Tianyuan

21st Tianyuan(Tengen)

Host Organization : Xinmin Wanbo, China Go Association, Xinmin Weiqi magazine

Title match

Players 1st round
04-18
2nd round
04-20
3rd round
04-21
Gu Li (Tianyuan) W+R   W+2.5
Liu Shizhen (6 dan)   W+R  
Gu Li kept the title by 2-1.

Tournament table

Players 1st round
01-29
2nd round
02-01
3rd round
02-03
Semifinals
02-05
Challenger
decision
match
Zhou Ruiyang(4d) Zhou Ruiyang
W+R
Zhou Ruiyang
W+0.5
Zhou Heyang
W+R
Tao Xin
W+0.5
Liu Shizhen
B+1.5
03-05
Yu Bin(9d)
Liu Xing(7d) Zou Junjie
B+R
Zou Junjie(5d)
Zhou Heyang(9d) Zhou Heyang
B+R
Zhou Heyang
B+R
Liu Jing(8d)
Gu Lingyi(4d) Wang Lei
W+R
Wang Lei(8d)
Luo Xihe(9d) Huang Yizhong
B+1.5
Tao Xin
W+R
Tao Xin
B+5.5
Huang Yizhong(6d)
Tao Xin(3d) Tao Xin
B+1.5
Xie He(6d)
Wang Yao(6d) Wang Yao
W+R
Wang Lei
B+R
Wang Xi(9d)
Wang Lei(5d) Wang Lei
B+3.5
Ding Wei(8d)
Chen Yaoye(5d) Chen Yaoye
W+R
Li Zhe
B+3.5
Piao Wenyao
W+R
Liu Shizhen
W+R
Shao Weigang(9d)
Li Zhe(5d) Li Zhe
B+R
Zhao Xinghua(4d)
Fang Jie(7d) Piao Wenyao
W+R
Piao Wenyao
B+R
Piao Wenyao(5d)
Yang Yi(6d) Peng Quan
B+3.5
Peng Quan(7d)
Qiu Jun(8d) Qiu Jun
W+R
Liu Shizhen
B+R
Liu Shizhen
W+R
Niu Yutian(6d)
Li Yi(2d) Liu Shizhen
W+6.5
Liu Shizhen(6d)
Zhang Xuebin(5d) Hu Yaoyu
B+R
Hu Yaoyu
W+0.5
Hu Yaoyu(8d)
Chang Hao(9d) Chang Hao
W+R
Kong Jie(7d)
History;
  2007-01-28 Page was created.
  2007-01-29 Updated.
  2007-02-01,03,05 Updated.
  2007-03-05 Updated.
  2007-04-18,20 Updated.

Preliminary tournament
Players 1st round
01-16
Final
01-28
Meng Tailing(3d) Meng Tailing
 
Shao Weigang
 
Zhou Zhenyu(3d)
Shao Weigang(9d)
Zhang Xuebin(5d) Zhang Xuebin
 
Yue Liang(4d)
Jiang Weijie(2d) Jiang Weijie
 
Fang Jie
 
Shi Yue(3d)
Fang Jie(7d)
Li Zhe(5d) Li Zhe
 
Zhang Xiang(8d)
Tao Xin(3d) Tao Xin
 
Tao Xin
 
Li Huasong(4d)
Dong Yan(7d)
Li Jie(5d) Wang Yao
 
Wang Yao(6d)
Zhang Chi(2d) Meng Lei
 
Zou Junjie
 
Meng Lei(3d)
Zou Junjie(5d)
Huang Yizhong(6d) Huang Yizhong
 
Li Kang(5d)
Gan Siyang(3d) Tuo Jiaxi
 
Wang Lei
 
Tuo Jiaxi(3d)
Wang Lei(5d)
Cao Dayuan(9d) Niu Yutian
 
Niu Yutian(6d)
Zhao Xinghua(3d) Zhao Xinghua
 
Zhao Xinghua
 
Wu Xinyu(6d)
Zhao Shouxun(4d)
Song Ronghui(1d) Liu Jing
 
Liu Jing(8d)
Wang Haoyang(4d) Ding Lie
 
Li Yi
 
Ding Lie(4d)
Li Yi(2d) Li Yi
 
Liu Xi(2d)
Yang Yi(6d) Yang Yi
W+R
Wang Yuhui(7d)
Liu Shizhen(6d) Liu Shizhen
 
Zhang Wei(5d)
Nie Weiping(9d) Gu Lingyi
B+3.5
Gu Lingyi(4d)
History;
  2007-01-07 Page was created.
  2007-01-16,28 Updated.