Meijin

48th Meijin

Organizers: The Asahi Shimbun, The Nihon Ki-in, Kansai Ki-in

Title match

Players 1st round2023-08-24,25BunkyoTokyo 2nd round2023-09-02,03KirishimaKagoshima 3rd round2023-09-19,20TaharaAichi 4th round2023-10-12,13MoriguchiOsaka 5th round2023-10-23,24KofuYamanashi 6th round2023-11-02,03HakoneKanagawa 7th round2023-11-09,10KisarazuChiba
Shibano Toramaru (Meijin) W+R B+R W+R
Iyama Yuta (Oza)

Challenger decision match

PlayersResult
Iyama Yuta(O) Iyama YutaW+R07-30
Ichiriki Ryo(K)

League

Rank Players I.Y I.R Y.K S.T Y.Z K.K C.U F.A S.A Result
1 Iyama Yuta(O) - X06-29 B+R12-19 W+R02-16 B+R01-12 W+R07-24 B+R04-13 W+2.506-02 B+R05-22 7-1 C
2 Ichiriki Ryo(K) B+R06-29 - W+R03-23 B+R04-06 W+R07-24 X06-12 W+2.505-08 B+R01-06 W+0.502-09 7-1 2
3 Yamashita Keigo(9d) X12-19 X03-23 - W+R05-01 X06-19 W+R01-19 X02-02 W+R07-24 B+R04-03 4-4 4
4 Shida Tatsuya(8d) X02-16 X04-06 X05-01 - X03-16 X07-17 W+R07-24 B+0.512-15 W+R06-22 3-5 DM
4 Yu Zhengqi(8d) X01-12 X07-24 W+R06-19 B+R03-16 - W+R04-24 B+R07-06 W+R05-15 X12-24 5-3 3
6 Kyo Kagen(9d) X07-24 W+R06-12 X01-19 W+R07-17 X04-24 - X12-08 B+R02-23 W+R03-13 4-4 5
7 Cho U(9d) X04-13 X05-08 W+R02-02 X07-24 X07-06 B+R12-08 - W+2.503-02 B+3.501-16 4-4 DM
7 Fujita Akihiko(7d) X06-02 X01-06 X07-24 X12-15 X05-15 X02-23 X03-02 - W+R07-10 1-7 DM
7 Sada Atsushi(7d) X05-22 X02-09 X04-03 X06-22 W+2.512-24 X03-13 X01-16 X07-10 - 1-7 DM

League scene

Player1(upper);winner
Player2(lower);loser
B|W+x.x|R ;result
xx-xx ;date
1
I.Y
2
I.R
3
Y.K
4
S.T
4
Y.Z
6
K.K
7
C.U
7
F.A
7
S.A
Round
1
(Dec.)
C.UK.KB+R12-08 S.TF.AB+0.512-15 I.YY.KB+R12-19 S.AY.ZW+2.512-24 1-0 - 0-1 1-0 0-1 0-1 1-0 0-1 1-0
Round
1
(Jan.)
I.RF.AB+R01-06 I.YY.ZB+R01-12 C.US.AB+3.501-16 Y.KK.KW+R01-19 2-0 1-0 1-1 - 0-2 0-2 2-0 0-2 1-1
Round
3
(Feb.)
C.UY.KW+R02-02 I.RS.AW+0.502-09 I.YS.TW+R02-16 K.KF.AB+R02-23 3-0 2-0 1-2 1-1 - 1-2 3-0 0-3 1-2
Round
4
(Mar.)
C.UF.AW+2.503-02 K.KS.AW+R03-13 Y.ZS.TB+R03-16 I.RY.KW+R03-23 - 3-0 1-3 1-2 1-2 2-2 4-0 0-4 1-3
Round
5
(Apr.)
Y.KS.AB+R04-03 I.RS.TB+R04-06 I.YC.UB+R04-13 Y.ZK.KW+R04-24 4-0 4-0 2-3 1-3 2-2 2-3 4-1 - 1-4
Round
6
(May.)
Y.KS.TW+R05-01 I.RC.UW+2.505-08 Y.ZF.AW+R05-15 I.YS.AB+R05-22 5-0 5-0 3-3 1-4 3-2 - 4-2 0-5 1-5
Round
7
(Jun.)
I.YF.AW+2.506-02 K.KI.RW+R06-12 Y.ZY.KW+R06-19 S.TS.AW+R06-22 6-0 5-1 3-4 2-4 4-2 3-3 - 0-6 1-6
Round
8
(Jul.)
I.RI.YB+R06-29 Y.ZC.UB+R07-06 F.AS.AW+R07-10 K.KS.TW+R07-17 6-1 6-1 - 2-5 5-2 4-3 4-3 1-6 1-7
Round
9
(Aug.)
S.TC.UW+R07-24 Y.KF.AW+R07-24 I.YK.KW+R07-24 I.RY.ZW+R07-24 7-1 7-1 4-4 3-5 5-3 4-4 4-4 1-7 -
Result C 2 4 DM 3 5 DM DM DM
Age at 2022-11-30 33 25 44 31 27 24 42 31 26
Registered Meijin and league(years) 16 4 19 2 5 4 19 1 1
Win-Loss at 2022-11-30(win-loss) 31-20 41-21 21-14 25-16 30-25 24-14 23-09 28-13 27-18
Percentage at 2022-11-30(%) 61 66 60 61 55 63 72 68 60
Ranking at 2022-11-30 13 4 - - 14 - - 20 -

