Meijin

42nd Meijin-sen

Host Organization: Asahi Shimbun

Title match

Players 1st round
08-30,31
Kita
Osaka
2nd round
09-12,13
Bunkyo
Tokyo
3rd round
09-21,22
Takamatsu
Kagawa
4th round
10-02,03
Komatsu
Ishikawa
5th round
10-16,17
Atami
Shizuoka
6th round
10-23,24
Kofu
Yamanashi
7th round
11-01,02
Kawazu
Shizuoka
Takao Shinji (Meijin) W+0.5            
Iyama Yuta (Kisei)   W+R B+R W+R B+R    
Iyama Yuta got the title by 4-1.
The win-loss records; Takao Shinji 18-35 Iyama Yuta.

League

Rank Players I.Y M.D Y.K C.U K.R K.I H.N S.H Y.Z Result
1 Iyama Yuta(K) - W+R
07-28
B+R
06-05
W+R
05-18
B+R
04-13
W+R
01-26
B+R
03-27
W+R
12-05
B+R
08-03
8-0 C
2 Murakawa Daisuke(8d) X
07-28
- W+3.5
12-15
X
02-02
W+R
06-01
X
03-09
X
08-03
B+R
04-27
W+R
01-19
4-4 3
3 Yamashita Keigo(9d) X
06-05
X
12-15
- W+R
04-13
B+R
03-27
W+R
07-13
X
05-04
W+R
01-12
B+R
02-16
5-3 2
4 Cho U(9d) X
05-18
W+R
02-02
X
04-13
- X
12-15
B+R
08-03
W+R
01-12
B+4.5
06-22
X
03-13
4-4 4
5 Kono Rin(9d) X
04-13
X
06-01
X
03-27
B+2.5
12-15
- W+R
02-02
X
07-06
W+R
08-03
B+R
05-04
4-4 5
6 Ko Iso(8d) X
01-26
W+R
03-09
X
07-13
X
08-03
X
02-02
- W+R
06-01
X
05-11
W+R
12-05
3-5 6
7 Hane Naoki(9d) X
03-27
B+R
08-03
W+R
05-04
X
01-12
W+R
07-06
X
06-01
- X
02-02
X
04-24
3-5 DM
7 Sakai Hideyuki(8d) X
12-05
X
04-27
X
01-12
X
06-22
X
08-03
W+4.5
05-11
B+0.5
02-02
- X
07-13
2-6 DM
7 Yu Zhengqi(7d) X
08-03
X
01-19
X
02-16
B+R
03-13
X
05-04
X
12-05
W+R
04-24
B+R
07-13
- 3-5 DM

