33rd Shinjin O(New stars)

Host Organization: Akahata(Red-flag) Shimbun

Tournament table

Players 1st round 2nd round 3rd round Semifinals Final
Murakami Akihide(2d) Tsuruyama A
W+R
02-07
Tsuruyama A
B+R
02-28
Tsuruyama A
W+R
04-17
Mitani T
W+R
06-26
Uchida S
W+R
08-07
1st round
Uchida S
W+8.5
09-11
 
2nd round
Uchida S
B+R
09-22
 
3rd round
 
 
10-02
 
Uchida S
won by 2-0
Tsuruyama Atsushi(6d)
Kubota Masaru(2d)
Ohashi Hirofumi(4d) Ohashi H
B+2.5
02-14
Tamai Shin(2d)
Anzai Nobuaki(5d) Mannami K
W+5.5
02-25
Mitani T
W+R
04-17
Mannami Kana(4d)
Murakawa Daisuke(5d) Mitani T
W+R
01-24
Mitani Tetsuya(5d)
Terayama Rei(1d) Ando K
W+R
02-21
Uchida S
B+9.5
05-01
Uchida S
B+R
06-12
Ando Kazushige(3d)
Rin Kanketsu(6d) Uchida S
B+R
02-07
Uchida Shuhei(2d)
Shuto Shun(6d) Shuto S
B+R
01-17
Shuto S
W+R
04-03
Seto Taiki(6d)
Kim Byeongjun(2d) Shiraishi Y
W+R
02-28
Shiraishi Yuichi(2d)
Takashima Takeshi(1d) Ko Reibun
W+R
01-31
Ko Reibun
W+R
05-22
Ko Reibun
W+1.5
06-19
Ha Youngil
B+R
08-07
Ko Reibun(6d)
Yanagisawa Satoshi(2d) Yanagisawa S
W+1.5
02-21
Seki Tatsuya(2d)
Xie Yimin(4d) Yamada S
W+R
03-13
Yamada S
W+R
05-22
Yamada Shinji(4d)
Ono Koji(3d) Tajima S
B+R
01-17
Tajima Shingo(3d)
Suzuki Ayumi(4d) Suzuki A
W+0.5
01-31
Ri Ishu
W+R
05-01
Ha Youngil
W+R
06-12
Hoshikawa Takumi(3d)
Okuda Aya(2d) Ri Ishu
B+R
01-10
Ri Ishu(4d)
Shida Tatsuya(2d) Shida T
B+R
01-10
Ha Youngil
B+R
05-15
Oba Junya(5d)
Mochizuki Kenichi(6d) Ha Youngil
W+R
01-17
Ha Youngil(4d)
History;
  2007-12-21 Page was created.
  2008-01-07,11,18,25 Updated.
  2008-02-01,08,15,22,29 Updated.
  2008-03-07,28 Updated.
  2008-04-04,11,18,25 Updated.
  2008-05-02,09,16,23 Updated.
  2008-06-06,13,20,27 Updated.
  2008-08-01,08 Updated.
  2008-09-11,22 Updated.