Shiduan

8th Shiduan

Host Organization : Chinese Professional Weiqi Association.

Title match

Players 1st round
07-12
2nd round
07-16
3rd round
07-19
4th round
08-06
5th round
08-08
Wang Yuanjun (Shiduan) W+1.5
Xu Haohong (5 dan) W+R B+R W+0.5
Xu Haohong got the title by 3-1.

Tournament table

Players 1st round
05-21
2nd round
05-24
Semifinals
05-28
Winner's final
05-31
Challenger
decision
match
Lin Shixun(6d) Lin Shixun
W+R
Lin Shixun
B+1.5
Lai Junfu
B+R
Lin Junyan
B+R
Xu Haohong
W+R
06-28
Yang Bowei(6d)
Jian Jingting(3d) Jian Jingting
W+R
Chen Shoulien(1d)
Gao Jun(3d) Lai Junfu
B+R
Lai Junfu
B+R
Lai Junfu(3d)
Lu Yuchuan(2d) Lu Yuchuan
B+R
Hei Jiajia(7d)
Lin Junyan(Q) Lin Junyan
W+R
Lin Junyan
W+R
Lin Junyan
B+R
Xu Haohong(5d)
Lin Lixiang(7d) Lin Lixiang
W+R
Huang Shiyuan(2d)
Li Wei(4d) Li Wei
W+R
Xiao Zhenghao
W+R
Chen Xi(4d)
Xu Yukqi(3d) Xiao Zhenghao
W+2.5
Xiao Zhenghao(9d)
--- upper; winner's tournament / lower; loser's tournament ---
Yang B Chen S
B+R
Hei J
B+R
Xu H
W+R
06-04
Xu H
W+R
Xu H
B+R
Chen S
Gao J Hei J
B+5.5
Hei J
Xu H Xu H
B+R
Xu H
W+R
Huang S
Chen X Chen X
B+R
Xu Y
Lai J
Jian J Jian J
B+R
Lin L
B+R
05-31
Xiao Z
W+R
Lu Y
Lin L Lin L
B+R
Li W
Lin S Xiao Z
B+R
05-31
Xiao Z
Players 1st round
05-24
2nd round
05-28
3rd round Semifinals
06-07
Loser's final
06-25
Challenger
decision
match