41st Shinjin O(New Stars)

Host Organization: Akahata(Red-flag) Shimbun

Tournament table

Players 1st round 2nd round 3rd round Semifinals Final
Yahata Naoki(1d) Tajiri Y
W+R
02-08
Son M
B+0.5
03-10
Son M
W+0.5
06-13
Taniguchi T
B+R
07-28
1st round
Onishi R
W+0.5
09-22
 
2nd round
Onishi R
B+R
09-30
 
3rd round
 
 
10-06
 
Onishi R
won by 2-0
Tajiri Yuto(4d)
Son Makoto(4d) Son M
W+R
01-07
Shibano Toramaru(2d)
Sada Atsushi(3d) Kumamoto S
B+R
01-28
Bian Wenkai
B+R
03-28
Kumamoto Shusei(2d)
Koyama Kuya(3d) Bian Wenkai
W+4.5
02-25
Bian Wenkai(2d)
Taniguchi Toru(2d) Taniguchi T
B+5.5
03-03
Taniguchi T
W+16.5
04-28
Taniguchi T
W+4.5
06-23
Yo Chito(3d)
Otani Naoki(2d) Otani N
W+R
02-18
Hashimoto Kan(2d)
Takashima Yugo(1d) Takashima Y
W+R
02-25
Tsuneishi T
W+R
05-09
Yokotsuka Riki(1d)
Tsuneishi Takashi(3d) Tsuneishi T
W+R
01-11
Utsumi Koki(1d)
Inaba Takahiro(2d) Inaba T
W+3.5
01-11
Inaba T
W+R
04-18
Inaba T
B+3.5
06-06
Onishi R
W+R
07-14
Numadate Sakiya(4d)
Terayama Rei(4d) Fujisawa R
W+R
01-14
Fujisawa Rina(3d)
Fujimura Yoshike(3d) Fujimura Y
B+R
01-25
Wu Boyi
B+R
04-04
Kazama Jun(2d)
Wu Boyi(2d) Wu Boyi
B+R
02-01
Suzuki Shinji(6d)
Takana Nobuyuki(2d) Tanaka N
W+R
01-14
Onishi R
W+R
05-19
Onishi R
W+0.5
06-16
Abe Yoshiki(1d)
Ito Masashi(4d) Onishi R
B+R
01-25
Onishi Ryuhei(2d)
Adachi Toshimasa(4d) Adachi T
W+R
02-01
Adachi T
W+R
04-11
Obuchi Kotaro(4d)
Takeuchi Kosuke(3d) Cho Zuiketsu
W+R
02-08
Cho Zuiketsu(2d)
History;
  2015-12-19 Page was created.
  2016-01-10,16,22,29 Updated.
  2016-02-05,12,19,26 Updated.
  2016-03-05,11,25 Updated.
  2016-04-01,08,15,22,29 Updated.
  2016-05-06,13,20 Updated.
  2016-06-03,10,18,24 Updated.
  2016-07-09,15,22,30 Updated.
  2016-09-22 Updated.
  2016-10-02 Updated.