League scene

title Player1(upper);winner
Player2(lower);loser
B|W+x.x|R ;result
xx-xx ;date
1
I.Y
2
M.D
3
Y.K
4
C.U
5
K.R
6
K.I
7
H.N
7
S.H
7
Y.Z
Round
1
(Dec.)
I.Y
S.H
W+R
12-05
K.I
Y.Z
W+R
12-05
M.D
Y.K
W+3.5
12-15
K.R
C.U
B+2.5
12-15
1-0 1-0 0-1 0-1 1-0 1-0 - 0-1 0-1
Round
2
(Jan.)
Y.K
S.H
W+R
01-12
C.U
H.N
W+R
01-12
M.D
Y.Z
W+R
01-19
I.Y
K.I
W+R
01-26
2-0 2-0 1-1 1-1 - 1-1 0-1 0-2 0-2
Round
3
(Feb.)
S.H
H.N
W+R
02-02
K.R
K.I
W+R
02-02
C.U
M.D
W+R
02-02
Y.K
Y.Z
B+R
02-16
- 2-1 2-1 2-1 2-0 1-2 0-2 1-2 0-3
Round
4
(Mar.)
K.I
M.D
W+R
03-09
Y.Z
C.U
B+R
03-13
I.Y
H.N
B+R
03-27
Y.K
K.R
B+R
03-27
3-0 2-2 3-1 2-2 2-1 2-2 0-3 - 1-3
Round
5
(Apr.)
I.Y
K.R
B+R
04-13
Y.K
C.U
W+R
04-13
Y.Z
H.N
W+R
04-24
M.D
S.H
B+R
04-27
4-0 3-2 4-1 2-3 2-2 - 0-4 1-3 2-3
Round
6
(May.)
H.N
Y.K
W+R
05-04
K.R
Y.Z
B+R
05-04
S.H
K.I
W+4.5
05-11
I.Y
C.U
W+R
05-18
5-0 - 4-2 2-4 3-2 2-3 1-4 2-3 2-4
Round
7
(Jun.)
K.I
H.N
W+R
06-01
M.D
K.R
W+R
06-01
I.Y
Y,K
B+R
06-05
C.U
S.H
B+4.5
06-22
6-0 4-2 4-3 3-4 3-3 3-3 1-5 2-4 -
Round
8
(Jul.)
H.N
K.R
W+R
07-06
Y.K
K.I
W+R
07-13
Y.Z
S.H
W+R
07-13
I.Y
M.D
W+R
07-28
7-0 4-3 5-3 - 3-4 3-4 2-5 2-5 3-4
Round
9
(Aug.)
I.Y
Y.Z
B+R
08-03
C.U
K.I
B+R
08-03
K.R
S.H
W+R
08-03
H.N
M.D
B+R
08-03
8-0 4-4 - 4-4 4-4 3-5 3-5 2-6 3-5
Result   C 3 2 4 5 6 DM DM DM
Age at 2016-11-30 27 25 38 36 35 29 40 42 21
Registered Meijin and league(years) 10 5 13 15 6 7 9 9 1
Win-Loss 2016-12-02(win-loss) 30-10 33-20 30-18 30-16 30-17 26-12 37-15 26-13 39-20
Percentage 2016-12-02(%) 75 62 63 65 64 68 71 67 66
Ranking 2016-12-02 16 7 16 16 16 - 4 - 2
Note
 (K); Kisei

History;
 2016-12-03 Table was created.
 2016-12-10,17 Updated.
 2017-01-08,13,21,27 Updated.
 2017-02-03,10,17 Updated.
 2017-03-03,10,17,25,31 Updated.
 2017-04-08,14,21,28 Updated.
 2017-05-05,12,19,26 Updated.
 2017-06-02,10,16,24 Updated.
 2017-07-01,07,15,29 Updated.
 2017-08-03 Updated.
 2017-09-03,15,22 Updated.
 2017-10-03,20 Updated.

The last preliminary tournament

Players 1st roundSemifinalsFinal
Yu Zhengqi(7d) Yu Zhengqi
W+R
09-29
Yu Zhengqi
B+R
10-26
Yu Zhengqi
W+0.5
11-10
Shida Tatsuya(7d)
Kiyonari Tetsuya(9d) Kiyonari T
W+R
09-29
Hikosaka Naoto(9d)
Cho Sonjin(9d) Muramatsu H
B+R
09-29
Hirata T
W+0.5
10-20
Muramatsu Hiroki(6d)
So Yokoku(9d) Hirata T
B+R
09-15
Hirata Tomoya(7d)
Ida Atsushi(8d) Sakai H
B+R
09-29
Sakai H
W+R
10-20
Sakai H
B+0.5
11-03
Sakai Hideyuki(8d)
Kono Takashi(8d) Yo Chito
W+7.5
09-08
Yo Chito
W+2.5
09-29
Yo Chito(3d)
Hara Masakazu(2d)
Yamashiro Hiroshi(9d) Ryu Shikun
B+R
09-22
Uchida S
W+R
10-13
Ryu Shikun(9d)
Yuki Satoshi(9d) Uchida S
W+2.5
09-28
Uchida Shuhei(7d)
Ichiriki Ryo(7d) Ichiriki R
W+1.5
09-22
Ichiriki R
W+R
10-31
Hane N
W+1.5
11-07
Rin Kanketsu(7d)
Adachi Toshimasa(4d) Adachi T
W+R
09-29
Cho Chikun(HM)
Kobayashi Satoru(9d) Kobayashi S
W+R
10-06
Hane N
W+R
10-27
Hasegawa Sunao(9d)
Kanazawa Hideo(7d) Hane N
W+R
09-08
Hane Naoki(9d)
History;
 2016-09-03 Page was created.
 2016-09-09,17,24 Updated.
 2016-10-02,07,14,22,30 Updated.
 2016-11-04,12 Updated.