34th Shinjin O(New stars)

Host Organization: Akahata(Red-flag) Shimbun

Tournament table

Players 1st round 2nd round 3rd round Semifinals Final
Ohashi Naruya(2d) Mannami K
W+R
01-15
Mochizuki K
B+R
02-26
Mochizuki K
W+R
04-02
Ri Ishu
B+R
06-04
Ri Ishu
W+R
08-06
1st round
Ri Ishu
W+1.5
09-16
 
2nd round
Ri Ishu
B+R
09-25
 
3rd round
 
 
10-07
 
Ri Ishu
won by 2-0
Mannami Kana(4d)
Mochizuki Kenichi(7d)
Ha Youngil(5d) Ha Youngil
B+R
01-22
Murakami Akihide(2d)
Ri Ishu(7d) Ri Ishu
W+R
02-26
Ri Ishu
B+0.5
04-09
Takashima Takeshi(2d)
Tajima Shingo(3d) Rin Kanketsu
W+R
02-19
Rin Kanketsu(6d)
Terayama Rei(2d) Terayama R
B+R
01-29
Terayama R
B+0.5
05-07
Tamai S
B+R
06-04
Kim Byeongjun(2d)
Kubota Masaru(3d) Anzai N
W+R
01-29
Anzai Nobuaki(6d)
Tamai Shin(2d) Tamai S
B+R
01-29
Tamai S
B+R
05-07
Okuda Aya(2d)
Ando Kazushige(4d) Ando K
B+0.5
01-15
Kiwada Kazuomi(1d)
Mukai Kozue(1d) Seto T
B+R
02-19
Seto T
B+R
04-09
Seto T
B+R
07-02
Mitani T
B+R
07-30
Seto Taiki(7d)
Mannami Nao(2d) Mannami N
B+1.5
03-05
Shiraishi Yuichi(2d)
Shida Tatsuya(3d) Shida T
B+R
02-26
Shida T
B+0.5
04-30
Suzuki Ayumi(4d)
Mine Yasuhiro(2d) Obuchi K
W+4.5
02-12
Obuchi Kotaro(1d)
Ohashi Hirofumi(4d) Ohashi H
B+R
01-15
Murakawa D
B+R
04-02
Mitani T
W+2.5
07-02
Kato Yuki(5d)
Murakawa Daisuke(5d) Murakawa D
W+R
02-05
Yanagisawa Satoshi(3d)
Oba Junya(6d) Xie Yimin
B+2.5
01-22
Mitani T
W+R
04-09
Xie Yimin(4d)
Hoshikawa Takumi(3d) Mitani T
B+R
02-19
Mitani Tetsuya(5d)
History;
  2009-01-09 Page was created.
  2009-01-16,23,30 Updated.
  2009-02-06,13,20,27 Updated.
  2009-03-06,27 Updated.
  2009-04-03,10,24 Updated.
  2009-05-01,08,29 Updated.
  2009-06-05,26 Updated.
  2009-07-03,24,31 Updated.
  2009-08-07 Updated.
  2009-09-16,25 Updated.