Shiduan

4th Shiduan

Host Organization : Chinese Professional Weiqi Association.

Title match

Players 1st round
08-14
2nd round
08-18
3rd round
08-25
Wang Yuanjun (Shiduan)      
Lin Junyan (6 dan) W+R B+R  
Lin Junyan got the title by 2-0.

Tournament table

Players 1st round
06-23,25
2nd round
06-26
Semifinals
06-30
Winner's final
07-03
Challenger
decision
match
Xiao Zhenghao(T) Chen Feng
W+1.5
06-25
Chen Feng
W+R
Chen Feng
B+0.5
Lin Junyan
B+R
Lin Junyan
B+R
07-24
Chen Feng(4d)
Lin Shuyang(7d) Lin Shuyang
B+6.5
06-23
Lin Xiuping(5d)
Zhang Zhehao(5d) Chen Qirui
B+1.5
06-23
Lin Lixiang
B+5.5
Chen Qirui(2d)
Lin Lixiang(6d) Lin Lixiang
W+R
06-23
Zhang Zhengping(3d)
Zhou Junxun(9d) Zhou Junxun
B+R
06-23
Zhou Junxun
W+10.5
Lin Junyan
B+R
Liu Yaowen(5d)
Chen Yixiang(4d) Chen Yixiang
B+7.5
06-23
Chen Yida(5d)
Tuan Yupong(1d) Lin Junyan
B+R
06-23
Lin Junyan
B+R
Lin Junyan(6d)
Zhou Pingqiang(5d) Chen Shiyuan
B+R
06-23
Chen Shiyuan(9d)
--- upper; winner's tournament / lower; loser's tournament ---
Xiao Z Xiao Z
W+R
Xiao Z
W+R
Xiao Z
B+R
Xiao Z
W+R
Lin S
W+R
Lin X
Zhang Zh Zhang Zh
W+6.5
Zhang Zp
Liu Y Liu Y
W+10.5
Liu Y
W+R
Chen Yd
Tuan Y Zhou P
B+R
Zhou P
Chen F
Lin S Lin S
B+4.5
Lin S
B+0.5
Lin S
B+8.5
Chen Q
Chen Y Chen S
W+3.5
Chen S
Lin L Lin L
W+R
Zhou J
Players 1st round
06-26
2nd round
06-30
3rd round
07-03
Semifinals
07-07
Loser's final
07-21
Challenger
decision
match
Note;
  (T); Tianyuan

History;
  2014-06-20 Page was created.
  2014-06-23,25,26,30 Updated.
  2014-07-03,07,21,24 Updated.
  2014-08-14,18 Updated.

