Tianyuan

33rd Tianyuan

Host Organization : Xinmin Wanbo, China Go Association, Xinmin Weiqi magazine

Title match

Players 1st round
04-10
2nd round
04-12
3rd round
04-13
Lian Xiao (Tianyuan) W+R W+R
Fan Yunruo (8 dan) W+R

Tournament table

Players 1st round
01-03
2nd round
01-04
3rd round
01-06
Quarterfinals
01-07
Semifinals
01-09
Challenger
decision
match
Gu Lingyi(6d) Li Weiqing
Xie Ke
Li Qincheng
Mi Yuting
W+R
Fan Yunruo
B+R
Fan Yunruo
W+R
01-11
Li Weiqing(6d)
Xie Ke(7d)
Tao Xinran(7d) Chun Guangya
Li Qincheng
Chun Guangya(7d)
Li Qincheng(9d)
Rong Yi(6d) Rong Yi
Tang Weixing
W+R
Mi Yuting
B+R
Liu Xing(7d)
Tang Weixing(9d)
Lu Minquan(5d) Lu Minquan
B+R
Mi Yuting
W+R
Xia Chenkun(6d)
Mi Yuting(M)
Liao Yuanhe(7d) Liao Yuanhe
B+R
Chen Yaoye
W+R
Chen Yaoye
B+1.5
Fan Yunruo
W+R
Huang Yunsong(6d)
Chen Yaoye(9d)
Zhao Chenyu(7d) Guo Yuzheng
Guo Yuzheng
Guo Yuzheng(5d)
Chen Zijian(7d)
Meng Tailing(6d) Meng Tailing
B+R
Zhou Ruiyang
W+R
Fan Yunruo
W+2.5
Gu Li(9d)
Zhou Ruiyang(9d)
Fan Yunruo(7d) Fan Yunruo
Fan Yunruo
Yan Zheming(5d)
Shi Yue(9d)
Li Zhe(6d) Xu Jiayang
W+2.5
Xu Jiayang
B+R
Yang Dingxin
W+R
Yang Dingxin
Tong Mengcheng
B+R
Xu Jiayang(8d)
Han Yizhou(7d)
Zhang Ziliang(4d) Liu Yuhang
Yang Dingxin
W+R
Liu Yuhang(4d)
Yang Dingxin(7d)
Yi Lingtao(7d) Dang Yifei
Tuo Jiaxi
Fan Yin
Dang Yifei(9d)
Tuo Jiaxi(9d)
Wang Shuo(1d) Fan Yin
Fan Yin
W+R
Fan Yin(7d)
Xie Erhao(9d)
Li Xuanhao(7d) Yang Kaiwen
Gu Zihao
W+R
Tong Mengcheng
B+R
Tong Mengcheng
W+R
Yang Kaiwen(6d)
Gu Zihao(9d)
Peng Liyao(6d) Peng Liyao
W+R
Tong Mengcheng
W+R
Huang Xin(5d)
Tong Mengcheng(7d)
Ding Hao(5d) Ding Hao
B+R
Fan Tingyu
W+R
Fan Tingyu
B+R
Wang Chuang(4d)
Fan Tingyu(9d)
Wang Yijin(6d) Wang Xinghao
Zhang Tao
W+R
Wang Xinghao(3d)
Zhang Tao(6d)