Qiwang

16th Qiwang

Organizers: Haifong Qiyuan, PEI-SHENG CULTURAL AND EDUCATIONAL FOUNDATION

Title match

Players 1st round 2nd round 3rd round 4th round 5th round 6th round 7th round
Xu Haohong (Qiwang)
Lin Lixiang (9 dan)

4th place decision match

Players Result09-21
Wang Yuanjun(9d) Xiao ZhenghaoW+R
Xiao Zhenghao(9d)

League

Rank Players L.Y L.F L.L L.W W.Y J.J C.S X.Z Result
1 Lin Junyan(9d) - X09-18 W+R09-11 B+R09-04 X08-21 W+R06-26 X06-15 W+R06-08 4-3 2
2 Lai Junfu(8d) W+R09-18 - X06-26 B+R09-11 B+R06-15 X09-04 X06-08 B+R06-29 4-3 3
3 Lin Lixiang(9d) X09-11 W+R06-26 - B+0.506-15 B+R09-04 B+R06-08 B+1.506-29 X09-18 5-2 C
4 Li Wei(6d) X09-04 X09-11 X06-15 - X06-08 B+R06-29 W+0.509-18 X06-26 2-5 DM
5 Wang Yuanjun(9d) B+R08-21 X06-15 X09-04 W+R06-08 - B+R09-18 B+R06-26 X09-11 4-3 DM
5 Jian Jingting(6d) X06-26 B+R09-04 X06-08 X06-29 X09-18 - W+R09-11 W+R06-15 3-4 DM
5 Chen Shiyuan(9d) B+R06-15 B+R06-08 X06-29 X09-18 X06-26 X09-11 - X09-04 2-5 DM
5 Xiao Zhenghao(9d) X06-08 X06-29 B+R09-18 B+R06-26 B+R09-11 X06-15 B+R09-04 - 4-3 4

The last preliminary tournament

Players 1st round 2nd round11-28 Semifinals12-05 Final12-12
Niu Shite(4d) Niu ShiteB+R11-21 Chen QiruiB+R Xiao ZhenghaoW+R Wang YuanjunB+R
Lin Hanchang(2d)
Chen Qirui(7d) Chen QiruiW+5.511-24
Zhou Pingqiang(6d)
Yang Bowei(7d) Xiao ZhenghaoB+2.511-21 Xiao ZhenghaoB+1.5
Xiao Zhenghao(9d)
Lin Shuyang(9d) Lin YanchengB+R11-23
Lin Yancheng(4d)
Wang Yuanjun(9d) Wang YuanjunB+F11-24 Wang YuanjunDefault Wang YuanjunW+R
Huang Xiupu(2d)
Zhang Jiahuan(2d) Zhang JiahuanB+R11-21
Huang Youteng(1d)
Ding Shaojie(4d) Zhou YinnanW+R11-21 Chen XiB+R
Zhou Yinnan(6d)
Cai Chengwei(5d) Chen XiB+R11-21
Chen Xi(5d)
Xu Qingen(4d) Chen ShiyuanB+R11-21 Chen ShiyuanW+R Chen ShiyuanB+R Jian JingtingB+R
Chen Shiyuan(9d)
Huang Yancheng(3d) Huang YanchengB+R11-24
Yang Zixuan(5d)
Lin Shimin(4d) Xu YukqiW+3.511-21 Lin XinweiW+1.5
Xu Yukqi(4d)
Lin Shixun(8d) Lin XinweiB+0.511-24
Lin Xinwei(3d)
Jian Jingting(6d) Jian JingtingW+R11-24 Jian JingtingB+R Jian JingtingW+R
Long Haoyu(1d)
Zhou Keping(6d) Liu YaowenB+R11-21
Liu Yaowen(6d)
Chan Yitien(3d) Chan YitienB+R11-21 Chan YitienW+R
Zhang Kaixin(6d)
Chen Shaoxuan(3d) Chen ShaoxuanW+R11-26
Su Shengfang(4d)
--- upper; winner's tournament / lower; loser's tournament ---
Lin Hanchang(2d) Zhou PingqiangW+5.5 Lin ShuyangB+3.5 Lin ShuyangB+R Chen ShiyuanW+R Chen ShiyuanB+0.5
ZHou Pingqiang(6d)
Yang Bowei(7d) Lin ShuyangW+3.5
Lin Shuyang(9d)
Huang Xiupu(2d) Huang YoutengW+R Huang YoutengB+R
Huang Youteng(1d)
Ding Shaojie(4d) Cai ChengweiW+R
Cai Chengwei(5d)
Chen Shiyuan(9d)
Huang Yancheng(3d) Xu YukqiW+1.5 Xu YukqiW+R Chen QiruiB+R
Xu Yukqi(4d)
Liu Yaowen(6d) Liu YaowenB+2.5
Chen Shaoxuan(3d)
Chen Qirui(7d) Chen QiruiW+R
Chen Xi(5d)
Xu Qingen(4d) Xu QingenB+R Xu QingenW+R Xu QingenB+R Xiao ZhenghaoB+R Xiao ZhenghaoB+R
Yang Zixuan(5d)
Lin Shimin(4d) Lin ShixunB+R
Lin Shixun(8d)
Long Haoyu(1d) Long HaoyuW+R Long HaoyuW+3.5
Zhou Keping(6d)
Zhang Kaixin(6d) Su ShengfangB+R
Su Shengfang(4d)
Xiao Zhenghao(9d)
Niu Shite(4d) Lin YanchengW+R Lin YanchengW+R Lin YanchengB+R
Lin Yancheng(4d)
Zhang Jiahuan(2d) Zhou YinnanW+R
Zhou Yinnan(6d)
Lin Xinwei(3d) Lin XinweiB+1.5
Chan Yitien(3d)
Players 1st round11-28 2nd round12-05 3rd round12-12 Semifinals12-19 Final12-26