Meijin

46th Meijin

Organizers: The Asahi Shimbun, The Nihon Ki-in, Kansai Ki-in

Title match

Players 1st round08-26,27BunkyoTokyo 2nd round09-08,09KoriyamaFukushima 3rd round09-15,16TaharaAichi 4th round09-28,29HakoneKanagawa 5th round10-12,13KofuYamanashi 7th round10-19,20AtamiShizuoka 6th round11-04,05AtamiShizuoka
Iyama Yuta (Meijin) W+R B+R B+R B+R
Ichiriki Ryo (Tengen) W+0.5 B+R B+R

League

Rank Players S.T I.R K.R K.K H.N Y.K Y.Z M.K A.N Result
1 Shibano Toramaru(O) - X05-06 W+1.503-11 X12-14 W+R04-15 X02-18 W+3.506-17 X01-21 X08-06 3-5 6
2 Ichiriki Ryo(T) W+R05-06 - B+0.507-01 W+R02-11 B+R06-07 W+R08-06 B+R01-07 W+R04-12 B+R12-03 8-0 C
3 Kono Rin(9d) X03-11 X07-01 - X08-06 X01-07 B+R12-10 W+0.504-01 X06-14 X02-11 2-6 DM
4 Kyo Kagen(J) W+0.512-14 X02-11 W+0.508-06 - X07-08 W+4.506-10 B+R05-13 W+R03-18 B+2.501-21 6-2 2
5 Hane Naoki(9d) X04-15 X06-07 B+R01-07 W+R07-08 - X05-10 W+R02-04 X08-06 W+2.503-11 4-4 3
6 Yamashita Keigo(9d) W+R02-18 X08-06 X12-10 X06-10 W+R05-10 - X03-04 W+R07-15 B+2.504-05 4-4 4
7 Yu Zhengqi(8d) X06-17 X01-07 X04-01 X05-13 X02-04 W+4.503-04 - B+R12-17 X07-05 2-6 DM
7 Motoki Katsuya(8d) W+0.501-21 X04-12 W+R06-14 X03-18 W+R08-06 X07-15 X12-17 - B+0.505-06 4-4 5
7 Anzai Nobuaki(7d) B+R08-06 X12-03 B+R02-11 X01-21 X03-11 X04-05 B+5.507-05 X05-06 - 3-5 DM

League scene

Player1(upper);winner
Player2(lower);loser
B|W+x.x|R ;result
xx-xx ;date
1
S.T
2
I.R
3
K.R
4
K.K
5
H.N
6
Y.K
7
Y.Z
7
M.K
7
A.N
Round
1
(Dec.)
I.RA.NB+R12-03 K.RY.KB+R12-10 K.KS.TW+0.512-14 Y.ZM.KB+R12-17 0-1 1-0 1-0 1-0 - 0-1 1-0 0-1 0-1
Round
1
(Jan.)
I.RY.ZB+R01-07 H.NK.RB+R01-07 K.KA.NB+2.501-21 M.KS.TW+0.501-21 0-2 2-0 1-1 2-0 1-0 - 1-1 1-1 0-2
Round
3
(Feb.)
H.NY.ZW+R02-04 I.RK.KW+R02-11 A.NK.RB+R02-11 Y.KS.TW+R02-18 0-3 3-0 1-2 2-1 2-0 1-1 1-2 - 1-2
Round
4
(Mar.)
Y.ZY.KW+4.503-04 S.TK.RW+1.503-11 H.NA.NW+2.503-11 K.KM.KW+R03-18 1-3 - 1-3 3-1 3-0 1-2 2-2 1-2 1-3
Round
5
(Apr.)
K.RY.ZW+0.504-01 Y.KA.NB+2.504-05 I.RM.KW+R04-12 S.TH.NW+R04-15 2-3 4-0 2-3 - 3-1 2-2 2-3 1-3 1-4
Round
6
(May.)
I.RS.TW+R05-06 M.KA.NB+0.505-06 Y.KH.NW+R05-10 K.KY.ZB+R05-13 2-4 5-0 - 4-1 3-2 3-2 2-4 2-3 1-5
Round
7
(Jun.)
I.RH.NB+R06-07 K.KY.KW+4.506-10 M.KK.RW+R06-14 S.TY.ZW+3.506-17 3-4 6-0 2-4 5-1 3-3 3-3 2-5 3-3 -
Round
8
(Jul.)
I.RK.RB+0.507-01 A.NY.ZB+5.507-05 H.NK.KW+R07-08 Y.KM.KW+R07-15 - 7-0 2-5 5-2 4-3 4-3 2-6 3-4 2-5
Round
9
(Aug.)
A.NS.TB+R08-06 I.RY.KW+R08-06 M.KH.NW+R08-06 K.KK.RW+0.508-06 3-5 8-0 2-6 6-2 4-4 4-4 - 4-4 3-5
Result 6 C DM 2 3 4 DM 5 DM
Age at 2020-11-30 21 23 39 22 44 42 25 25 35
Registered Meijin and league(years) 4 2 10 2 13 17 3 1 1
Win-Loss at 2020-11-30(win-loss) 33-22 46-13 24-23 34-21 14-17 29-17 40-10 25-14 26-08
Percentage at 2020-11-30(%) 60 78 51 62 45 63 80 64 76
Ranking at 2020-11-30 6 1 18 5 - 11 3 17 16

