Shiduan

1st Shiduan

Host Organization : Chinese Professional Weiqi Association.
Final round
Players 1st round
12-28
2nd round
12-28
3rd round
12-30
Zhou Junxun (9 dan) W+R B+11.5  
Yu Chengjuei (3 dan)      
Zhou Junxun won the victory in the title by 2-0.

League

Rank Players Z.J L.S P.J Y.Z Z.P L.Y Y.C C.Q Q.S T.Y Result
1 Zhou Junxun(9d) - O
12-06
O
12-20
O
12-13
O
12-20
X
12-06
O
12-13
O
11-29
O
12-27
O
11-29
8-1 1(C)
2 Lin Shengxian(8d) X
12-06
- X
11-29
X
12-27
O
11-29
X
12-20
X
12-20
X
12-06
X
12-13
O
12-13
2-7 9
3 Peng Jinghua(7d) X
12-20
O
11-29
- O
12-13
X
12-13
O
12-06
X
12-06
O
12-27
O
12-20
X
11-29
5-4 4
4 Yang Zhude(5d) X
12-13
O
12-27
X
12-13
- O
12-06
X
11-29
X
11-29
X
12-20
O
12-06
X
12-20
3-6 6
5 Zhou Pingqiang(5d) X
12-20
X
11-29
O
12-13
X
12-06
- X
11-29
X
12-06
O
12-20
O
12-13
O
12-27
4-5 5
6 Lin Yuxiang(4d) O
12-06
O
12-20
X
12-06
O
11-29
O
11-29
- X
12-27
O
12-13
O
12-20
O
12-13
7-2 3
7 Yu Chengjuei(3d) X
12-13
O
12-20
O
12-06
O
11-29
O
12-06
O
12-27
- O
12-13
O
11-29
O
12-20
8-1 2(C)
8 Chen Qiulong(2d) X
11-29
O
12-06
X
12-27
O
12-20
X
12-20
X
12-13
X
12-13
- X
11-29
X
12-06
2-7 10
9 Qin Shi(2d) X
12-27
O
12-13
X
12-20
X
12-06
X
12-13
X
12-20
X
11-29
O
11-29
- O
12-06
3-6 7
10 Tuan Yupong(1d) X
11-29
X
12-13
O
11-29
O
12-20
X
12-27
X
12-13
X
12-20
O
12-06
X
12-06
- 3-6 8
History;
  2012-05-20 Page was created.