Haifong Cup

4th Haifong Cup

Host Organization: Haifong Qiyuan.
Players 1st round
10-18
2nd round
11-01,07
3rd round
11-08
Quarterfinals
11-15
Semifinals
11-22
Final
Chen Shiyuan(Q) Chen Shiyuan
W+R
11-01
Chen Shiyuan
B+4.5
Chen Shiyuan
B+R
Chen Shiyuan
B+R
1st round
Chen Shiyuan
W+5.5
11-29
 
2nd round
Chen Shiyuan
B+R
12-06
 
3rd round
 
 
12-27
 
Chen Shiyuan
won by 2-0
Wang Xiangjie(2d) Wang Xiangjie
B+R
Chen Qingyu(2d)
Zhang Kaixin(4d) Xu Changzheng
W+14.5
Yang Mengyun
W+7.5
11-01
Xu Changzheng(2d)
Yang Mengyun(4d) Yang Mengyun
W+R
Rao Ruiyong(2d)
Lin Xiuping(4d) Lin Xiuping
B+0.5
Lin Xiuping
W+R
11-01
Lin Xiuping
W+R
Gao Jun(1d)
Zhang Zhengping(3d) Dang Xijun
B+2.5
Dang Xijun(2d)
Xia Daming(6d) Xia Daming
B+R
Xia Daming
W+R
11-01
Huang Chengyi(3d)
Zhou Pingqiang(5d) Zhou Pingqiang
B+R
Chen Xi(3d)
Xiao Zhenghao(8d) Xiao Zhenghao
B+R
11-01
Zhang Zhehao
B+0.5
Zhang Zhehao
B+0.5
Ding Shaojie(3d) Ding Shaojie
B+R
Fan Yangbo(3d)
Zhang Zhehao(4d) Zhang Zhehao
B+R
Zhang Zhehao
Default
11-01
Qin Shi(2d)
Zhang Yuanrong(2d) Zhang Yuanrong
B+R
Tuan Yupong(1d)
Lin Shuyang(7d) Lin Shuyang
W+R
Lin Shuyang
B+R
11-01
Lin Junyan
B+R
Lin Shixun(1d)
Chen Yida(4d) Cai Wenhe
W+R
Cai Wenhe(1d)
Lin Junyan(5d) Lin Junyan
B+R
Lin Junyan
W+R
11-01
Wang Xuechuan(2d)
Liu Yaowen(5d) Liu Yaowen
W+R
Peng Jinghua(7d)
Lin Zhihan(HC) Lin Zhihan
B+R
11-01
Lin Zhihan
B+R
Wang Yuanjun
B+3.5
Wang Yuanjun
W+4.5
Huang Yancheng(2d) Huang Yancheng
B+R
Chen Yongan(6d)
Chen Yixiang(4d) Chen Yixiang
W+4.5
Chen Yixiang
W+R
11-07
Wei Haoting(2d)
Su Shengfang(2d) Su Shengfang
W+R
Chen Guoxin(4d)
Lin Lixiang(5d) Lin Lixiang
W+R
Lin Lixiang
B+3.5
11-01
Wang Yuanjun
W+0.5
Lin Jiehan(1d)
Zhou Keping(5d) Xiao Ailin
W+0.5
Xiao Ailin(2d)
Wang Yuanjun(5d) Wang Yuanjun
B+R
Wang Yuanjun
W+6.5
11-01
Chen Qiulong(3d)
Zhou Yinnan(4d) Zhou Yinnan
B+R
Chen Quanming(1d)
Zhou Junxun(S) Zhou Junxun
B+3.5
11-01
Zhou Junxun
W+6.5
Zhou Junxun
B+R
Zhang Huaiyi(3d) Zhang Huaiyi
W+5.5
Lin Tingyi(1d)
Huang Xiangren(6d) Chen Mingjin
W+R
Lin Yuxiang
B+6.5
11-01
Chen Mingjin(1d)
Lin Yuxiang(4d) Lin Yuxiang
W+R
Li Kuihan(1d)
Hei Jiajia(6d) Hei Jiajia
B+2.5
Hei Jiajia
W+R
11-07
Ye Hongyuan
B+2.5
He Chengwei(1d)
Lin Shengxian(8d) Yu Chengjuei
B+R
Yu Chengjuei(3d)
Ye Hongyuan(2d) Ye Hongyuan
W+10.5
Ye Hongyuan
B+R
11-01
Chen Yongqi(1d)
Chen Feng(3d) Chen Feng
W+R
Peng Junde(1d)
Note;
  (HC); Haifong Cup  (Q); Qiwang  (S); Shiduan

History;
  2012-09-18 Page was created.
  2012-10-18 Updated.
  2012-11-07,08,15,22,29 Updated.
  2012-12-06 Updated.