16th Qiwang

Organizers: Haifong Qiyuan, PEI-SHENG CULTURAL AND EDUCATIONAL FOUNDATION

Title match

Players 1st round2023-10-19 2nd round2023-10-26 3rd round2023-11-02 4th round2023-11-09 5th round2023-11-30 6th round2023-12-07 7th round2023-12-14
Xu Haohong (Qiwang) B+R W+R B+R B+R
Lin Lixiang (9 dan) B+R

4th place decision match

Players Result09-21
Wang Yuanjun(9d) Xiao ZhenghaoW+R
Xiao Zhenghao(9d)

League

Rank Players L.Y L.F L.L L.W W.Y J.J C.S X.Z Result
1 Lin Junyan(9d) - X09-18 W+R09-11 B+R09-04 X08-21 W+R06-26 X06-15 W+R06-08 4-3 2
2 Lai Junfu(8d) W+R09-18 - X06-26 B+R09-11 B+R06-15 X09-04 X06-08 B+R06-29 4-3 3
3 Lin Lixiang(9d) X09-11 W+R06-26 - B+0.506-15 B+R09-04 B+R06-08 B+1.506-29 X09-18 5-2 C
4 Li Wei(6d) X09-04 X09-11 X06-15 - X06-08 B+R06-29 W+0.509-18 X06-26 2-5 DM
5 Wang Yuanjun(9d) B+R08-21 X06-15 X09-04 W+R06-08 - B+R09-18 B+R06-26 X09-11 4-3 DM
5 Jian Jingting(6d) X06-26 B+R09-04 X06-08 X06-29 X09-18 - W+R09-11 W+R06-15 3-4 DM
5 Chen Shiyuan(9d) B+R06-15 B+R06-08 X06-29 X09-18 X06-26 X09-11 - X09-04 2-5 DM
5 Xiao Zhenghao(9d) X06-08 X06-29 B+R09-18 B+R06-26 B+R09-11 X06-15 B+R09-04 - 4-3 4

The last preliminary tournament

Players 1st round 2nd round11-28 Semifinals12-05 Final12-12
Niu Shite(4d) Niu ShiteB+R11-21 Chen QiruiB+R Xiao ZhenghaoW+R Wang YuanjunB+R
Lin Hanchang(2d)
Chen Qirui(7d) Chen QiruiW+5.511-24
Zhou Pingqiang(6d)
Yang Bowei(7d) Xiao ZhenghaoB+2.511-21 Xiao ZhenghaoB+1.5
Xiao Zhenghao(9d)
Lin Shuyang(9d) Lin YanchengB+R11-23
Lin Yancheng(4d)
Wang Yuanjun(9d) Wang YuanjunB+F11-24 Wang YuanjunDefault Wang YuanjunW+R
Huang Xiupu(2d)
Zhang Jiahuan(2d) Zhang JiahuanB+R11-21
Huang Youteng(1d)
Ding Shaojie(4d) Zhou YinnanW+R11-21 Chen XiB+R
Zhou Yinnan(6d)
Cai Chengwei(5d) Chen XiB+R11-21
Chen Xi(5d)
Xu Qingen(4d) Chen ShiyuanB+R11-21 Chen ShiyuanW+R Chen ShiyuanB+R Jian JingtingB+R
Chen Shiyuan(9d)
Huang Yancheng(3d) Huang YanchengB+R11-24
Yang Zixuan(5d)
Lin Shimin(4d) Xu YukqiW+3.511-21 Lin XinweiW+1.5
Xu Yukqi(4d)
Lin Shixun(8d) Lin XinweiB+0.511-24
Lin Xinwei(3d)
Jian Jingting(6d) Jian JingtingW+R11-24 Jian JingtingB+R Jian JingtingW+R
Long Haoyu(1d)
Zhou Keping(6d) Liu YaowenB+R11-21
Liu Yaowen(6d)
Chan Yitien(3d) Chan YitienB+R11-21 Chan YitienW+R
Zhang Kaixin(6d)
Chen Shaoxuan(3d) Chen ShaoxuanW+R11-26
Su Shengfang(4d)
--- upper; winner's tournament / lower; loser's tournament ---
Lin Hanchang(2d) Zhou PingqiangW+5.5 Lin ShuyangB+3.5 Lin ShuyangB+R Chen ShiyuanW+R Chen ShiyuanB+0.5
Zhou Pingqiang(6d)
Yang Bowei(7d) Lin ShuyangW+3.5
Lin Shuyang(9d)
Huang Xiupu(2d) Huang YoutengW+R Huang YoutengB+R
Huang Youteng(1d)
Ding Shaojie(4d) Cai ChengweiW+R
Cai Chengwei(5d)
Chen Shiyuan(9d)
Huang Yancheng(3d) Xu YukqiW+1.5 Xu YukqiW+R Chen QiruiB+R
Xu Yukqi(4d)
Liu Yaowen(6d) Liu YaowenB+2.5
Chen Shaoxuan(3d)
Chen Qirui(7d) Chen QiruiW+R
Chen Xi(5d)
Xu Qingen(4d) Xu QingenB+R Xu QingenW+R Xu QingenB+R Xiao ZhenghaoB+R Xiao ZhenghaoB+R
Yang Zixuan(5d)
Lin Shimin(4d) Lin ShixunB+R
Lin Shixun(8d)
Long Haoyu(1d) Long HaoyuW+R Long HaoyuW+3.5
Zhou Keping(6d)
Zhang Kaixin(6d) Su ShengfangB+R
Su Shengfang(4d)
Xiao Zhenghao(9d)
Niu Shite(4d) Lin YanchengW+R Lin YanchengW+R Lin YanchengB+R
Lin Yancheng(4d)
Zhang Jiahuan(2d) Zhou YinnanW+R
Zhou Yinnan(6d)
Lin Xinwei(3d) Lin XinweiB+1.5
Chan Yitien(3d)
Players 1st round11-28 2nd round12-05 3rd round12-12 Semifinals12-19 Final12-26