Haifong Cup

10th Haifong Cup

Host Organization: Haifong Qiyuan.

Tournament table

Players 1st round
03-01
2nd round
03-08
3rd round Quarterfinals
03-22
Semifinals
04-12
Final
Wang Yuanjun(T) Wang Yuanjun
B+R
Wang Yuanjun
W+R
Wang Yuanjun
W+R
03-15
Jian Jingting
W+R
Jian Jingting
B+R
1st round
Xu Haohong
W+R
04-16
 
2nd round
Xu Haohong
B+R
04-26
 
3rd round
 
 
04-30
 
Xu Haohong
won by 2-0
He Chengwei(2d)
Huang Xiangren(6d) Yang Mengyun
W+0.5
Yang Mengyun(4d)
Li Wei(3d) Li Wei
W+R
Lin Xiuping
B+R
Xia Daming(6d)
Lin Xiuping(6d) Lin Xiuping
W+R
Chen Guoxin(4d)
Hei Jiajia(7d) Hei Jiajia
B+R
Hei Jiajia
B+3.5
Jian Jingting
B+R
03-19
Dong Youtong(1d)
Liu Yaowen(5d) Chen Feng
B+0.5
Chen Feng(5d)
Jian Jingting(3d) Jian Jingting
W+R
Jian Jingting
W+5.5
Tu Yupong(1d)
Zhou Pingqiang(6d) Ye Hongyuan
W+9.5
Ye Hongyuan(3d)
Lin Shixun(6d) Lin Shixun
B+R
Lin Jiehan
W+R
Yang Zixuan
W+0.5
03-19
Lai Junfu
W+R
Lin Poyu(1d)
Huang Yancheng(3d) Lin Jiehan
W+R
Lin Jiehan(3d)
Yang Zixuan(2d) Yang Zixuan
B+R
Yang Zixuan
B+R
Wang Zhihong(1d)
Lu Yichuan(2d) Lu Yichuan
W+10.5
Peng Junde(2d)
Xiao Zhenghao(9d) Xiao Zhenghao
W+R
Xiao Zhenghao
W+R
Lai Junfu
B+0.5
03-19
Chen Shaoxuan(1d)
Zhang Kaixin(5d) Zhang Kaixin
W+R
Yu Lijun(2d)
Lai Junfu(3d) Lai Junfu
B+R
Lai Junfu
W+5.5
Ding Shaojie(3d)
Lin Yuxiang(6d) Lin Shimin
B+2.5
Lin Shimin(3d)
Lin Junyan(Q) Lin Junyan
W+R
Lin Junyan
W+R
Lin Junyan
B+R
03-19
Lin Junyan
B+R
Xu Haohong
W+R
Pai Xinhui(1d)
Gao Jun(3d) Gao Jun
W+8.5
Chen Yixiang(5d)
Lin Yancheng(3d) Lin Yancheng
W+R
Lin Yancheng
W+2.5
Chen Qiulong(3d)
Zhang Zhehao(6d) Zhang Zhehao
B+R
Yang Zhude(6d)
Lin Lixiang(7d) Lin Lixiang
W+R
Lin Lixiang
W+R
Lin Lixiang
W+R
03-19
Lin Zhihan(9d)
Zhou Yinnan(5d) Zhou Yinnan
B+R
Zhang Zhengping(3d)
Lin Shuyang(8d) Yang Bowei
W+R
Yu Henrykeanu
W+0.5
Yang Bowei(5d)
Yu Henrykeanu(2d) Yu Henrykeanu
B+R
Zhao Peizhe(3d)
Chen Shiyuan(HC) Chen Shiyuan
B+R
Chen Shiyuan
W+2.5
Chen Shiyuan
B+R
03-19
Xu Haohong
B+7.5
Niu Shite(1d)
Chen Yida(5d) Chen Yida
B+9.5
Lin Tingyi(2d)
Xu Yukqi(3d) Xu Yukqi
W+R
Chen Xi
W+0.5
Dang Xijun(3d)
Chen Xi(3d) Chen Xi
W+R
Xiao Ailin(2d)
Xu Haohong(5d) Xu Haohong
W+R
Xu Haohong
W+R
Xu Haohong
B+R
03-19
Yu Chengjuei(3d)
Su Shengfang(3d) Zhou Keping
B+R
Zhou Keping(6d)
Cai Chengwei(3d) Cai Chengwei
B+R
Huang Shiyuan
B+R
Cai Wenhe(2d)
Huang Shiyuan(2d) Huang Shiyuan
B+R
Fan Yangbo(3d)
Note;
  (HC); Haifong Cup  (Q); Qiwang  (T); Tianyuan

History;
  2018-03-02 Table was created.
  2018-03-10,24 Updated.
  2018-04-14,17,27 Updated.