Shiduan

9th Shiduan

Host Organization : Chinese Professional Weiqi Association.

Title match

Players 1st round
06-27
2nd round
07-08
3rd round
07-11
4th round
07-15
5th round
07-18
Xu Haohong (Shiduan) W+R B+R W+1.5
Lai Junfu (4 dan)

Tournament table

Players 1st round
05-02
2nd round
05-06
Semifinals
05-09
Winner's final
05-27
Challenger
decision
match
Wang Yuanjun(T) Lai Junfu
B+1.5
Lai Junfu
B+R
Lai Junfu
W+R
Xiao Zhenghao
B+R
Lai Junfu
B+R
06-06
Lai Junfu(4d)
Chen Shiyuan(9d) Chen Shiyuan
W+R
Yang Bowei(6d)
Chen Qirui(5d) Chen Qirui
W+R
Chen Qirui
B+R
Huang Wei(1d)
Jian Jingting(4d) Jian Jingting
B+R
Yu Lijun(2d)
Xiao Zhenghao(9d) Xiao Zhenghao
B+R
Xiao Zhenghao
B+R
Xiao Zhenghao
W+R
Xu Qingen(1d)
Chen Weiting(1d) Lin Shuyang
W+R
Lin Shuyang(8d)
Lin Jiehan(3d) Lin Shixun
B+R
Lin Junyan
W+R
Lin Shixun(6d)
Zhang Zhehao(6d) Lin Junyan
B+R
Lin Junyan(Q)
--- upper; winner's tournament / lower; loser's tournament ---
Wang Yuanjun(T) Wang Yuanjun
B+R
Wang Yuanjun
B+R
Wang Yuanjun
W+R
Lai Junfu
W+R
Lai Junfu
B+1.5
Yang Bowei(6d)
Huang Wei(1d) Huang Wei
W+R
Yu Lijun(2d)
Xu Qingen(1d) Chen Weiting
B+R
Chen Weiting
B+R
Chen Weiting(1d)
Lin Jiehan(3d) Zhang Zhehao
B+R
Zhang Zhehao(6d)
Lao Junfu(4d)
Chen Shiyuan(9d) Jian Jingting
W+0.5
Lin Shixun
B+R
Lin Shixun
W+R
Jian Jingting(4d)
Lin Shuyang(8d) Lin Shixun
B+R
Lin Shixun(6d)
Chen Qirui(5d) Chen Qirui
W+R
Lin Junyan(Q)
Players 1st round
05-06
2nd round
05-09
3rd round
05-27
Semifinals
05-30
Loser's final
06-03
Challenger
decision
match

