Tianyuan

34th Tianyuan

Host Organization : Xinmin Wanbo, China Go Association, Xinmin Weiqi magazine

Title match

Players 1st round11-30 2nd round12-02 3rd round12-03
Lian Xiao (Tianyuan) B+R
Yang Dingxin (9 dan) B+T W+R

Tournament table

Players 1st round
01-05
2nd round
01-06
3rd round
01-08
Quarterfinals
01-10
Semifinals
01-12
Challenger
decision
match
Yang Kaiwen(7d) Zhao Chenyu Zhao Chenyu Yang DingxinW+R Yang DingxinW+R Yang DingxinB+0.5 Yang DingxinB+R01-14
Zhao Chenyu(8d)
Ding Hao(6d)
Peng Liyao(7d) Peng Liyao
Yang Dingxin
Rong Yi(7d)
Yang Dingxin(9d)
Li Qincheng(9d) Li Qincheng
W+R
Jiang WeijieW+R Shi YueB+R
Yu Zhiying(6d)
Jiang Weijie(9d)
Chun Guangya(7d) Chun Guangya
Shi Yue
Liu Xing(7d)
Shi Yue(9d
Xie He(9d) Gu Li
W+R
Fan TingyuB+R Fan TingyuW+R Fan TingyuW+1.5
Gu Li(9d)
Fan Tingyu(9d)
Li Weiqing(8d) Li Weiqing
W+R
Tuo Jiaxi
Li He(5d)
Tuo Jiaxi(9d)
Cai Jing(6d) Cai Jing
Fan Yunruo Fan Yunruo
Li Haotong(3d)
Fan Yunruo(8d)
Xie Ke(8d) Xie Ke
Xie KeB+R
Han Yizhou(8d)
Gu Zihao(9d)
Zhang Tao(7d) Yi Lingtao
Yi Lingtao Yi Lingtao Li XuanhaoW+R Li XuanhaoB+0.5
Yi Lingtao(8d)
Chen Xian(8d)
Tan Xiao(9d) Tan Xiao
Tan XiaoB+R
Chen Zijian(7d)
Tang Weixing(9d)
He Yang(4d) Hu Yaoyu
Hu Yaoyu Li Xuanhao
Hu Yaoyu(8d)
Xie Erhao(9d)
Li Xuanhao(7d) Li Xuanhao
Li Xuanhao
Zhou Hexi(6d)
Xu Jiayang(8d)
Tao Xinran(8d) Tao Xinran
Chen Yaoye Chen YaoyeB+R Tong MengchengB+R
Xia Chenkun(7d)
Chen Yaoye(9d)
Huang Yunsong(7d) Huang Yunsong
B+R
Mi Yuting
Zhou Ruiyang(9d)
Mi Yuting(M)
Wang Yijin(6d) Wang Yijin
Wang Yijin Tong Mengcheng
Dang Yifei(9d)
Liao Yuanhe(8d)
Lu Liyen(4d) Lu Liyen
Tong Mengcheng
Fan Yin(8d)
Tong Mengcheng(8d)