The last preliminary tournament

Players 1st round
05-29
2nd round
05-29
Semifinals Final
06-05
Lin Yuxiang(5d) Lin Yuxiang
B+5.5
Zhou Pingqiang
W+R
05-29
Zhou Pingqiang
B+R
Lin Shengxian(8d)
Zhou Pingqiang(5d) Zhou Pingqiang
W+R
Chen Guoxin(4d)
Cai Wenhe(1d) Chen Yixiang
B+R
Chen Yixiang
W+R
05-29
Chen Yixiang(4d)
Liu Jianchang(2d) Yang Bowei
B+R
Yang Bowei(5d)
Zhou Yinnan(5d) Zhou Yinnan
B+R
Zhou Yinnan
W+8.5
05-29
Chen Qirui
W+9.5
Fan Yangbo(3d)
Chen Guanwei(3d) Chen Guanwei
W+R
Zhao Peizhe(3d)
Lin Jiehan(2d) Huang Xiangren
W+R
Chen Qirui
W+7.5
05-29
Huang Xiangren(6d)
Tuan Yupong(1d) Chen Qirui
B+R
Chen Qirui(2d)
Yang Mengyun(4d) Chen Yida
W+1.5
Xu Haohong
B+5.5
05-29
Lin Junyan
B+R
Chen Yida(5d)
Xu Haohong(1d) Xu Haohong
B+R
Zhang Huaiyi(3d)
Yang Zhude(5d) Li Wei
W+R
Lin Junyan
B+R
06-05
Li Wei(1d)
Zhang Kaixin(5d) Yu Chengjuei
B+R
Lin Junyan
B+R
Yu Chengjuei(3d)
Lin Junyan(6d)
Lin Xiuping(5d) Lin Xiuping
W+R
Lin Xiuping
B+R
05-29
Lin Shuyang
W+R
Huang Daolong(1d)
Xia Daming(6d) Xia Daming
W+R
Ding Shaojie(3d)
Chen Qingyu(2d) Chen Qingyu
B+R
Lin Shuyang
W+R
06-05
Su Shengfang(2d)
Chen Qiulong(3d) Cai Changwei
B+R
Lin Shuyang
W+R
Cai Changwei(1d)
Lin Shuyang(7d)
Zhang Zhehao(5d) Zhang Zhehao
W+R
Zhang Zhehao
W+18.5
05-29
Zhang Zhehao
B+R
Zhou Keping(5d)
Chen Quanming(1d) Chen Quanming
W+4.5
Yu Lijun(1d)
Chen Feng(4d) Chen Feng
B+R
Chen Feng
W+R
06-05
Peng Jinghua(7d)
Lin Xinyi(1d) Lin Xinyi
B+1.5
Lin Zhihan
B+6.5
Huang Yancheng(2d)
Lin Zhihan(9d)
Ye Hongyuan(3d) Ye Hongyuan
W+R
Ye Hongyuan
B+R
05-29
Lin Lixiang
W+4.5
Lin Shimin(2d)
Liu Yaowen(5d) Liu Yaowen
B+R
Peng Junde(1d)
Lin Tingyi(2d) Lin Tingyi
B+R
Lin Lixiang
W+0.5
06-05
Zhang Yuanrong(2d)
Gao Jun(2d) Xu Yukqi
B+3.5
Lin Lixiang
W+0.5
Xu Yukqi(1d)
Lin Lixiang(6d)
--- upper; winner's tournament / lower; loser's tournament ---
Lin Shengxian(8d) Lin Shengxian
W+1.5
05-29
Lin Shengxian
B+R
Lin Yuxiang
B+11.5
06-05
Chen Yixiang
W+4.5
06-09
Chen Guoxin(4d)
Cai Wenhe(1d) Cai Wenhe
W+R
05-29
Liu Jianchang(2d)
Lin Yuxiang(5d) Lin Yuxiang
W+R
Yang Bowei(5d)
Chen Yixiang(4d)
Fan Yangbo(3d) Zhao Peizhe
B+R
05-29
Tuan Yupong
W+R
Tuan Yupong
W+R
06-05
Tuan Yupong
W+0.5
06-09
Zhao Peizhe(3d)
Lin Jiehan(2d) Tuan Yupong
W+2.5
05-29
Tuan Yupong(1d)
Chen Guanwei(3d) Huang Xiangren
W+R
Huang Xiangren(6d)
Zhou Yinnan(5d)
Zhang Kaixin(5d) Zhang Kaixin
B+3.5
06-05
Li Wei
W+R
Chen Yida
W+R
06-09
Chen Yida
Default
06-09
Yang Mengyun(4d) Zhang Huaiyi
B+R
Zhang Huaiyi(3d)
Li Wei(1d)
Yang Zhude(5d) Yu Chengjuei
B+R
06-05
Chen Yida
B+R
Yu Chengjuei(3d)
Chen Yida(5d)
Xu Haohong(1d)
Chen Qiulong(3d) Huang Daolong
B+0.5
06-05
Huang Daolong
B+R
Cai Changwei
B+R
06-09
Lin Xiuping
B+2.5
06-09
Huang Daolong(1d) Huang Daolong
W+R
Ding Shaojie(3d)
Chen Qingyu(2d)
Su Shengfang(2d) Cai Changwei
W+R
06-05
Cai Changwei
W+R
Cai Changwei(1d)
Xia Daming(6d)
Lin Xiuping(5d)
Huang Yancheng(2d) Huang Yancheng
B+R
06-05
Lin Zhihan
B+R
Lin Zhihan
 
06-20
Chen Feng
 
06-23
Zhou Keping(5d) Zhou Keping
B+R
Yu Lijun(1d)
Lin Zhihan(9d)
Peng Jinghua(7d) Lin Xinyi
W+R
06-05
Lin Xinyi
B+R
Lin Xinyi(1d)
Chen Quanming(1d)
Chen Feng(4d)
Gao Jun(2d) Lin Shimin
W+2.5
06-05
Lin Shimin
W+R
Liu Yaowen
W+R
06-09
Liu Yaowen
B+R
06-09
Lin Shimin(1d) Lin Shimin
W+R
Peng Junde(1d)
Lin Tingyi(2d)
Zhang Yuanrong(3d) Zhang Yuanrong
W+R
06-05
Liu Yaowen
B+R
Xu Yukqi(1d)
Liu Yaowen(5d)
Ye Hongyuan(3d)
Players 1st round
05-29
2nd round 3rd round
06-05
Semifinals Final
History;
  2014-05-25 Page was created.
  2014-05-29 Updated.
  2014-06-05,09,20,23 Updated.