The last preliminary tournament

 • Players1st roundSemifinalsFinal
  Yanagisawa Satoshi(5d) Sada AtsushiB+R10-01 Sada AtsushiW+R10-22 Yu ZhengqiW+R11-08
  Sada Atsushi(7d)
  Nakano Yasuhiro(9d) Iwamaru TairaW+R09-24
  Iwamaru Taira(7d)
  Yu Zhengqi(8d) Yu ZhengqiB+3.509-10 Yu ZhengqiB+R10-15
  Uchida Shuhei(7d)
  Seto Taiki(8d) Rin KanketsuW+R10-05
  Rin Kanketsu(8d)
 • Players1st roundSemifinalsFinal
  Mimura Tomoyasu(9d) Motoki KatsuyaW+1.509-03 Motoki KatsuyaB+R10-12 Motoki KatsuyaW+1.510-29
  Motoki Katsuya(8d)
  Cho Riyu(8d) Son MakotoB+2.509-03
  Son Makoto(7d)
  Takao Shinji(9d) Hirata TomoyaB+1.509-07 Murakawa DaisukeW+R10-08
  Hirata Tomoya(7d)
  Onishi Ryuhei(7d) Murakawa DaisukeW+R09-24
  Murakawa Daisuke(9d)
 • Players1st roundSemifinalsFinal
  Mizokami Tomochika(9d) Mizokami TomochikaB+R09-17 Adachi ToshimasaW+R10-05 Anzai NobuakiW+R10-29
  Wu Boyi(5d)
  Taniguchi Toru(4d) Adachi ToshimasaB+R09-03
  Adachi Toshimasa(7d)
  Chotoku Tetsushi(2d) Anzai NobuakiW+R09-10 Anzai NobuakiB+R10-15
  Anzai Nobuaki(7d)
  Shida Tatsuya(8d) Cho UB+3.510-01
  Cho U(9d)

