Tianyuan

23rd Tianyuan(Tengen)

Host Organization : Xinmin Wanbo, China Go Association, Xinmin Weiqi magazine

Title match

Players 1st round
04-01
2nd round
04-16
3rd round
04-18
Gu Li (Tianyuan)      
Chen Yaoye (9 dan) W+R B+R  
Chen Yaoye got the title by 2-0.

Tournament table

Players 1st round
02-10
2nd round
02-11
3rd round
02-13
Quarterfinals
03-06
Semifinals
03-08
Challenger
decision
match
Meng Tailing(4d) Meng Tailing
B+3.5
Meng Tailing
W+R
Meng Tailing
W+R
Piao Wenyao
W+0.5
Qiu Jun
B+R
Chen Yaoye
W+0.5
03-10
Wang Lei(8d)
Chang Hao(9d)
Mao Ruilong(4d) Mao Ruilong
W+R
Sun Tengyu
W+R
Zou Junjie(5d)
Sun Tengyu(3d)
Li Kang(6d) Li Kang
B+R
Li Kang
 
Piao Wenyao
W+R
Cao Hengting(5d)
Zhong Wenjing(5d)
Liu Shizhen(7d) Peng Liyao
W+R
Piao Wenyao
 
Peng Liyao(4d)
Piao Wenyao(5d)
Luo Delong(3d) Sun Li
B+3.5
Qiu Jun
 
Qiu Jun
W+R
Qiu Jun
B+R
Sun Li(4d)
Qiu Jun(8d)
Wang Chenxing(1d) Wang Lei
B+R
Liu Xing
B+R
Wang Lei(6d)
Liu Xing(7d)
Liu Xiaoguang(9d) Tan Xiao
B+3.5
Tan Xiao
W+R
Tan Xiao
B+R
Tan Xiao(4d)
Wang Yuhui(7d)
Zhu Yuanhao(3d) Zhu Yuanhao
B+R
Xie He
 
Huang Yizhong(7d)
Xie He(7d)
Yin Hang(4d) Yin Hang
W+R
Wang Xi
 
Chen Yaoye
W+R
Chen Yaoye
B+1.5
Chen Yaoye
W+R
Luo Xihe(9d)
Wang Xi(9d)
Ding Lie(5d) Ding Lie
B+R
Chen Yaoye
B+R
Shao Weigang(9d)
Chen Yaoye(9d)
Gu Lingyi(5d) Yu Bin
B+R
Hu Yaoyu
W+4.5
Zhou Ruiyang
B+R
Yu Bin(9d)
Hu Yaoyu(8d)
Tuo Jiaxi(3d) Tuo Jiaxi
W+R
Zhou Ruiyang
W+R
Zhang Li(4d)
Zhou Ruiyang(5d)
Zhang Qiang(2d) Zhang Qiang
B+R
Kong Jie
W+R
Li Zhe
W+R
Zhou Heyang
W+R
Wang Yao(6d)
Kong Jie(7d)
Wang Haoyang(5d) Peng Quan
W+R
Li Zhe
 
Peng Quan(7d)
Li Zhe(6d)
Yang Yi(6d) Shi Yue
W+R
Ding Wei
W+R
Zhou Heyang
B+R
Shi Yue(4d)
Ding Wei(9d)
Niu Yutian(6d) Niu Yutian
B+R
Zhou Heyang
B+R
Dong Yan(7d)
Zhou Heyang(9d)
History;
  2009-02-09 Page was created.
  2009-02-10,11,13 Updated.
  2009-03-06,08,10 Updated.
  2009-04-01,16 Updated.

Preliminary tournament
Players 1st round
02-06
Final
02-07
Meng Tailing(4d) Meng Tailing
W+R
Meng Tailing
W+R
Li Ming(1d)
Zhang Hongjie(3d) Wang Dongliang
W+R
Wang Dongliang(6d)
Tan Xiao(4d) Tan Xiao
B+R
Tan Xiao
B+3.5
He Xin(1d)
Pan Hui(3d) Pan Hui
B+1.5
Tong Yulin(3d)
Mao Ruilong(4d) Mao Ruilong
W+R
Mao Ruilong
B+3.5
Rong Yi(1d)
Zhang Yabo(2d) Jiang Wei
B+R
Jiang Wei(2d)
Han Han(4d) Luo Delong
B+R
Luo Delong
B+R
Luo Delong(3d)
Yang Xiaotian(2d) Yang Xiaotian
W+R
Qi Lihe(2d)
Jiang Weijie(4d) Jiang Weijie
W+R
Zhang Qiang
W+6.5
Feng Wei(3d)
Liu Xi(3d) Zhang Qiang
W+R
Zhang Qiang(2d)
Zhang Wei(5d) Zhang Dongyue
W+R
Cao Hengting
W+R
Zhang Dongyue(5d)
Cao Hengting(5d) Cao Hengting
B+R
Lou Xi(3d)
Tian Zhou(3d) Yin Hang
W+2.5
Yin Hang
B+R
Yin Hang(4d)
Dang Yifei(2d) Tang Weixing
B+3.5
Tang Weixing(2d)
Sun Li(4d) Sun Li
W+0.5
Sun Li
W+R
Wang Youxia(4d)
Meng Lei(3d) Wang Jianan
B+R
Wang Jianan(3d)
History;
  2009-02-05 Page was created.
  2009-02-06,07 Updated.