The last preliminary tournament

 • Players 1st round Semifinals Final
  Sada Atsushi(7d) Sada AtsushiB+R10-13 Sada AtsushiB+4.511-10 Sada AtsushiB+R11-17
  Adachi Toshimasa(7d)
  Nishi Takenobu(5d) Nishi TakenobuB+R10-20
  Yamamori Tadanao(7d)
  Mizokami Tomochika(9d) Mizokami TomochikaB+0.510-10 Ida AtsushiW+R10-24
  Yoda Norimoto(9d)
  Kobayashi Satoru(9d) Ida AtsushiW+R10-13
  Ida Atsushi(9d)
 • Players 1st round Semifinals Final
  Hirata Tomoya(7d) Hirata TomoyaW+R10-13 Koike YoshihiroW+R10-27 Cho UB+R11-17
  Murakawa Daisuke(9d)
  Koike Yoshihiro(7d) Koike YoshihiroB+R10-13
  Kono Mitsuki(8d)
  Cho U(9d) Cho UW+R10-17 Cho UB+R11-10
  Ogata Masaki(9d)
  Rin Kanketsu(8d) Motoki KatsuyaW+R10-24
  Motoki Katsuya(8d)
 • Players 1st round Semifinals Final
  Fujita Akihiko(7d) Fujita AkihikoB+0.510-10 Fujita AkihikoB+R11-03 Fujita AkihikoW+0.511-17
  Mito Shuhei(1d)
  Otake Yu(7d) Otake YuW+R10-20
  Imamura Toshiya(9d)
  Tanaka Nobuyuki(4d) Tanaka NobuyukiB+R10-13 Kono RinB+R10-27
  Takashima Yugo(3d)
  Kono Rin(9d) Kono RinW+R10-13
  Hane Naoki(9d)

