Haifong Cup

1st Haifong Cup

Host Organization: Haifong Qiyuan.
Players 1st round 2nd round 3rd round Quarterfinals Semifinals Final
Lin Zhihan(T) Lin Zhihan
B+R
09-03
Lin Zhihan
B+5.5
09-17
Lin Zhihan
B+R
10-15
Lin Zhihan
B+R
10-29
1st round
Lin Zhihan
W+R
11-05
 
2nd round
Chen Shiyuan
W+R
11-12
 
3rd round
Lin Zhihan
B+R
11-19
 
Lin Zhihan
won by 2-1
Wang Xiangjie(1d) Wang Xiangjie
B+R
08-27
Xu Changzheng(1d)
Yu Chengjuei(1d) Yu Chengjuei
W+R
08-20
Yu Chengjuei
W+6.5
09-03
Dai Jiashen(7d)
Peng Jinghua(7d) Peng Jinghua
Default
08-20
Chen Qingyu(1d)
Liu Yaowen(3d) Lin Yuxiang
W+R
09-03
Lin Yuxiang
W+R
09-17
Lin Yuxiang(3d) Lin Yuxiang
W+R
08-20
Dang Xijun(1d)
Lin Lixiang(3d) Lin Lixiang
W+19.5
09-03
Lin Shengxian(7d) Lin Shengxian
W+R
08-20
Zhang Yuanrong(1d)
Xiao Zhenghao(7d) Xiao Zhenghao
W+R
09-03
Wang Yuanjun
B+0.5
09-17
Wang Yuanjun
W+R
10-15
Tuan Yupong(1d) Tuan Yupong
B+R
08-20
Chen Guoxin(4d)
Liao Kwanghong(2d) Liao Kwanghong
W+R
08-20
Wang Yuanjun
B+R
09-03
Li Jingbin(1d)
Wang Yuanjun(2d) Wang Yuanjun
W+R
08-20
Chen Mingjin(1d)
Lin Shuyang(6d) Zhou Keping
W+5.5
09-03
Zhou Keping
B+R
09-17
Zhou Keping(4d) Zhou Keping
B+R
08-20
Yang Zhide(5d)
Huang Xiangren(5d) Jian Lichen
B+7.5
08-20
Jian Lichen
B+R
09-03
Jian Lichen(1d)
Zhang Kaixin(3d) Zhang Kaixin
B+R
08-20
Zhou Yinnan(3d)
Chen Shiyuan(Q) Chen Shiyuan
B+9.5
09-10
Chen Shiyuan
W+R
09-24
Chen Shiyuan
B+R
10-22
Chen Shiyuan
W+R
10-29
Zhang Zhengping(1d) Zhang Zhengping
B+R
08-27
Chen Xi(2d)
Qin Shi(2d) Qin Shi
B+R
08-27
Zhou Pingqiang
B+R
09-10
Wang Xuechuan(2d)
Zhou Pingqiang(4d) Zhou Pingqiang
W+R
08-27
Chen Yongqi(1d)
Yoo Kyeongmin(6d) Yoo Kyeongmin
W+5.5
09-10
Yoo Kyeongmin
B+R
09-24
Huang Chengyi(2d) Huang Chengyi
W+R
08-27
Liu Jianchang(1d)
Xia Daming(5d) Xia Daming
B+4.5
09-10
Chen Yongan(6d) Chen Yongan
B+R
08-27
Li Kuihan(1d)
Zhou Junxun(9d) Zhou Junxun
B+11.5
09-17
Zhou Junxun
B+R
09-24
Lin Xiuping
B+R
10-22
Dong Youtong(1d) Fan Yangbo
B+4.5
08-27
Fan Yangbo(2d)
Chen Yixiang(3d) Chen Yixiang
W+R
08-27
Zhao Puizhe
B+0.5
09-10
Cai Wenhe(1d)
Zhao Puizhe(2d) Zhao Puizhe
B+R
08-27
Rao Ruiyong(2d)
Lin Xiuping(2d) Lin Xiuping
W+R
09-10
Lin Xiuping
B+15.5
09-24
Zhang Huaiyi(2d) Zhang Huaiyi
W+R
08-27
Xiao Ailin(1d)
Zhang Zhehao(3d) Chen Guanwei
W+6.5
08-27
Yang Mengyun
B+R
09-10
Chen Guanwei(1d)
Yang Mengyun(3d) Yang Mengyun
B+2.5
08-27
Chen Quanming(1d)
Note;
  (Q); Qiwang  (T); Tianyuan

History;
  2009-08-18 Page was created.
  2009-08-20,27 Updated.
  2009-09-03,10,17,24 Updated.
  2009-10-15,22,29 Updated.
  2009-11-05,12,19 Updated.