Wei Haoting
W+11.5
02-16
Ye Hongyuan(2d)
Zhou Pingqiang(5d) Zhou Pingqiang
B+R
02-16
Lin Yuxiang
W+4.5
Yang Zhude(5d)
Lin Yuxiang(4d) Lin Yuxiang
B+R
02-16
Li Kuihan(1d)
Ding Shaojie(3d)
Wang Yuanjun(4d) Wang Yuanjun
W+R
Wang Yuanjun
B+R
03-08
Yang Bowei
W+2.5
Tuan Yupong(1d)
Chen Yixiang(4d) Chen Yixiang
W+R
Chen Qingyu(2d)
Lin Xiuping(4d) Yang Bowei
W+12.5
03-14
Yang Bowei(2d)
Lin Shuyang(7d) Lin Junyan
W+2.5
02-16
Lin Junyan
B+R
Lin Junyan
W+R
03-07
Peng Jinghua
W+1.5
Zhou Yinnan
W+0.5
Lin Junyan(3d)
Chen Yongqi(1d) Yang Mengyun
B+R
02-16
Yang Mengyun(4d)
Chen Yida(4d) Chen Xi
W+3.5
02-20
Chen Xi
B+R
Chen Xi(2d)
Zhou Keping(5d) Yu Chengjuei
B+R
02-16
Yu Chengjuei(1d)
Peng Jinghua(7d)
Chen Feng(3d) Chen Qiulong
W+R
Lin Shengxian
W+6.5
03-08
Zhou Yinnan
B+6.5
Chen Qiulong(2d)
Huang Yancheng(1d) Lin Shengxian
B+R
Lin Shengxian(8d)
Liu Yaowen(4d) Zhou Yinnan
W+3.5
03-08
Zhou Yinnan(4d)
Players 1st round
02-16,20
2nd round
02-23
3rd round Semifinals
03-15
Final
03-22
History;
 2012-02-10 Page was created.
 2012-02-16,20,23 Updated.
 2012-03-07,08,14,18 Updated.