The last preliminary tournament

Players 1st round
04-08
Semifinals
04-08
Final
04-10
Lin Shuyang(8d) Lin Shuyang
W+R
Lin Shuyang
W+R
Lin Shuyang
B+R
Zhang Yuanrong(3d)
Gao Jun(3d) Lin Xiuping
W+R
Lin Xiuping(6d)
Zhou Yinnan(5d) Zhou Yinnan
W+R
Zhou Yinnan
B+R
Xu Qingen(1d)
Xu Yukqi(3d)
Li Wei(4d) Li Wei
W+R
Li Wei
B+R
Chen Shiyuan
W+R
Lin Yuxiang(5d)
Cai Wenhe(1d) Cai Wenhe
B+R
Fan Yangbo(3d)
Yang Mengyun(5d) Zhang Jiahuan
B+R
Chen Shiyuan
W+4.5
Zhang Jiahuan(1d)
Chen Shiyuan(9d)
Yu Henrykeanu(2d) Yu Henrykeanu
W+R
Wei Haoting
B+11.5
Yang Bowei
W+R
Chen Qiulong(3d)
Zhou Pingqiang(6d) Wei Haoting
W+2.5
Wei Haoting(2d)
Chen Yixiang(5d) Chen Yixiang
B+R
Yang Bowei
W+R
Dang Xijun(2d)
Yang Bowei(6d)
Huang Shiyuan(3d) Cai Chengwei
W+0.5
Huang Wei
W+3.5
Huang Wei
W+R
Cai Chengwei(3d)
Huang Wei(1d) Huang Wei
B+R
Bai Xinhui(1d)
Zhi Jingyao(1d) Lin Jiehan
B+R
Lin Jiehan
B+1.5
Lin Jiehan(3d)
Lin Lixiang(7d)
Yang Zixuan(3d) Yang Zixuan
B+R
Chen Weiting
B+R
Lin Shixun
W+R
Xia Daming(7d)
Chen Weiting(1d) Huang Shiyuan
W+R
Yang Zhude(6d)
Niu Shite(2d) Niu Shite
W+R
Lin Shixun
B+R
Wang Zhihong(1d)
Lin Shixun(6d)
Lu Yuchuan(2d) Lu Yuchuan
B+R
Chen Xi
W+2.5
Chen Qirui
B+R
Su Shengfang(3d)
Chen Xi(4d) Chen Xi
W+R
Ding Shaojie(3d)
Li Kuihan(1d) Liu Yaowen
B+R
Chen Qirui
B+R
Liu Yaowen(6d)
Chen Qirui(5d)
Chen Shoulian(2d) Chen Shoulian
W+R
Ye Hongyuan
W+R
Jian Jingting
B+R
Chen Yida(5d)
Ye Hongyuan(3d) Ye Hongyuan
B+R
Chen Guoxin(4d)
Chen Feng(5d) Chen Feng
B+R
Jian Jingting
B+R
Huang Yancheng(3d)
Jian Jingting(4d)
Lin Shimin(3d) Zhang Zhehao
W+R
Zhang Zhehao
B+R
Zhang Zhehao
W+4.5
Zhang Zhehao(6d)
Yu Chengjuei(3d) Yu Chengjuei
B+R
Tu Yupong(1d)
Zhang Kaixin(5d) Zhang Kaixin
W+R
Lai Junfu
W+R
Liu Jianchang(2d)
Lai Junfu(4d)
--- upper; winner's tournament / lower; loser's tournament ---
Zhang Yuanrong(3d) Lin Yuxiang
W+R
Gao Jun
W+R
04-10
Xu Qingen
W+8.5
Xu Qingen
W+R
Xu Qingen
W+1.5
Lin Yuxiang(5d)
Gao Jun(3d) Gao Jun
W+R
Fan Yangbo(3d)
Xu Qingen(1d) Xu Qingen
B+R
04-08
Yang Mengyun(5d)
Zhou Yinnan(5d)
Lin Xiuping(6d) Lin Xiuping
W+R
04-10
Lin Xiuping
W+R
Li Wei
W+R
Cai Wenhe(1d)
Xu Yukqi(3d) Zhang Jiahuan
B+R
04-10
Zhang Jiahuan(1d)
Li Wei(4d)
Chen Qiulong(3d) Huang Shiyuan
B+R
Zhou Pingqiang
W+R
04-10
Zhi Jingyao
W+R
Wei Haoting
Lin Jiehan
W+R
Huang Shiyuan(3d)
Zhou Pingqiang(6d) Zhou Pingqiang
B+R
Bai Xinhui(1d)
Dang Xijun(2d) Zhi Jingyao
B+R
04-08
Zhi Jingyao(1d)
Wei Haoting(2d)
Yu Henrykeanu(2d) Yu Henrykeanu
W+R
04-10
Yu Henrykeanu
B+R
Lin Jiehan
B+R
Cai Chengwei(3d)
Chen Yixiang(5d) Lin Lixiang

04-10
Lin Lixiang(7d)
Lin Jiehan(3d)
Xia Daming(7d) Su Shengfang
W+R
Su Shengfang
B+2.5
04-10
Su Shengfang
B+R
Chen Weiting
W+R
Chen Weiting
W+3.5
Su Shengfang(3d)
Yang Zhude(6d) Gao Jun
B+R
Ding Shaojie(3d)
Wang Zhihong(1d) Li Kuihan
B+R
04-08
Li Kuihan(1d)
Chen Weiting(1d)
Yang Zixuan(3d) Lu Yuchuan
B+R
04-10
Lu Yuchuan
W+R
Chen Xi
B+R
Lu Yuchuan(3d)
Niu Shite(2d) Niu Shite
B+R
04-10
Liu Yaowen(6d)
Chen Xi(4d)
Chen Yida(5d) Lin Shimin
B+R
Lin Shimin
W+4.5
04-10
Lin Shimin
B+R
Lin Shimin
W+1.5
Lai Junfu
W+R
Lin Shimin(3d)
Chen Guoxin(4d) Chen Guoxin
B+R
Tu Yupong(1d)
Huang Yancheng(3d) Huang Yancheng
B+R
04-08
Liu Jianchang(2d)
Ye Hongyuan(3d)
Chen Shoulian(2d) Chen Shoulian
B+R
04-10
Chen Feng
W+R
Lai Junfu
W+R
Yu Chengjuei(3d)
Chen Feng(5d) Chen Feng
W+R
04-10
Zhang Kaixin(5d)
Lai Junfu(4d)
Players 1st round
04-08
2nd round
04-08,10
3rd round
04-10
Semifinals
04-11
Final
04-11