Preliminary tournament A

 • Players 1st round Final
  So Yokoku(9d) Rin KanketsuW+R09-15 Rin KanketsuW+R10-06
  Rin Kanketsu(8d)
  Nakamura Shinya(9d) Nakamura ShinyaW+5.509-22
  Ueno Asami(4d) Shuto ShunW+R08-29
  Shuto Shun(8d)
 • Players 1st round Final
  O Rissei(9d) O RisseiB+R09-01 Kono MitsukiB+0.509-29
  Nakaonoda Tomomi(9d)
  Yokotsuka Riki(7d) Kono MitsukiW+2.509-15
  Kono Mitsuki(8d) Kono MitsukiB+3.509-01
  Oomote Takuto(3d)
 • Players 1st round Final
  Onishi Ryuhei(7d) Kobayashi SatoruW+2.509-12 Kobayashi SatoruB+2.509-29
  Kobayashi Satoru(9d)
  Son Makoto(7d) Son MakotoB+4.509-08
  Ri Ishu(8d) Koyama KuyaW+0.508-25
  Koyama Kuya(5d)
 • Players 1st round Final
  Cho Riyu(8d) Cho RiyuW+R09-15 Hirata TomoyaW+5.510-06
  Ko Iso(9d)
  Hirata Tomoya(7d) Hirata TomoyaB+R09-15
  Numadate Sakiya(7d) Kubo HideoW+1.509-01
  Kubo Hideo(7d)
 • Players 1st round Final
  Takao Shinji(9d) Ishida YoshioW+3.509-05 Yoda NorimotoB+12.509-22
  Ishida Yoshio(24H)
  Yoda Norimoto(9d) Yoda NorimotoB+R09-08
  Sakai Yuki(3d) Sakai YukiB+0.508-25
  Takanashi Seiken(9d)
 • Players 1st round Final
  Tsuneishi Takashi(5d) Adachi ToshimasaB+R09-15 Adachi ToshimasaW+R09-29
  Adachi Toshimasa(7d)
  Hirose Yuichi(6d) Fujisawa RinaB+R09-15
  Ikemoto Ryota(2d) Fujisawa RinaB+4.508-29
  Fujisawa Rina(5d)
 • Players 1st round Final
  Cho Chikun(HM) Cho ChikunB+R09-08 Kono RinB+R09-22
  Suzuki Ayumi(7d)
  Kono Rin(9d) Kono RinW+15.509-01
  Komatsu Hideki(9d)
 • Players 1st round Final
  Fukuoka Kotaro(3d) Suzuki ShinjiW+R09-08 Mizokami TomochikaW+R09-22
  Suzuki Shinji(7d)
  Mimura Tomoyasu(9d) Mizokami TomochikaW+R09-08
  Mizokami Tomochika(9d)
 • Players 1st round Final
  Onishi Kenya(4d) Takemiya MasakiW+2.509-05 Fujita AkihikoB+R09-22
  Takemiya Masaki(9d)
  Fujita Akihiko(7d) Fujita AkihikoB+4.509-08
  Ryu Shikun(9d)
 • Players 1st round Final
  Terayama Rei(6d) Ohashi HirofumiB+1.509-08 Cho UW+R09-22
  Ohashi Hirofumi(7d)
  Anzai Nobuaki(7d) Cho UW+1.509-08
  Cho U(9d)
 • Players 1st round Final
  Koike Yoshihiro(7d) Koike YoshihiroW+8.509-01 Koike YoshihiroB+R09-15
  Mitani Tetsuya(8d)
  Uchida Shuhei(8d) Xie YiminB+0.509-01
  Xie Yimin(7d)
 • Players 1st round Final
  Iwamaru Taira(7d) Tanaka NobuyukiW+R09-29
  Yamada Kimio(9d) Tanaka NobuyukiB+1.508-25
  Tanaka Nobuyuki(4d)
 • Players 1st round Final
  Muramatsu Hiroki(6d) Mito ShuheiW+R09-22
  Mito Shuhei(1d) Mito ShuheiB+R09-08
  Imamura Yoshiaki(9d)
 • Players 1st round Final
  Ogata Masaki(9d) Ogata MasakiW+1.509-29
  Mutsuura Yuta(7d) Mutsuura YutaW+2.509-15
  Tsuruta Kazushi(6d)
 • Players 1st round Final
  Yamamori Tadanao(7d) Yamamori TadanaoW+R09-22
  Nakano Hironari(9d) Tajima ShingoB+6.509-08
  Tajima Shingo(6d)
 • Players 1st round Final
  Otake Yu(6d) Otake YuW+R09-01
  Hon Akiyoshi(5d) Hon AkiyoshiW+R03-30 Hon AkiyoshiW+R05-11
  Meyer Francis(1d)
  Honda Goro(8d) Iida JunyaB+3.504-20
  Iida Junya(2d)
 • Players 1st round Semifinals Final
  Taniguchi Toru(5d) Taniguchi ToruB+R04-20 Takashima YugoW+2.505-18 Takashima YugoB+R06-08
  Inoue Naoki(4d)
  Takashima Yugo(3d) Takashima YugoW+6.504-27
  Kunisawa Hiroto(3d)
  Watanabe Kandai(2d) Okuma YutoB+R04-27 Tanaka KoyuB+10.505-25
  Okuma Yuto(1d)
  Hasegawa Sunao(9d) Tanaka KoyuB+R04-06
  Tanaka Koyu(3d)
 • Players 1st round Semifinals Final
  Tsuji Shigehito(3d) Tsuji ShigehitoB+7.504-06 Ha YoungilW+R04-27 Sada AtsushiB+R07-20
  Sakakibara Masaaki(7d)
  Shintani Yosuke(3d) Ha YoungilW+R04-06
  Ha Youngil(6d)
  Omote Yuto(1d) Utsumi KokiB+5.505-11 Sada AtsushiB+R05-25
  Utsumi Koki(3d)
  Watanabe Yu(3d) Sada AtsushiW+R04-13
  Sada Atsushi(7d)
 • Players 1st round Semifinals Final
  Abe Yoshiki(3d) Abe YoshikiB+R03-30 Yata NaokiB+2.506-08 Nishi TakenobuW+6.507-13
  Hotta Yozo(9d)
  Yata Naoki(9d) Yata NaokiW+R04-20
  Yamanouchi Masaki(6d)
  Sakai Kentaro(1d) Sakai KentaroW+5.504-27 Nishi TakenobuW+R06-02
  Hatanaka Hoshinobu(5d)
  Nishi Takenobu(5d) Nishi TakenobuB+8.505-11
  Kiyonari Tetsuya(9d)
 • Players 1st round Semifinals Final
  Yuki Satoshi(9d) Yuki SatoshiW+R06-08 Yuki SatoshiW+R08-17 Imamura ToshiyaB+R09-01
  Kurahashi Masayuki(9d)
  Takatsu Masaaki(2d) Takatsu MasaakiW+R04-13
  Yoshida Shoji(8d)
  Imamura Toshiya(9d) Imamura ToshiyaB+R05-11 Imamura ToshiyaW+R07-14
  Watanabe Koki(3d)
  Furuya Yutaka(8d) Seto TaikiW+R05-18
  Seto Taiki(8d)
 • Players 1st round Semifinals Final
  Murakawa Daisuke(9d) Murakawa DaisukeB+R04-13 Murakawa DaisukeW+1.505-18 Murakawa DaisukeW+R09-22
  Fujii Shuya(8d)
  Kubota Masaru(4d) Nakano YasuhiroB+R04-28
  Nakano Yasuhiro(9d)
  Ono Koji(4d) Deguchi MarikoW+3.506-08 Wu BoyiW+R07-20
  Deguchi Mariko(1d)
  Kubo Katsuaki(9d) Wu BoyiB+R04-13
  Wu Boyi(5d)