64th Oza

Host Organization : Nihon Keizai Shimbun

Title match

Players 1st round
10-17
Osaka
Osaka
2nd round
11-07
Kobe
Hyogo
3rd round
11-18
Sendai
Miyagi
4th round
12-08
Yokohama
Kanagawa
5th round
12-15
Kofu
Yamanashi
Iyama Yuta (Oza) W+1.5 B+R W+R    
Yu Zhengqi (7 dan)          

Tournament table

Players 1st round 2nd round Semifinals Challenger
decision
match
Seto Taiki(8d) Kono R
B+2.5
06-16
Yamashita K
W+1.5
07-14
Yu Zhengqi
W+R
08-18
Yu Zhengqi
W+R
09-08
Kono Rin(9d)
Adachi Toshimasa(4d) Yamashita K
W+1.5
06-02
Yamashita Keigo(9d)
Shida Tatsuya(7d) Shida T
W+R
06-02
Yu Zhengqi
W+R
07-07
Yukawa Mitsuhisa(9d)
Yu Zhengqi(7d) Yu Zhengqi
W+R
05-26
O Rissei(9d)
Yun Chunho(3d) Takao S
W+R
06-09
Takao S
B+R
07-25
Takao S
B+R
08-15
Takao Shinji(9d)
Ishii Kunio(9d) Ryu Shikun
B+R
06-16
Ryu Shikun(9d)
Son Makoto(4d) Hane N
W+5.5
05-19
Hane N
W+1.5
07-14
Hane Naoki(9d)
Numadate Sakiya(4d) Murakawa D
W+R
06-13
Murakawa Daisuke(8d)

The last preliminary tournament

Players 1st round Final
Chin Kaei(9d) Adachi T
W+R
04-07
Adachi Toshimasa(3d) Adachi T
W+R
03-03
Ichiriki Ryo(7d)
Numadate Sakiya(4d) Numadate S
B+R
04-11
Cho U(9d) Anzai N
W+1.5
03-07
Anzai Nobuaki(7d)
Kono Rin(9d) Kono R
B+5.5
05-05
Goto Shungo(9d) Cho Chikun
W+2.5
03-03
Cho Chikun(25H)
Kyo Kagen(3d) Yamashita K
W+R
03-17
Fujimura Yosuke(2d) Yamashita K
W+R
02-29
Yamashita Keigo(9d)
Oba Junya(7d) O Rissei
W+R
03-10
Shimojima Yohei(8d) O Rissei
B+R
02-11
O Rissei(9d)
Ishii Kunio(9d) Ishii K
W+R
04-21
Matsuoka Hideki(9d) Shuto S
W+3.5
02-25
Shuto Shun(7d)
Ryu Shikun(9d) Ryu Shikun
B+2.5
03-24
Mizokami Tomochika(9d) Nakane N
W+R
02-18
Nakane Naoyuki(8d)
Son Makoto(4d) Son M
B+R
04-18
Tsuruta Kazushi(3d) Han Zenki
B+R
02-25
Han Zenki(8d)
Ko Iso(8d) Shida T
B+R
04-14
Yuki Satoshi(9d) Shida T
B+R
02-25
Shida Tatsuya(7d)
Wu Boyi(2d) Yukawa M
W+4.5
04-13
Yukawa Mitsuhisa(9d) Yukawa M
B+R
03-03
Cho Riyu(8d)
Seto Taiki(8d) Seto T
B+3.5
04-14
Yamashiro Hiroshi(9d)
Rin Kanketsu(7d) Hane N
W+R
03-24
Hane Naoki(9d)
Yun Chunho(3d) Yun Chunho
W+2.5
03-17
Kim Sujun(8d)