Preliminary tournament A

 • Players1st roundFinal
  Cho Chikun(HM) Cho ChikunB+5.507-02 Mimura TomoyasuB+2.507-23 Mimura TomoyasuB+0.508-06
  Han Zenki(8d)
  Mimura Tomoyasu(9d)
  Kato Atsushi(9d) Yo ChitoW+R07-02
  Yo Chito(6d)
 • Players1st roundFinal
  Oya Koichi(9d) Terayama ReiB+R07-16 Motoki KatsuyaB+4.508-06
  Terayama Rei(6d)
  Motoki Katsuya(8d) Motoki KatsuyaW+R07-23
  Michael Redmond(9d)
 • Players1st roundFinal
  Kobayashi Satoru(9d) Takao ShinjiW+R07-09 Takao ShinjiB+R08-06
  Takao Shinji(9d)
  Ryu Shikun(9d) Ryu ShikunB+2.507-16
  Kazama Jun(3d)
 • Players1st roundFinal
  Ishida Yoshio(24H) Ogaki YusakuW+4.507-02 Uchida ShuheiB+R07-23
  Ogaki Yusaku(9d)
  Uchida Shuhei(7d) Uchida ShuheiB+R07-02
  Seki Tatsuya(3d)
 • Players1st roundFinal
  O Meien(9d) Son MakotoW+R07-30 Son MakotoW+1.508-13
  Son Makoto(7d)
  Oomote Takuto(3d) Oomote TakutoB+0.507-16
  Koike Yoshihiro(5d)
 • Players1st roundFinal
  Yoda Norimoto(9d) Yoda NorimotoW+9.507-16 Hirata TomoyaB+0.508-06
  Fujisawa Rina(4d)
  Numadate Sakiya(6d) Hirata TomoyaW+R07-02
  Hirata Tomoya(7d)
 • Players1st roundFinal
  Takemiya Masaki(9d) Ohashi HirofumiW+1.507-16 Onishi RyuheiW+2.508-20
  Ohashi Hirofumi(6d)
  Komatsu Fujio(8d) Onishi RyuheiB+6.507-09
  Onishi Ryuhei(5d)
 • Players1st roundFinal
  Cho Riyu(8d) Cho RiyuW+R07-02 Cho RiyuW+R08-06
  Ko Iso(9d)
  Suzuki Ayumi(7d) Suzuki AyumiW+1.507-23
  Suzuki Shinji(7d)
 • Players1st roundFinal
  Anzai Nobuaki(7d) Anzai NobuakiB+R07-02 Anzai NobuakiB+R07-30
  Seki Kotaro(3d)
  Ri Ishu(8d) Onishi KenyaW+R07-02
  Onishi Kenya(4d)
 • Players1st roundFinal
  Takanashi Seiken(9d) Fujita AkihikoB+R07-02 Adachi ToshimasaB+6.508-06
  Fujita Akihiko(7d)
  Xie Yimin(6d) Adachi ToshimasaW+R07-23
  Adachi Toshimasa(7d)
 • Players1st roundFinal
  Yokotsuka Riki(7d) Yokotsuka RikiB+5.507-16 Mizokami TomochikaW+R08-03
  Koyama Kuya(4d)
  Kanazawa Hideo(8d) Mizokami TomochikaW+4.507-09
  Mizokami Tomochika(9d)
 • Players1st roundFinal
  Torii Yuta(3d) Torii YutaW+R07-02 Yanagisawa SatoshiW+2.508-13
  Ishida Atsushi(9d)
  Yanagisawa Satoshi(5d) Yanagisawa SatoshiW+R07-30
  Ida Atsushi(8d)
 • Players1st roundFinal
  Yamada Kimio(9d) Yamada KimioB+R07-30 Chotoku TetsushiW+R08-20
  Tsuruta Kazushi(6d)
  Chotoku Tetsushi(2d) Chotoku TetsushiW+3.508-06
  Hikosaka Naoto(9d)
 • Players1st roundFinal
  Nakao Jungo(8d) Iwamaru TairaB+R07-09 Iwamaru TairaB+1.508-20
  Iwamaru Taira(7d)
  Yamashiro Hiroshi(9d) Yamamori TadanaoW+R07-30
  Yamamori Tadanao(7d)
 • Players1st roundFinal
  Kuwamoto Shinpei(7d) Imamura YoshiakiW+R07-23 Shida TatsuyaB+0.508-06
  Imamura Yoshiaki(9d)
  Shida Tatsuya(8d)
 • Players1st roundFinal
  Muramatsu Hiroki(6d) Muramatsu HirokiW+R07-23 Wu BoyiB+R08-06
  Mutsuura Yuta(7d)
  Wu Boyi(5d) Wu BoyiB+0.504-01
  Fujii Shuya(7d)
 • Players 1st round 2nd round Final
  Yuki Satoshi(9d) Yuki SatoshiW+R07-20 Yuki SatoshiW+R08-05 Nakano YasuhiroW+R09-10
  Abe Yoshiki(3d)
  Ono Koji(3d) Yata NaokiW+R04-01
  Yata Naoki(9d)
  Nakano Yasuhiro(9d) Nakano YasuhiroW+R03-18 Nakano YasuhiroW+R06-10
  Ha Youngil(6d)
  Yoshida Mika(8d) Yoshida MikaW+R04-01
  Sekiyama Toshimichi(9d)
 • Players 1st round 2nd round Final
  Hon Akiyoshi(3d) Hon AkiyoshiW+R03-25 Takashima YugoB+R06-24 Taniguchi ToruW+R08-05
  Kunisawa Hiroto(3d)
  Sato Yuta(3d) Takashima YugoB+R06-11
  Takashima Yugo(3d)
  Sakakibara Masaaki(7d) Sakakibara MasaakiW+11.507-01 Taniguchi ToruW+R07-22
  Morino Setsuo(9d)
  Taniguchi Toru(4d) Taniguchi ToruW+R06-10
  Kiyonari Tetsuya(9d)
 • Players 1st round 2nd round Final
  Imamura Toshiya(9d) Imamura ToshiyaW+3.503-25 Imamura ToshiyaW+R07-01 Yu ZhengqiW+7.507-23
  Furuya Yutaka(8d)
  Ishii Shinzo(9d) Kan MinuW+R06-10
  Kan Minu(4d)
  Takatsu Masaaki(1d) Takatsu MasaakiW+R03-11 Yu ZhengqiB+R06-10
  Kageyama Toshiyuki(5d)
  Tanaka Koyu(2d) Yu ZhengqiW+R03-18
  Yu Zhengqi(8d)
 • Players 1st round 2nd round Final
  Sada Atsushi(4d) Sada AtsushiB+R06-17 Sada AtsushiW+2.507-02 Sada AtsushiB+20.507-22
  Ushikubo Yoshitaka(9d)
  Yokota Shigeaki(9d) Yokota ShigeakiB+R04-01
  Onoda Takuya(3d)
  Kubo Katsuaki(9d) Kubo KatsuakiW+R03-25 Kubo KatsuakiB+R06-24
  Iwata Saeka(1d)
  Hatanaka Hoshinobu(5d) Hatanaka HoshinobuW+R03-18
  Nishi Takenobu(4d)
 • Players 1st round 2nd round Final
  Tsuji Shigehito(2d) Tsuji ShigehitoB+R06-18 Tsuji ShigehitoB+R07-01 Seto TaikiB+R09-10
  Inaba Karin(1d)
  Hasegawa Sunao(9d) Hasegawa SunaoW+2.506-17
  Kurahashi Masayuki(9d)
  Iida Junya(1d) Iida JunyaW+18.504-01 Seto TaikiB+R08-05
  Ushinohama Satsuo(9d)
  Ota Ryo(1d) Seto TaikiW+0.507-15
  Seto Taiki(8d)