62nd Oza-sen

Host Organization : Nihon Keizai Shimbun

Title match

Players 1st round
10-21
Yokohama
Kanagawa
2nd round
11-18
Kyoto
Kyoto
3rd round
11-20
Kyoto
Kyoto
4th round
12-08
Sendai
Miyagi
5th round
12-16
Toba
Mie
Iyama Yuta (Oza) B+0.5   B+2.5    
Murakawa Daisuke (7 dan)   B+1.5   B+R W+1.5
Murakawa Daisuke got the title by 3-2.
The win-loss records; Iyama Yuta 3-0 Murakawa Daisuke.

Tournament table

Players 1st round 2nd round Semifinals Challenger
decision
match
Anzai Nobuaki(6d) Anzai N
W+R
05-22
Anzai N
B+R
07-24
Rin Kanketsu
B+2.5
08-21
Murakawa D
B+R
09-11
Han Zenki(8d)
Seto Taiki(7d) Seto T
B+3.5
06-26
Yoda Norimoto(9d)
Yamashita Keigo(9d) Rin Kanketsu
W+5.5
06-19
Rin Kanketsu
W+R
07-17
Rin Kanketsu(7d)
Nakano Hironari(9d) Nakano H
W+0.5
05-29
Yu Zhengqi(7d)
Murakawa Daisuke(7d) Murakawa D
W+0.5
05-22
Murakawa D
B+R
07-17
Murakawa D
B+R
08-18
Cho U(9d)
Kono Rin(9d) Kono R
W+R
06-05
Kim Sujun(8d)
O Rissei(9d) O Rissei
B+R
06-26
O Rissei
W+2.5
07-24
Yuki Satoshi(9d)
Nakane Naoyuki(8d) Matsumoto T
B+R
05-29
Matsumoto Takehisa(7d)
History;
 2014-05-16 Page was created.
 2014-05-23,31 Updated.
 2014-06-06,14,20,27 Updated.
 2014-07-11,18,25 Updated.
 2014-08-15,22 Updated.
 2014-09-06,11 Updated.
 2014-10-21 Updated.
 2014-11-18,20 Updated.
 2014-12-08,16 Updated.

The last preliminary tournament

Players 1st round Final
Numadate Sakiya(2d) Anzai N
W+0.5
04-03
Yamada Kimio(9d) Anzai N
W+R
02-27
Anzai Nobuaki(6d)
Ichiriki Ryo(7d) Han Zenki
W+R
04-24
Xie Yimin(6d) Han Zenki
B+R
02-27
Han Zenki(8d)
Kono Rin(9d) Kono R
B+R
05-19
Hane Yasumasa(9d) Kiyonari T
B+R
03-06
Kiyonari Tetsuya(9d)
Yoda Norimoto(9d) Yoda N
W+R
04-17
Rin Shien(7d) Rin Shien
W+0.5
03-13
Hikosaka Naoto(9d)
Nakano Hironari(9d) Nakano H
W+R
04-10
Cho Sonjin(9d) Cho Sonjin
B+R
02-27
Takeuchi Kosuke(2d)
Hane Naoki(9d) Matsumoto T
B+R
04-17
Ko Reibun(7d) Matsumoto T
W+R
02-20
Matsumoto Takehisa(7d)
Yu Zhengqi(7d) Yu Zhengqi
B+R
05-08
Takao Shinji(J) Takao S
B+3.5
02-27
Honda Kunihisa(9d)
Kobayashi Satoru(9d) Seto T
W+0.5
05-08
Suzuki Shinji(4d) Seto T
B+3.5
03-06
Seto Taiki(7d)
Rin Kanketsu(7d) Rin Kanketsu
B+R
05-01
Sasaka Shiro(8d) Sasaka S
W+6.5
02-27
Kurahashi Masayuki(9d)
Takei Takashi(7d) Nakane N
W+1.5
03-06
Nakane Naoyuki(8d)
Obuchi Kotaro(3d) Murakawa D
B+0.5
04-10
Murakawa Daisuke(7d)
O Rissei(9d) O Rissei
B+R
04-24
Sakai Hideyuki(8d)
Mimura Tomoyasu(9d) Kim Sujun
B+R
03-13
Kim Sujun(8d)
Note;
 (J); Judan

History;
 2014-02-14 Page was created.
 2014-02-21 Updated.
 2014-03-01,07,14,28 Updated.
 2014-04-04,11,18,25 Updated.
 2014-05-03,09,16,23 Updated.