Haifong Cup

11th Haifong Cup

Host Organization: Haifong Qiyuan.

Tournament table

Players 1st round
03-04
2nd round
03-07
3rd round
03-11
Quarterfinals
03-14
Semifinals
03-18
Final
Wang Yuanjun(T) Wang Yuanjun
B+R
Wang Yuanjun
B+R
Wang Yuanjun
W+R
Wang Yuanjun
W+R
Wang Yuanjun
W+R
1st round
Xu Haohong
B+R
03-21

2nd round
Wang Yuanjun
B+R
03-25

3rd round
Xu Haohong
W+R
03-28

Xu Haohong
won by 2-1
Huang Wei(1d)
Zhou Pingqiang(6d) Zhou Pingqiang
W+R
Pai Xinhui(1d)
Huang Shiyuan(3d) Huang Shiyuan
W+R
Huang Shiyuan
B+R
Huang Xiangren(6d)
Li Wei(4d) Li Wei
B+R
Ye Hongyuan(3d)
Chen Shiyuan(9d) Chen Shiyuan
W+3.5
Chen Shiyuan
B+R
Xiao Zhenghao
W+R
Tu Yupong(1d)
Zhang Zhehao(6d) Zhang Zhehao
W+1.5
Wei Haoting(2d)
Xiao Zhenghao(9d) Xiao Zhenghao
B+R
Xiao Zhenghao
W+R
Cai Wenhe(2d)
Zhou Keping(6d) Zhou Keping
B+0.5
Dang Xijun(2d)
Lin Shixun(6d) Lin Shixun
B+R
Lin Shixun
W+R
Lin Zhihan
B+R
Lin Zhihan
W+R
Xu Qingen(1d)
Zhou Yinnan(5d) Zhou Yinnan
B+R
Yang Mengyun(4d)
Lin Zhihan(9d) Lin Zhihan
W+R
Lin Zhihan
B+R
Yu Lijun(2d)
Yu Henrykeanu(2d) Yu Henrykeanu
Default
Lin Tingyi(3d)
Jian Jingting(4d) Jian Jingting
W+R
Jian Jingting
B+R
Jian Jingting
B+R
Chen Weiting(1d)
Lin Xiuping(6d) Lin Xiuping
W+7.5
Liu Jianchang(2d)
Lai Junfu(3d) Lai Junfu
B+R
Lai Junfu
B+R
Chen Guoxin(4d)
Gao Jun(3d) Gao Jun
B+6.5
Chen Yixiang(5d)
Xu Haohong(HC) Xu Haohong
B+R
Xu Haohong
W+R
Xu Haohong
B+R
Xu Haohong
W+3.5
Xu Haohong
B+R
Shi Jingyao(1d)
Lin Yuxiang(6d) Liu Yaowen
B+1.5
Liu Yaowen(5d)
Lu Yichuan(3d) Lu Yichuan
B+R
Lu Yichuan
B+R
Chen Qiulong(3d)
Yang Zixuan(2d) Yang Zixuan
W+R
Wang Zhihong(1d)
Chen Qirui(5d) Chen Qirui
B+R
Niu Shite
W+R
Lin Lixiang
W+R
Li Kuihan(1d)
Niu Shite(1d) Niu Shite
B+R
Chen Feng(5d)
Lin Lixiang(7d) Lin Lixiang
W+0.5
Lin Lixiang
W+R
Huang Yancheng(3d)
Chen Xi(4d) Chen Xi
W+R
Yang Zhude(6d)
Lin Junyan(Q) Lin Junyan
B+R
Lin Junyan
W+R
Lin Junyan
W+R
Yang Bowei
B+1.5
Zhang Jiahuan(1d)
Zhang Kaixin(5d) Zhang Kaixin
W+R
Chen Yida(5d)
Lin Shuyang(8d) Lin Shuyang
W+R
Lin Shuyang
W+3.5
Xiao Ailin(2d)
Lin Shimin(3d) Lin Shimin
B+R
Fan Yangbo(3d)
Yang Bowei(6d) Yang Bowei
W+R
Yang Bowei
W+0.5
Yang Bowei
W+R
Zhang Yuanrong(3d)
Cai Chengwei(3d) Cai Chengwei
W+R
Ding Shaojie(3d)
Xu Yukqi(3d) Yu Chengjuei
W+R
Lin Jiehan
W+R
Yu Chengjuei(3d)
Lin Jiehan(3d) Lin Jiehan
W+R
Su Shengfang(3d)