Haifong Cup

7th Haifong Cup

Host Organization: Haifong Qiyuan.
Players 1st round
03-02
2nd round
03-05
3rd round
03-09
4th round
03-12
Quarterfinals
03-16
Semifinals
03-19
Final
Xiao Zhenghao(T) Xiao Zhenghao
W+R
Xiao Zhenghao
B+R
Xiao Zhenghao
B+R
Xiao Zhenghao
W+R
Chen Shiyuan
W+R
1st round
Chen Shiyuan
B+R
04-23
 
2nd round
Chen Shiyuan
W+0.5
04-30
 
3rd round
 
 
05-07
 
Chen Shiyuan
won by 2-0
Juan Chengjun(1d) Jian Jingting
W+R
Jian Jingting(1d)
Yang Mengyun(4d) Chen Guanwei
W+7.5
Chen Guanwei(3d)
Yu Chengjuei(3d) Yu Chengjuei
B+21.5
He Chengwei
W+R
Lin Shengxian(8d)
Liu Yaowen(5d) He Chengwei
B+1.5
He Chengwei(1d)
Zhou Junxun(9d) Zhou Junxun
W+R
Zhou Junxun
B+R
Zhou Junxun
B+R
Chen Guoxin(4d)
Lin Shimin(2d) Wang Xiangjie
Default
Wang Xiangjie(3d)
Zhang Kaixin(5d) Cai Wenhe
B+5.5
Peng Jinghua
W+R
Cai Wenhe(1d)
Zhang Zhengping(3d) Peng Jinghua
B+R
Peng Jinghua(7d)
Chen Shiyuan(9d) Chen Shiyuan
W+R
Chen Shiyuan
W+R
Chen Shiyuan
B+R
Chen Shiyuan
B+3.5
Yang Zhude(5d)
Lin Yuxiang(5d) Lin Yuxiang
B+0.5
Cai Chengwei(1d)
Hei Jiajia(6d) Hei Jiajia
W+R
Chen Feng
W+2.5
Dang Xijun(2d)
Chen Feng(4d) Chen Feng
B+R
Su Shengfang(2d)
Lin Junyan(S) Lin Junyan
B+R
Lin Junyan
W+R
Lin Junyan
B+R
Chen Quanming(1d)
Huang Xiangren(6d) Chen Xi
B+R
Chen Xi(3d)
Zhang Zhehao(5d) Zhang Zhehao
W+R
Zhang Zhehao
B+R
Fan Yangbo(3d)
Chen Yixiang(4d) Peng Junde
B+3.5
Peng Junde(1d)
Wang Yuanjun(Q) Wang Yuanjun
W+R
Wang Yuanjun
W+R
Wang Yuanjun
W+R
Wang Yuanjun
B+R
Wang Yuanjun
B+R
Huang Shiyuan(1d) Xie Donglin
B*R
Xie Donglin(1d)
Li Wei(2d) Li Wei
W+R
Tuan Yupong(1d)
Zhou Yinnan(5d) Zhou Yinnan
W+R
Zhou Pingqiang
W+R
Lin Tingyi(2d)
Zhou Pingqiang(6d) Zhou Pingqiang
W+R
Zhao Puizhe(3d)
Lin Zhihan(9d) Lin Zhihan
B+R
Lin Zhihan
W+4.5
Lin Zhihan
B+R
Zhang Yuanrong(2d)
Huang Daolong(1d) Huang Daolong
B+R
Yu Lijun(1d)
Chen Qirui(3d) Chen Qirui
B+R
Gao Jun
B+R
Chen Qingyu(2d)
Xia Daming(6d) Gao Jun
W+R
Gao Jun(2d)
Lin Lixiang(6d) Huang Chengyi
B+R
Xu Haohong
B+6.5
Xu Haohong
B+R
Lin Shuyang
B+R
Huang Chengyi(3d)
Xu Haohong(2d) Xu Haohong
W+R
Xu Yukqi(1d)
Lin Xiuping(5d) Liu Jianchang
B+4.5
Lin Jiehan
W+R
Liu Jianchang(2d)
Chen Yida(5d) Lin Jiehan
W+1.5
Lin Jiehan(2d)
Yang Bowei(HC) Yang Bowei
B+R
Yang Bowei
W+R
Lin Shuyang
B+R
Xiao Ailin(2d)
Zhou Keping(5d) Huang Yancheng
W+R
Huang Yancheng(2d)
Lin Shuyang(8d) Lin Shuyang
B+R
Lin Shuyang
B+0.5
Xu Changzheng(2d)
Lin Shixun(3d) Lin Shixun
B+R
Ding Shaojie(3d)
Note;
  (HC); Haifong Cup  (Q); Qiwang  (T); Tianyuan  (S); Shiduan

History;
  2015-02-10 Page was created.
  2015-03-07,09,12,16,19 Updated.
  2015-04-23,30 Updated.