35th Shinjin O(New stars)

Host Organization: Akahata(Red-flag) Shimbun

Tournament table

Players 1st round 2nd round 3rd round Semifinals Final
Tamai Shin(3d) Tamai S
B+R
01-14
Tamai S
B+R
03-11
Shiraishi Y
W+R
05-13
Shiraishi Y
W+0.5
07-01
Shiraishi Y
W+2.5
07-29
1st round
Mitani T
B+R
09-17
 
2nd round
Shiraishi Y
B+3.5
09-24
 
3rd round
Shiraishi Y
B+R
10-01
 
Shiraishi Y
won by 2-1
Kim Byeongjun(2d)
Takashima Takeshi(2d)
Suzuki Ayumi(5d) Shiraishi Y
B+R
01-14
Shiraishi Yuichi(3d)
Yamada Shinji(5d) Yamada S
W+R
02-04
Yamada S
W+R
05-20
Ha Youngil(5d)
Ohashi Naruya(3d) Mukai C
B+R
02-11
Mukai Chiaki(4d)
Oba Junya(6d) Oba J
W+R
02-18
Oba J
W+2.5
03-18
Suzuki S
B+8.5
07-08
Murakawa Daisuke(5d)
Adachi Toshimasa(1d) Terayama R
B+R
01-14
Terayama Rei(2d)
Hatanaka Hoshinobu(2d) Ando K
B+R
01-28
Suzuki S
W+R
06-10
Ando Kazushige(4d)
Tajima Shingo(3d) Suzuki S
B+1.5
03-11
Suzuki Shinji(2d)
Inoue Naoki(1d) Ohashi H
W+R
02-04
Ohashi H
W+2.5
06-03
Mitani T
B+4.5
06-24
Mitani T
W+R
07-29
Ohashi Hirofumi(4d)
Rin Kanketsu(7d) Rin Kanketsu
B+R
03-04
Anzai Nobuaki(6d)
Kiwada Kazuomi(2d) Mitani T
B+R
02-25
Mitani T
B+R
03-25
Mitani Tetsuya(6d)
Xie Yimin(5d) Xie Yimin
B+R
02-25
Shimosaka Miori(1d)
Kanazawa Makoto(2d) Kanazawa M
W+R
03-04
Kanazawa M
W+R
03-25
Mine Y
W+5.5
06-17
Inaba Takahiro(1d)
Yanagisawa Satoshi(3d) Yanagisawa S
W+R
02-25
Cho Chen(1d)
Mine Yasuhiro(2d) Mine Y
W+7.5
01-21
Mine Y
B+1.5
03-18
Horimoto Mitsunari(2d)
Shida Tatsuya(3d) Mannami K
W+R
02-18
Mannami Kana(4d)
History;
  2010-01-06 Page was created.
  2010-01-08,15,22,29 Updated.
  2010-02-05,12,19,26 Updated.
  2010-03-05,12,19,26 Updated.
  2010-05-07,14,21,28 Updated.
  2010-06-04,11,18,25 Updated.
  2010-07-02,09,23,30 Updated.
  2010-09-17,24 Updated.
  2010-10-01 Updated.